Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

Trump NATO USA

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Boris Johnsons fremtid, militære hendelser mellom Kina og andre land, alliert trening i Norge, cyberangrep, fred i Ukraina og en utmelding av USA fra NATO.

Runden er åpen til og med mandag 7. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Digitalt angrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og UiO traff i snitt best, mens de fleste forsvars- og fagmiljøene (inkludert alle grener utenom Cyberforsvaret) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt klart best. Eksperter som er brukt i media traff også bedre enn fagfolkene som ikke er det. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre, og menn litt bedre enn kvinner.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?

 • 53 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), og de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Deltagergruppene med høyere utdanningsnivå traff også bedre enn dem med lavere.
 • Deltagerne fra Universitet i Olso, Universitetet i Tromsø og Forsvarsdepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Heimevernet, Hæren og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Syrisk fly skutt ned

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?

 • 81 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene og forskerne traff i snitt best, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Universitet i Oslo traff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Nytt svar: Norge blir med i EI2

EI2

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?

 • 36,7 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De to eldste aldersgruppene (60-69 år og 70 år eller over) og ekspertene traff i snitt best av alle deltagergruppene. Kvinner traff bedre enn menn, mens de militære med høyest rang (offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9)) traff i snitt dårligst.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Universitet i Oslo og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Forsvarets høgskole, Hæren og Luftforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Norge blir med i EI2

Prediksjoner: September 2019

26 % sannsynlig at Kina vil intervenere militært i Hong Kong innen utgangen av året. 22 % sannsynlig at med minst to dødsfall i forbindelse med demonstrasjoner i Russland de neste tre månedene. 82 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en krisesituasjon det neste året. 24 % sannsynlig med en russisk-iransk marineøvelse rundt Hormuzstredet i 2019. Mest sannsynlig (32 %) med negativ BNP-vekst i to av de fire neste kvartalene i Storbritannia.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2019

Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Fangeutveksling

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene?

 • 66,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste deltagerne (70 år eller over), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning, og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Både forskere og eksperter traff imidlertid dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og Hæren traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarsstaben traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Ny spørsmålsrunde: September 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om en mulig kinesisk intervensjon i Hong Kong, demonstrasjonene i Russland, behovet for bistand fra Forsvaret i Norge, iransk-russiske marineøvelser og den økonomiske utviklingen i Storbritannia.

Runden er åpen til og med mandag 9. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2019

Nytt svar: Tripoli har ikke falt

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Tripoli eventuelt falle til general Haftars styrker?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9), kvinner og eksperter traff i snitt best. Kvinnene traff mer enn dobelt så godt som mennene, og ekspertene langt bedre enn ikke-ekspertene.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Universitetet i Tromsø og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene. Alle miljøene traff imidlertid bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Tripoli har ikke falt

Nytt svar: Omtrent like mange russere fornøyd med regjeringen

Deltagergrupper

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd med landets regjering det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, ikke-eksperter og aldersgruppen 30-39 år var de eneste deltagergruppene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Eksperter og forskere traff langt dårligere enn disse tre gruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Luftforsvaret og Cyberforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FOH, Heimvernet og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent like mange russere fornøyd med regjeringen