Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

BNP kvartal Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?

 • 50% av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • I snitt var det bare offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ellers var det deltagerne med lavest utdanningsnivå som traff best, og langt bedre enn deltagerne med høy. Eksperter i media traff også dårligere enn de fleste andre deltagergruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets høgskole og Universitet i Oslo traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

 • 98,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne som traff best var de eldste (minst 70 år), eksperter i media og offiserer (OF5-OF9). De som traff dårligst var deltagerne med lavest utdanningsnivå, men fortsatt langt bedre enn Apen.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsmateriell som traff aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Bortnikov

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?

 • 70 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste og yngste aldersgruppene traff langt bedre enn de midterste. Kvinner traff bedre enn menn. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff bedre enn forskere og eksperter.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra Forsvarets fellestjenester som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Nest best var deltagerene fra NTNU og Cyberforsvaret, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Dataangrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/kostabler (OR2-OR4), offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff i snitt best. Eksperter brukt i media traff også bedre enn andre fagfolk. Det var ingen systematiske forskjeller mellom alder, men jo flere år høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og Utenriksdepartementet traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Andel mener forsvarsbudsjettet er for lite.

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

 • 71 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste deltagerne (20-29 år) og forskere traff i snitt best. kvinner traff langt bedre enn menn, mens eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og NTNU traff dårligst – og dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Kina Hong Kong sikkerhetslov intervensjon

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?

 • 62 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne i aldersgruppene 60-69 år og 50-59 år, samt eksperter i media og forskere traff i snitt best. Menn traff langt bedre enn kvinner.
 • Deltagere med høyere utdanning traff langt bedre enn dem uten, men antallet år høyere utdanning hadde lite å si.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben traff i snitt klart best på dette spørsmålet. Deretter fulgte UiO og Forsvarets høgskole. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Forsvarsmateriell traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, i likhet med fire andre forsvars- og fagmiljøer.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Forsvaret bistand

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

 • 95 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best. Jo høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet, men det var ingen betydelige forskjeller mellom alder eller kjønn.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsmateriell taff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Nytt svar: Ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep i USA eller Europa siste året

Kjemisk biologisk terror

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

 • 93 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter i media traff i snitt best. Eksperter som er brukt i media traff også dobbelt så godt som andre fagfolk. Menn traff litt bedre enn kvinner, og jo høyere utdanningsnivå traff, jo høyere treffsikkerhet.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsstaben, Utenriksdepartementet og NTNU traff i snitt aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep i USA eller Europa siste året

Nytt svar: Uendret oppslutning om alliert trening i Norge

Positiv til alliert trening Forsvarets innbyggerundersøkelse 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, mens de to andre militære deltagergruppene (OR) var de eneste som traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagere med høyere utdanningsnivå traff bedre enn dem med lavere. Ellers var det små forskjeller.
 • Deltagerne fra UiO og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Sjøforsvaret traff dårligst. Med unntak av de to sistnevnte traff alle forsvars- og fagmiljøer bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Uendret oppslutning om alliert trening i Norge

Nytt svar: Like mange mener det er meget nødvendig med et norsk forsvar

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?

 • 72 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter i media traff i snitt best, mens alle de tre militære deltagergruppene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff litt bedre enn de yngste. Det var små forskjeller mellom utdanningsnivåene.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Forsvarets logistikk traff i snitt best, mens Heimevernet, Forsvarsstaben og Utenriksdepartementet traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener det er meget nødvendig med et norsk forsvar