Nytt svar: Grunnlovsendring gjør at Putin kan fortsette til 2036

Putin

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?

 • 63 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Militære deltagere traff bedre enn alle andre. Forskere, eksperter og andre fagfolk traff derimot dårligst av alle deltagergrupper. Ellers var det små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Like mange forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre og dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, UiO og Forsvarsmateriell traff best, mens deltagerne fra Justisdepartementet, FFI og Sjøforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Grunnlovsendring gjør at Putin kan fortsette til 2036

Nytt svar: Litt høyere oppslutning om Trump første halvdel av 2020

Trump

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb gjennom første halvdel av 2020?

 • 92 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff bedre enn menn, men ellers var det små forskjeller, både når det gjaldt alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Universitetet i Tromsø og Luftforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester (FFT), Hæren og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Litt høyere oppslutning om Trump første halvdel av 2020

Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Putin

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?

 • 74 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff langt bedre enn de yngste. Menn traff også bedre enn kvinner. Deltagerne med høyest utdanning traff bedre enn andre. Eksperter i media traff også langt bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men det var store forskjeller. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarsstaben (FST) og FFI traff best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Sjøforsvaret og Hæren traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Ny spørsmålsrunde: Juli 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Trumps oppslutning på slutten av presidentperioden, globale forsvarsutgifter etter koronapandemien, russiske anklager om militær intervensjon fra NATO, atomprøvesprengninger, nye land som forlater EU, skotsk uavhengighet og den økonomiske utviklingen i de mindre utviklede delene av verden.

Runden er åpen t.o.m. mandag 20. juli kl. 0859 (utvidet 14 dagers svarfrist pga. sommerferien). Alle som registrerer seg etter mandag 6. juli kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juli 2020

Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Søreide

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner og de yngste aldersgruppene traff i snitt best av alle deltagergruppene, og dobbelt så godt som mennene. Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, men det var små forskjeller mellom ulike utdanningsnivåer. Forskere traff i snitt litt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Universitetet i Oslo (UiO), Justisdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) traff i snitt best, mens deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff dårligst (og i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Prediksjoner: Juni 2020

32 % sannsynlig at USA anklager russiske styrker for farlig opptreden i nordområdene i 2020. Mest sannsynlig at omtrent like mange eller litt flere vil mene at det norske forsvarsbudsjettet er “for lite”.

27 % sannsynlig at vinneren av det amerikanske presidentvalget ikke sitter hele perioden. 38 % sannsynlig at USA vil gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Assad kan bli sittende i Syria.

68 % sannsynlig med omtrent like mange ufrie land i Europa i 2021 som i 2019. Over 50 % sannsynlig med en omtrent uendret oppslutning på rundt 40-49 % om den russiske regjeringen ved utgangen av året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Juni 2020

Nytt svar: Ingen flere F-35-fly forsvunnet siste året

F-35

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Menn traff dobbelt så godt som kvinner, mens det var ingen systematiske forskjeller mellom utdanningsnivåene. Eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere F-35-fly forsvunnet siste året

Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

Freedom House

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om farlige hendelser i nord mellom stormaktene, synet på forsvarsbudsjettets størrelse, den neste presidentperioden i USA, president Assads fremtid, frihet i Europa, økonomisk utvikling i USA og den russiske regjeringens oppslutning.

Runden er åpen t.o.m. mandag 8. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juni kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Svensk farvann

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?

 • 59 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Blant deltagergruppene var det stor variasjon. Kvinner traff bedre enn menn, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste. Forskerne traff klart best, etterfulgt av deltagerne med høyest utdanningsnivå og eksperter i media.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Prediksjoner: Mai 2020

61 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre nye missiltester det neste året, og 16 % sannsynlig at dette også vil inkludere nye atomprøvesprengninger.

17 % sannsynlig at Tyrkia vil bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene. Omtrent like sannsynlig (20-30 %) at ingen, ett eller to land vil bestille det nye russiske Su-57-flyet de neste tre årene.

53 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke hverken norsk eller svensk luftrom det neste året, men 26 % sannsynlig at bare svensk luftrom blir det. 27 % sannsynlig at Norge vil hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget 2021.

Svært jevne spredning i sannsynlighetsvurderingene av Kinas BNP-vekst i 4. kvartal 2020. Her vurderte deltagerne alle de fire alternativene som strekte seg fra under 0 % til 5,9 % som omtrent 20 % sannsynlig hver.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2020