Resultater

Her vil du finne kontinuerlig oppdaterte resultater fra turneringen.

Denne delen er delt inn i tre underkategorier:

  1. Hvem leder sammenlagt? Her finner du en kontinuerlig oppdatert rangering over de personene som leder turneringen sammenlagt. Denne rangeringen er basert på summen av alle deltagernes Accuracy score.
  2. Hvor godt treffer ulike grupper deltagere? Her finner du en oversikt over den gjennomsnittlige Accuracy scoren til ulike grupper deltagere, f.eks. kvinner og menn, forskere og offiserer, eksperter og amatører.
  3. Tidligere spørsmål og svar. Her finner du en oversikt over alle spørsmålene som har blitt avgjort og informasjon om resultatene.