Kategoriarkiv: Spørsmål

Prediksjoner: 2021-spesial

Ved neste stortingsvalget 2021 anses det som mer enn dobbelt så sannsynlig at bare KrF (35 %) vil havne under sperregrensen sammenlignet med bare Venstre (15 %). Samtidig regnes det som 29 % sannsynlig at begge partiene havner under. Etter stortingsvalget regnes det også som mest sannsynlig med en forsvarsminister fra Arbeiderpartiet (39 %), Høyre (28 %) eller Senterpartiet (26 %).

52 % sannsynlig at hverken den norske eller russiske ambassadøren vil bli kalt inn på teppet i 2021, men 19 % sannsynlig at begge ambassadørene blir det. Det regnes også som klart mest sannsynlig at Russland vil varsle en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av neste år, men bare 36 % sannsynlig med skarpskyting mot 48 % uten.

54 % sannsynlig at USA vil undertegne en atomavtale med Iran i løpet av president Bidens første år, men 80 % sannsynlig at den russiske befolkningen vil ha et hovedsakelig negativt syn på USA ved utgangen av året. Det anses for øvrig som 34 % sannsynlig at iranske styrker vil gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i løpet av 2021.

60 % sannsynlig med 1-3 terrorangrep som dreper minst 5 personer i Europa i 2021, men 26 % sannsynlig med ingen så dødelige angrep. Det regnes som klart mest sannsynlig (61 %) at oljeprisen hverken vil svinge over $70 eller under $20. Den gjennomsnittlige dollarkursen forventes derimot å falle noe i 2021, til 8,50-8,99 kr (35 %) i stedet for å holde seg på samme nivå som i år (rundt 9,5 kr).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2021-spesial

Ny spørsmålsrunde: 2021-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en spesialrunde med ti spørsmål om hendelser i 2021. Her spørres det blant annet om atomavtalen med Iran og det russiske synet på USA under Biden, utfall av det norske stortingsvalget, terrorangrep, olje- og dollarkursen, russiske militære øvelser utenfor norskekysten og et iransk angrep på Israel.

Runden er åpen t.o.m. mandag 7. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

NB! Dette er den 40. og siste runden i hele turneringen. Etter nyttår vil det kåres vinnere for året som gikk (2020) og for turneringen som helhet (2017-2020). Vinnerne baseres på alle spørsmål som er avgjort per 14. januar 2021. Etter dette vil det ikke sendes ut nye spørsmål og konkurransedelen av turneringen avsluttes. Deltagere vil fortsatt få tilsendt resultater på tidligere prediksjoner, men disse vil samles opp og sendes ut et par ganger i året, ikke fortløpende.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: 2021-spesial

Prediksjoner: November 2020

Mest sannsynlig (55 %) vil hverken Tyrkia eller Russland involvere seg militært med statlige styrker i Nagorno-Karabakh det neste året. Mest sannsynlig (73 %) vil hverken kinesiske eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris de neste tre årene. I så fall er det mest sannsynlige alternativet bare russiske opposisjonelle (16 %).

12 % sannsynlig at Norge vil delta i en USA- eller NATO-ledet operasjon uten mandat fra FNs sikkerhetsråd de neste to årene. 25 % sannsynlig med et digitalt angrep som forsårsaker alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur det neste året. 29 % sannsynlig at den norske regjeringen vil attribuere nok et cyberangrep til Russland, mens bare 12 % til bare Kina. Mest sannsynlig (46 %) vil ingen av landene attribueres.

Deltagerne vurderer det som bare 10 % sannsynlig med et kuppforsøk mot Putin innen 2024. Deltagerne har også liten tro på at oljeprisen vil stige til $100 med det første. Det klart mest sannsynlige svaret at den i så fall ikke vil gjøre det før tidligst om to år (75 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2020

Ny spørsmålsrunde: November 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om tyrkisk og russisk involvering i Nagorno-Karabakh, Nobels fredspris, kuppforsøk mot Putin, norsk deltagelse i ulovlige militære intervensjoner, en ny oljeprisstigning, digitale angrep mot kritisk infrastruktur og norsk attribusjon av cyberangrep.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2020

Prediksjoner: Oktober 2020

Borgerkrig USA

40 % sannsynlig at Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere neste gang det er presidentvalg i Hviterussland. Under 25 % sannsynlig at EU innfører nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvert av de neste tre kvartalene.

34 % sannsynlig at PST vil sikte ytterligere norske statsborgere for spionasje de neste to årene. Klart mest sannsynlig (62 %) at andelen som mener forsvarsbudsjettet er “for lite” vil forbli uendret til 2021, slik som i foregående år.

23 % sannsynlig at det bryter ut en væpnet konflikt i USA de neste to årene. 60 % sannsynlig at USAs cybermakt vil regnes som like dominerende om to år som nå. Klart mest sannsynlig (76 %) med mindre enn 20 drepte ifm. demonstrasjoner i Hong Kong det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2020

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere etter et nytt valg i Hviterussland, nye sanksjoner mot Russland, flere norske statsborgere som arresteres for spionasje, synet på forsvarsbudsjettet, muligheten for en væpnet konflikt i USA, USAs globale cyberdominans og en eskalering i demonstrasjonene i Hong Kong.

Runden er åpen t.o.m. mandag 12. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

Prediksjoner: September 2020

Mest sannsynlig (49 %) at Lukasjenko ikke lenger vil være president i Hviterussland om et par år. 41 % sannsynlig at NATO vil anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året.

Klart mest sannsynlig (72 %) med relativt få innlagte (0-99 personer) med koronavirus i Norge ut året. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa neste år.

42 % sannsynlig at USA vil omgjøre beslutningen om å trekke styrker ut av Tyskland innen utgangen av 2021. 78 % sannsynlig med en stabil oppslutning om alliert trening i Norge neste år. 81 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en trusselsituasjon i 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2020

Ny spørsmålsrunde: September 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om hvor lenge Lukasjenko blir sittende, en eventuell russisk inngripen i Hviterussland, innleggelser med koronavirus i Norge, kjemiske og biologiske terrorangrep, synet på alliert trening i Norge, USAs beslutning om å trekke styrker ut fra Tyskland og Forsvarets bistand til politiet i trusselsituasjoner.

Runden er åpen t.o.m. mandag 14. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 7. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2020

Prediksjoner: August 2020

90 % sannsynlig at Putin vil stille det russiske presidentvalget i 2024. 23 % sannsynlig at den amerikanske hæren vil bli direkte involvert i voldelige hendelser inne i USA det neste året.

Litt mer sannsynlig (44 %) at demokratene vinner flertallet i både Senatet og Representantenes hus enn at republikanerne beholder Senatet og demokratene Huset (41 %). 13 % sannsynlig at innsettelsen av USAs neste president i 2021 vil bli utsatt.

Mest sannsynlig (42 %) med omtrent like mange statlige konflikter i verden (50-54 konflikter) de neste tre årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (27 %) med litt flere (55-59 konflikter).

Mest sannsynlig (40 %) med omtrent like mange drepte i statlige konflikter (50,000-69,999) de tre neste årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (35 %) med færre drepte (30,000-49,999).

Mest sannsynlig at minst 500,000 mennesker i Norge vil få en vaksine mot covid-19 i løpet av 2021 (48 %) eller 2020 (34 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: August 2020

Ny spørsmålsrunde: August 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Putin vil stille til gjenvalg, voldelige hendelser med hæren i USA, det amerikanske presidentvalget, antall konflikter og drepte i verden, og vaksinering mot koronaviruset i Norge.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. august kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: August 2020