Prediksjoner: April 2019

Russiske styrker Venezeula

31 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjenoppta missiltester i løpet av det neste året, men over 50 % sannsynlig at landet ikke vil teste noen missiler eller atomvåpen. Mest sannsynlig (46 %) at det skjer 1-2 nye høyreekstreme angrep i Vesten hvor minst 10 personer dør, men nesten like sannsynlig (42 %) at det ikke skjer noen. 43 % sannsynlig at russiske styrker vil bli anklaget for å være involvert i voldelige trefninger i Venezuela det neste året. Bare 8 % sannsynlig at klimagassutslippene vil bli lavere i 2021 enn de var i 2018, og 32 % sannsynlig at de vil bli enda høyere.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: April 2019

Ny spørsmålsrunde: April 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Nord-Korea vil gjenoppta våpentestene, flere alvorlige angrep fra høyreekstreme, kutt i klimagassutslippene, russiske styrker i trefninger i Venezuela, og dollarkursen ut året.

Runden er åpen til og med mandag 8. april kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. april kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Les me

Prediksjoner: Mars 2019

Mest sannsynlig (53 %) vil ikke russiske fly krenke norsk eller svensk luftrom det neste året, mens det er 30 % sannsynlig at bare svensk luftrom krenkes. Det er også relativt lite sannsynlig (27 %) at PST vil anklage et annet land for å ha forsøkt å påvirke det norske kommunevalget i 2019.

Mest sannsynlig (51 %) vil det heller ikke bli noen ny folkeavstemning om Brexit de neste to årene, men hvis det blir det, er det 37 % sannsynlighet for at flertallet stemmer for EU-medlemskap. 81 % sannsynlighet for at Modi blir gjenvalgt som Indias statsminister, mens det er bare 7 % sannsynlig med et FN-observert valg i Syria i år og 25 % sannsynlig i løpet av 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mars 2019

Nytt svar: Ingen storstilt Idlib-offensiv

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlib-provinsen i løpet av de neste fire månedene?

 • 46 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning på dette spørsmålet.
 • Bare deltagerne fra NTNU, FHS og FLO traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FD, Hæren og FOH traff dårligst.
 • Bare kvinne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De nest beste deltagergruppene var forskere, eksperter. Blant de militære var det befalene (OR5-OR9) som traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen storstilt Idlib-offensiv

Nytt svar: Ingen cyberangrep som har forårsaket fysisk skade

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 68 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, FFI og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra FOH, FPVS og FMA traff dårligst (og sammen med fire andre miljøer i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), forskere og deltagerne som minst 70 år gamle traff i snitt best, mens alle andre militære deltagerkategorier og deltagerne med lavest utdanningsnivå traff i snitt dårligst.
 • Kvinner traff mye bedre enn menn, mens det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep som har forårsaket fysisk skade

Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, FMA og FST traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøene utenom FPVS traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de yngste, men grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best.
 • Det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter, men alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Ny spørsmålsrunde: Mars 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om russiske krenkelser av norsk og svensk luftrom, en ny folkeavstemning om Brexit, statsminister Modi i India, et FN-observert valg i Syria og forsøk på å påvirke det norske kommunevalget.

Runden er åpen til og med mandag 11. mars, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mars 2019

Nytt svar: Ingen nye ukrainsk-russiske hendelser på havet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre de neste tre månedene?

 • 83,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper og forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FOH, JD og traff aller best.
 • Det var små forskjeller blant deltagergruppene, men deltagere med høyere utdanningsnivå traff bedre enn de med lavere. Offiserer (OF-5-OF9) og ikke-eksperter traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye ukrainsk-russiske hendelser på havet

Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?

 • 59,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra UiO, Luftforsvaret og Sjøforsvaret traff i snitt best. Disse forsvars- og fagmiljøene var blant 10 av 18 miljøer som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FST, UiT og FLO traff dårligst.
 • Forskere, grenaderer/konstabler og eksperter traff i snitt best. Kvinnene slo mennene, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste.
Fortsett å lese Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018