Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Grunnlovsendring gjør at Putin kan fortsette til 2036

Putin

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?

 • 63 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Militære deltagere traff bedre enn alle andre. Forskere, eksperter og andre fagfolk traff derimot dårligst av alle deltagergrupper. Ellers var det små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Like mange forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre og dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, UiO og Forsvarsmateriell traff best, mens deltagerne fra Justisdepartementet, FFI og Sjøforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Grunnlovsendring gjør at Putin kan fortsette til 2036

Nytt svar: Litt høyere oppslutning om Trump første halvdel av 2020

Trump

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb gjennom første halvdel av 2020?

 • 92 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff bedre enn menn, men ellers var det små forskjeller, både når det gjaldt alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Universitetet i Tromsø og Luftforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester (FFT), Hæren og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Litt høyere oppslutning om Trump første halvdel av 2020

Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Putin

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?

 • 74 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff langt bedre enn de yngste. Menn traff også bedre enn kvinner. Deltagerne med høyest utdanning traff bedre enn andre. Eksperter i media traff også langt bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men det var store forskjeller. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarsstaben (FST) og FFI traff best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Sjøforsvaret og Hæren traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Søreide

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner og de yngste aldersgruppene traff i snitt best av alle deltagergruppene, og dobbelt så godt som mennene. Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, men det var små forskjeller mellom ulike utdanningsnivåer. Forskere traff i snitt litt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Universitetet i Oslo (UiO), Justisdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) traff i snitt best, mens deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff dårligst (og i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Svensk farvann

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?

 • 59 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Blant deltagergruppene var det stor variasjon. Kvinner traff bedre enn menn, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste. Forskerne traff klart best, etterfulgt av deltagerne med høyest utdanningsnivå og eksperter i media.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

IS

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene og eksperter i media traff best, og langt bedre enn både forskere og andre fagfolk. Menn slo kvinner med stor margin, mens det ellers var små forskjeller.
 • Like mange forsvars- og fagmiljø svarte i snitt bedre enn tilfeldig gjetning som dårligere. Deltagerne fra UiO, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet traff best, mens deltagerne fra Hæren, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Brexit

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter i media, forskere og deltagere med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, men alle deltagergrupper traff likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, FFI og NTNU traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Hæren

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?

 • 49 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning, mens 41 % traff dårligere.
 • De yngste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de eldste. Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens ekspertene traff i snitt dårligere enn resten. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), aldersgruppen 20-29 år og forskere traff i snitt best.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftforsvaret, Forsvarets høgskole og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Forsvarssjef

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?

 • 50 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konsabler (OR2-OR4) og befal (OR2-OR9) traff best, mens offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff dårligst. Deltagerne med lavest utdanningsnivå traff bedre enn dem med høyest.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, NTNU og Heimvernet traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst. Sjøforsvarets deltagere (fregattenes forsvarsgren) traff langt dårligere enn resten.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte

El Paso

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?

 • 63,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF1-OF4) og eksperter i media traff i snitt best, mens det ellers var små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarets operative hovedkvarter og Luftforsvaret traff best, mens seks av forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Dårligst traff deltagerne fra Hæren, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet.
Fortsett å lese Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte