Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Første jihadistiske terrorangrep i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Hele 69 deltagere fikk full pott, og deltagerne traff i snitt 45 % bedre enn tilfeldig gjetning (50/50 %).
 • Grenaderer/konstabler og forskere traff i snitt best. De yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste. Ekspertene og ikke-ekspertene traff omtrent like godt.
 • Deltagerne fra UiO, UiT, JD og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene. FFI traff best innenfor forsvarssektoren. Bare FLO og FPVS traff i snitt dårligere enn apen.

Fortsett å lese Nytt svar: Første jihadistiske terrorangrep i 2018

Nytt svar: Valget i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Gitt at Putin stiller i presidentvalget 2018, hvor mange prosent av stemmene vil han få?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt litt dårligere enn tilfeldig gjetning (Apen), fordi noen deltagere bommet svært mye.
 • Befal, forskere, de yngste og eldste aldersgruppene traff best, mens de fleste andre grupper traff i snitt dårligere enn Apen.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet, NUPI og FFI var forsvars- og fagmiljøene som traff best, mens deltagerne fra NTNU, FMA og FFT traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Valget i Russland

Nytt svar: Tillerson sparket

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt 13 % bedre enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, etterfulgt av aldersgruppene 50-59 år og 70 år eller over, samt deltagere med 0-3 års høyere utdanning.
 • Aldersgruppene 60-69 år og 20-29 år traff dårligere enn Apen, mens ekspertene gjorde det noe dårligere enn ikke-ekspertene.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene.

Fortsett å lese Nytt svar: Tillerson sparket

Nytt svar: Antall drepte i Tyrkia-PKK-konflikten

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt 28 % dårligere enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Befal, kvinner og offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, mens aldersgruppen 70 år eller over, grenaderer/konstabler, aldersgruppen 60-69 år, eksperter og deltagere med høyest utdanning traff i snitt dårligst.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra NTNU, UiO og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som i snitt traff best.

Fortsett å lese Nytt svar: Antall drepte i Tyrkia-PKK-konflikten

Nytt svar: Legas oppslutning i det italienske valget

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor oppslutning vil Lega Nord få ved det italienske parlamentsvalget?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt litt dårligere enn Apen (tilfeldig gjetning).
 • Aldersgruppene 70 år eller over og 50-59 år, samt offiserer (OF1-OF4) traff best, mens grenaderer/konstabler, forskere og aldersgruppen 30-39 år traff dårligst.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Heimevernet, Hæren og Sjøforsvaret som traff best.

Fortsett å lese Nytt svar: Legas oppslutning i det italienske valget

Nytt svar: Trumps oppslutning i januar 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at Trump gjør en god jobb den 20. januar 2018 (Gallup)?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt litt dårligere enn om de hadde fordelt sannsynlighetene likt (tilfeldig gjetning), men dette skyldtes i hovedsak at noen deltagere bommet svært mye.
 • Ekspertene fortsetter å treffe best. Bare ekspertene og forskerne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. De yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste, mens deltagere med flest år utdanning traff bedre enn de med færrest. Menn traff dobbelt så godt som kvinner.
 • Deltagere fra Universitetet i Oslo (UiO) traff i snitt best, etterfulgt av Forsvarsdepartementet (FD). Resten av alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.

Fortsett å lese Nytt svar: Trumps oppslutning i januar 2018

Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Et nytt spørsmål er avgjort: Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt bedre enn apen (tilfeldig gjetning).
 • Alle forsvars- og fagmiljøer utenom Heimevernet traff også bedre enn apen, mens Forsvarets logistikk (FLO), Sjøforsvaret og Forsvarets skoler (FHS, inkl. krigsskolene) var best i sektoren.
 • Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens personer mellom 50 og 59 år var de aller mest treffsikre deltagerne.

Fortsett å lese Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget? Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne traff i snitt mye dårligere enn om de bare hadde gjettet.
 • Ingen forsvars- og fagmiljøer eller deltagergrupper var bedre enn den pilkastende Apen, men deltagere fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets skoler og Forsvaret operative hovedkvarter kom nærmest.
 • Det var stor variasjon mellom deltagernes individuelle prediksjoner og mange enkeltpersoner slo både Apen og andre deltagere med god margin.

Fortsett å lese Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Turneringens første spørsmål er avgjort. Spørsmålet var: Vil Venstre havne under sperregrensen ved Stortingsvalget 2017? Oppsummert viser resultatene fra akkurat dette spørsmålet at:

 • Alle 364 deltagere traff i snitt litt bedre enn tilfeldig gjetning (50/50 %) på dette spørsmålet. Gjennomsnittsprediksjonen for riktig svar var 60,52 % sannsynlighet.
 • Forskere (n=84) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, mens personer i aldersgruppen 50-59 år (n=59) bommet mest.
 • De beste gruppene var grenaderer/konstabler (n=6), personer med videregående skole som høyeste utdanningsnivå (n=32) og aldersgruppen 60-69 år (n=12).
 • Av de norske forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Cyberforsvaret (n=15) som traff klart best, men også Forsvarsmateriell (n=15), Forsvarets skoler (n=19) og Forsvarsdepartementet (n=7) traff bedre enn de fleste.
 • Ekspertene (n=34) var mye bedre enn ikke-ekspertene (n=91).

Her kan du lese mer om hvordan ulike grupper deltagere, forsvars- og fagmiljøer traff.

Fortsett å lese Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Resultater fra testrunden

Før sommeren ble det gjennomført en testrunde av FFIs prediksjonsturnering. Testrunden bestod av tre runder med fem spørsmål som ble sendt ut i perioden 12.-16. juni 2017. Deltagerne var i hovedsak forskere ved Avdeling analyse ved FFI, samt noen eksterne fra andre miljøer i og utenfor forsvarssektoren. Her kan du lese mer om spørsmålene og resultatene fra denne testrunden.

Fortsett å lese Resultater fra testrunden