Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Digitalt angrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og UiO traff i snitt best, mens de fleste forsvars- og fagmiljøene (inkludert alle grener utenom Cyberforsvaret) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt klart best. Eksperter som er brukt i media traff også bedre enn fagfolkene som ikke er det. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre, og menn litt bedre enn kvinner.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?

 • 53 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), og de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Deltagergruppene med høyere utdanningsnivå traff også bedre enn dem med lavere.
 • Deltagerne fra Universitet i Olso, Universitetet i Tromsø og Forsvarsdepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Heimevernet, Hæren og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Syrisk fly skutt ned

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?

 • 81 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene og forskerne traff i snitt best, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Universitet i Oslo traff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Nytt svar: Norge blir med i EI2

EI2

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?

 • 36,7 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De to eldste aldersgruppene (60-69 år og 70 år eller over) og ekspertene traff i snitt best av alle deltagergruppene. Kvinner traff bedre enn menn, mens de militære med høyest rang (offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9)) traff i snitt dårligst.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Universitet i Oslo og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Forsvarets høgskole, Hæren og Luftforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Norge blir med i EI2

Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Fangeutveksling

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene?

 • 66,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste deltagerne (70 år eller over), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning, og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Både forskere og eksperter traff imidlertid dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og Hæren traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarsstaben traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Nytt svar: Tripoli har ikke falt

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Tripoli eventuelt falle til general Haftars styrker?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9), kvinner og eksperter traff i snitt best. Kvinnene traff mer enn dobelt så godt som mennene, og ekspertene langt bedre enn ikke-ekspertene.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Universitetet i Tromsø og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene. Alle miljøene traff imidlertid bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Tripoli har ikke falt

Nytt svar: Omtrent like mange russere fornøyd med regjeringen

Deltagergrupper

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd med landets regjering det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, ikke-eksperter og aldersgruppen 30-39 år var de eneste deltagergruppene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Eksperter og forskere traff langt dårligere enn disse tre gruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Luftforsvaret og Cyberforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FOH, Heimvernet og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent like mange russere fornøyd med regjeringen

Nytt svar: Iransk missiltest

Iransk missil

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA og Iran det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Det var ikke store forskjeller mellom deltagergruppene med mange personer i. Forskere, offiserer (OF1-OF4) og ikke-eksperter traff imidlertid langt bedre enn eksperter i media. Deltagerne med videregående som høyeste utdanning traff i snitt best av alle.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Heimevernet og Forsvarets logistikk traff i snitt best. Alle de andre forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Sjøforsvaret, Cyberforsvaret og Justisdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Iransk missiltest

Nytt svar: Ingen dødelige hendelser i Hormuz-stredet

Hormuz

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange dødelige hendelser som involverer iranske og et annet lands militære styrker vil skje i Hormuz-stredet det neste året?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff i snitt best. Menn traff også langt bedre enn kvinner.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff også bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Sjøforsvaret og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige hendelser i Hormuz-stredet

Nytt svar: Maduro med fortsatt støtte fra militæret

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i Venezuela?

 • 62 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men forskere og de yngste aldersgruppene traff bedre enn de andre. Kvinner traff også bedre enn menn.
 • Deltagerne fra UiO, Forsvarsstaben og Forsvarets høgskole traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Maduro med fortsatt støtte fra militæret