Prediksjoner: Juni 2019

26 % sannsynlig at en ny iransk missiltest blir det neste steget i den anspente situasjonen mellom USA og Iran, men bare 12 % sannsynlig med en dødelig konfrontasjon mellom de to landene det neste året. 48 % sannsynlig at Russland vil løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene i løpet av året. Bare 11 % sannsynlig at et nytt F-35 kampfly vil forsvinne det neste året. 64 % sannsynlig at hverken Frankrike, Storbritannia eller Tyskland vil få en nasjonalistisk leder de neste tre årene. Minst sannsynlig i Tyskland (4 %), og mest sannsynlig i Frankrike (16 %). 32 % at Norge og Kina vil undertegne en frihandelsavtale først halvdel av 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Juni 2019

Nytt svar: Ingen voldsomme endringer i kryptovalutaenes markedsverdi

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer overstige $1 billioner dollar, falle under $50 mrd., begge deler eller ingen av delene det neste året?

 • 66 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene traff langt bedre enn ikke-ekspertene. Menn traff bedre enn kvinner, mens treffsikkerheten steg generelt i takt med antall år høyere utdanning.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Universitetet i Oslo og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Luftforsvaret og Forsvarets fellestjenester var de eneste som i snitt traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen voldsomme endringer i kryptovalutaenes markedsverdi

Nytt svar: Ingen terrorangrep med biologiske eller kjemiske våpen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

 • 93 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Menn traff litt bedre enn kvinner, mens deltagerne på 70 år eller over, og forskerne, traff i snitt aller best.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Universitetet i Oslo og Sjøforsvaret traff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff mye bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen terrorangrep med biologiske eller kjemiske våpen

Nytt svar: Trump omsider på statsbesøk til Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?

 • 55 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ingen av forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra Cyberforsvaret, FFI, Luftforsvaret og Forsvarets høgskole traff best.
 • Heller ingen av deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning, og det var ingen sammenhenger mellom treffsikkerhet og alder eller utdanningsnivå. Ekspertene traff litt bedre enn ikke-ekspertene, mens aldersgruppen 60-69 og befalene (OR5-OR9) traff aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump omsider på statsbesøk til Storbritannia

Ny spørsmålsrunde: Juni 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om USAs konflikt med Iran, de ukrainske marinefartøyene som ble tatt av Russland, F-35-fly som forsvinner, nye nasjonalistiske ledere i Europa og en frihandelsavtale med Kina.

Runden er åpen til og med mandag 3. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 10. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juni 2019

Nytt svar: Modi gjenvalgt i India

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Det var ingen forskjell mellom menn og kvinner, mens ikke-ekspertene slo ekspertene. Offiserer (OF1-OF4) traff bedre enn både forskere og andre militære deltagergrupper.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Forsvardepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene.
Fortsett å lese Nytt svar: Modi gjenvalgt i India

Prediksjoner: Mai 2019

37 % sannsynlig at Russland vil gjennomføre minst én ny øvelse med skarpskyting utenfor norskekysten det neste halvåret. Bare 18 % sannsynlig at Tripoli vil falle til General Haftar før juli. 19 % sannsynlig at president al-Sisi vil miste makten i Egypt de neste to årene, 10 % at Erdogan vil det, og 8 % sannsynlig for begge to. 40 % sannsynlig at det besluttes å opprette en domstol for IS-medlemmer i løpet av det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2019

Nytt svar: Ingen skarpe trusselsituasjoner med bistand fra Forsvaret

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

 • 82 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene, med unntak av befal (OR5-OR9), traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene traff litt bedre enn ikke-eksperterne, mens treffsikkerheten økte med antall år utdanning.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra UiO, NTNU og Forsvarets materiell (FMA) som traff best i snitt.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen skarpe trusselsituasjoner med bistand fra Forsvaret

Ny spørsmålsrunde: Mai 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Tripolis fall, plutselige maktskifter i Tyrkia og Egypt, kinesiske utenlandsoperasjoner, russiske øvelser utenfor norskekysten og straffeforfølgelse av IS-medlemmer.

Runden er åpen til og med mandag 13. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 6. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2019

Nytt svar: Zelenskyj ny ukrainsk president

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?

 • 84 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne i aldrene 20-29 år og 60-69 år, samt forskere, traff i snitt best, mens alle militære deltagergrupper traff i snitt dårlig sammenlignet med resten.
 • Av forsvars- og fagmiljøene traff deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartmentet og Luftforsvaret best i snitt.
Fortsett å lese Nytt svar: Zelenskyj ny ukrainsk president