Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Trumps oppslutning i januar 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at Trump gjør en god jobb den 20. januar 2018 (Gallup)?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt litt dårligere enn om de hadde fordelt sannsynlighetene likt (tilfeldig gjetning), men dette skyldtes i hovedsak at noen deltagere bommet svært mye.
 • Ekspertene fortsetter å treffe best. Bare ekspertene og forskerne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. De yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste, mens deltagere med flest år utdanning traff bedre enn de med færrest. Menn traff dobbelt så godt som kvinner.
 • Deltagere fra Universitetet i Oslo (UiO) traff i snitt best, etterfulgt av Forsvarsdepartementet (FD). Resten av alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.

Fortsett å lese Nytt svar: Trumps oppslutning i januar 2018

Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Et nytt spørsmål er avgjort: Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt bedre enn apen (tilfeldig gjetning).
 • Alle forsvars- og fagmiljøer utenom Heimevernet traff også bedre enn apen, mens Forsvarets logistikk (FLO), Sjøforsvaret og Forsvarets skoler (FHS, inkl. krigsskolene) var best i sektoren.
 • Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens personer mellom 50 og 59 år var de aller mest treffsikre deltagerne.

Fortsett å lese Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget? Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne traff i snitt mye dårligere enn om de bare hadde gjettet.
 • Ingen forsvars- og fagmiljøer eller deltagergrupper var bedre enn den pilkastende Apen, men deltagere fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets skoler og Forsvaret operative hovedkvarter kom nærmest.
 • Det var stor variasjon mellom deltagernes individuelle prediksjoner og mange enkeltpersoner slo både Apen og andre deltagere med god margin.

Fortsett å lese Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Turneringens første spørsmål er avgjort. Spørsmålet var: Vil Venstre havne under sperregrensen ved Stortingsvalget 2017? Oppsummert viser resultatene fra akkurat dette spørsmålet at:

 • Alle 364 deltagere traff i snitt litt bedre enn tilfeldig gjetning (50/50 %) på dette spørsmålet. Gjennomsnittsprediksjonen for riktig svar var 60,52 % sannsynlighet.
 • Forskere (n=84) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, mens personer i aldersgruppen 50-59 år (n=59) bommet mest.
 • De beste gruppene var grenaderer/konstabler (n=6), personer med videregående skole som høyeste utdanningsnivå (n=32) og aldersgruppen 60-69 år (n=12).
 • Av de norske forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Cyberforsvaret (n=15) som traff klart best, men også Forsvarsmateriell (n=15), Forsvarets skoler (n=19) og Forsvarsdepartementet (n=7) traff bedre enn de fleste.
 • Ekspertene (n=34) var mye bedre enn ikke-ekspertene (n=91).

Her kan du lese mer om hvordan ulike grupper deltagere, forsvars- og fagmiljøer traff.

Fortsett å lese Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Resultater fra testrunden

Før sommeren ble det gjennomført en testrunde av FFIs prediksjonsturnering. Testrunden bestod av tre runder med fem spørsmål som ble sendt ut i perioden 12.-16. juni 2017. Deltagerne var i hovedsak forskere ved Avdeling analyse ved FFI, samt noen eksterne fra andre miljøer i og utenfor forsvarssektoren. Her kan du lese mer om spørsmålene og resultatene fra denne testrunden.

Fortsett å lese Resultater fra testrunden