Nytt svar: Litt styrket tyrkisk lira

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre måneder?

 • Bare 22 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning. De fleste deltagerne trodde lira ville svekke seg ytterligere, ikke styrke seg.
 • Bare deltagerne fra UiO traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og FLO, mens deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret og Heimevernet traff dårligst.
 • Kvinner traff best av alle deltagergruppene, etterfulgt av de yngste aldersgruppene.
 • Ikke-ekspertene slo ekspertene, mens befal og forskere traff bedre enn offiserene.
Fortsett å lese Nytt svar: Litt styrket tyrkisk lira

Nytt svar: Oljepris siste fire måneder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

 • Et stort flertall av deltagerne (81 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Sjøforsvaret, Justisdepartementet og Heimevernet traff i snitt best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff best. Deretter følger ekspertene og forskerne. De militære deltagergruppene traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljepris siste fire måneder

Nytt svar: Ingen nye iranske angrep mot Israel

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange mennesker vil bli drept inne på israelsk-kontrollert territorium som følge av direkte angrep fra iranske styrker det neste halvåret?

 • Et stort flertall av deltagerne (80 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, Universitet i Oslo og Forsvarets operative hovedkvarter traff best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men ekspertene, forskerne og de eldste aldersgruppene traff aller best. Mennene slo kvinnene med god margin, og høyere utdanning innebar høyere treffsikkerhet.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye iranske angrep mot Israel

Prediksjoner: Desember 2018

44 % sannsynlig at parlamentet vil godkjenne May-regjeringens Brexit-plan. Mest sannsynlig at James Mattis vil slutte å være forsvarsminister i løpet av 2019. Mest sannsynlig (68 %) at hverken Ukraina eller Russland vil oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre. Bare 5 % sannsynlig at det vil skje bare Russland, og like usannsynlig at det vil skje begge. 66 % sannsynlig at New START-nedrustningsavtalen vil bli videreført før den opphører.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2018

Nytt svar: Ingen land tatt i bruk NATOs Artikkel 4

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det neste året?

 • 61 % traff bedre og 31 % dårligere enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Det var like mange forsvars- og fagmiljøer som i snitt traff dårligere som bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, UiT og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Luftforsvaret, FPVS og FMA traff dårligst.
 • Åtte deltagergrupper traff i snitt dårligere enn Apen, mens 12 traff bedre.
 • Forskere, eksperter og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, mens befal (OR5-OR9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff dårligst.
 • Menn traff bedre enn kvinner, høyere utdanningsnivåer bedre enn lavere, de eldste aldersgruppene bedre enn de yngste. Fortsett å lese Nytt svar: Ingen land tatt i bruk NATOs Artikkel 4

Ny spørsmålsrunde: Desember 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Brexit-avtalens skjebne i parlamentet, norsk deltagelse i den nye europeiske intervensjonsstyrken, forsvarsminister James Mattis, eskalering mellom Ukraina og Russland, og nedrustningsavtalen “New START”.

Runden er åpen til og med fredag 7. desember. Alle som registrerer seg etter mandag 3. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Desember 2018

Prediksjoner: November 2018

Like sannsynlig at USA trekker seg fra INF-nedrustningsavtalen i løpet av første halvdel neste år (34 %) som at det ikke skjer før tidligst 2020 (33 %). Mest sannsynlig med en ny svensk regjering uten Sverigedemokratene (37 %), ellers blir det nyvalg (35 %). Helt 50/50 % for om det syriske regimet vil iverksette en storoffensiv mot Idlib de kommende månedene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2018

Nytt svar: Mellomvalget i USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?

 • Under halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Fagfolk med kompetanse på USA og Nord-Amerika traff imidlertid bedre enn både andre fagfolk og ikke-fagfolk.
 • Deltagerne fra UiO, NTNU og FD traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, FMA og Cyberforsvaret traff i snitt dårligst.
 • Totalt traff fem av forsvars- og fagmiljøene i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens 11 av miljøene traff dårligere.
 • Alle deltagergrupper utenom aldersgruppen 70 eller over traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Ikke-eksperter traff bedre enn eksperter, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanning.

Fortsett å lese Nytt svar: Mellomvalget i USA

Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?

 • Bare litt over halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret, FD og FFI traff best, men var også de eneste forsvars- og fagmiljøene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og offiserer (OF5-OF9) var de eneste deltagergruppene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt, mens aldersgruppen 70 eller over, offiserer (OF1-OF4) og aldersgruppen 50-59 år traff i snitt dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Ny spørsmålsrunde: November 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om atomnedrustning, den svenske regjeringskrisen, borgerkrigen i Syria, valget i DR Kongo og fremtiden til Kinas president.

Runden er åpen til og med fredag 9. november. Alle som registrerer seg etter mandag 5. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2018