Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Boris Johnson seier

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket parti vil sitte i den?

 • Omtrent like mange deltagere traff bedre (49 %) og dårligere (50 %) enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene som er brukt i media og de eldste aldersgruppene traff i snitt langt bedre enn de fleste andre deltagergruppene, der det var relativt små forskjeller.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt mye bedre enn andre forsvars- og fagmiljøene, der de fleste i snitt traff dårligere enn tilfedig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Demonstrasjoner

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best, men så godt som alle deltagergruppene slo tilfeldig gjetning.
 • Det var relativt små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Utenriksdepartementet og FFI traff i snitt best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarsstaben og Heimevernet traff i snitt dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Nytt svar: Seks NATO-land på minst 2 % av BNP i 2018

Stoltenberg NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?

NB! Dette er et relativt “gammelt” spørsmål (januar 2018) som har tatt lang tid å avgjøre i påvente av endelige tall (ikke bare estimater).

 • 71,4 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR2-OR4) traff i snitt klart best.
 • Eksperter som brukes i media traff noe dårligere enn andre fagfolk, mens det var ingen forskjeller mellom utdanningsnivåene. De to eldste aldersgruppene traff i snitt mye dårligere enn de yngre.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitet i Oslo og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikk, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Universitet i Tromsø traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Seks NATO-land på minst 2 % av BNP i 2018

Nytt svar: Stor russisk øvelse utenfor norskekysten, men ikke skarpskyting

Russisk øvelse

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet det neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?

 • 63 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Bare deltagerne på minst 70 år traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Forskerne traff nest best, men det var små forskjeller mellom de fleste deltagergruppene som kjønn og utdanningsnivå.
 • Ekspertene og ikke-ekspertene traff omtrent like godt (eller dårlig).
 • Deltagerne fra Heimevernet, Universitet i Tromsø og Hæren traff best, mens deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarets fellestjenester og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Stor russisk øvelse utenfor norskekysten, men ikke skarpskyting

Nytt svar: Brexit utsatt

Tusk Brexit

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?

 • 55 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinnene traff langt bedre enn mennene, mens deltagerne på 70 år eller over, befalene (OR5-OR9) og forskerne traff i snitt best.
 • Ekspertene som er brukt i media traff dårligere enn de fleste deltagergruppene, og langt dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Universitet i Oslo og FFI traff best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Brexit utsatt

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Digitalt angrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og UiO traff i snitt best, mens de fleste forsvars- og fagmiljøene (inkludert alle grener utenom Cyberforsvaret) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt klart best. Eksperter som er brukt i media traff også bedre enn fagfolkene som ikke er det. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre, og menn litt bedre enn kvinner.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?

 • 53 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), og de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Deltagergruppene med høyere utdanningsnivå traff også bedre enn dem med lavere.
 • Deltagerne fra Universitet i Olso, Universitetet i Tromsø og Forsvarsdepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Heimevernet, Hæren og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Syrisk fly skutt ned

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?

 • 81 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene og forskerne traff i snitt best, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Universitet i Oslo traff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Nytt svar: Norge blir med i EI2

EI2

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?

 • 36,7 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De to eldste aldersgruppene (60-69 år og 70 år eller over) og ekspertene traff i snitt best av alle deltagergruppene. Kvinner traff bedre enn menn, mens de militære med høyest rang (offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9)) traff i snitt dårligst.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Universitet i Oslo og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Forsvarets høgskole, Hæren og Luftforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Norge blir med i EI2

Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Fangeutveksling

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene?

 • 66,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste deltagerne (70 år eller over), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning, og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Både forskere og eksperter traff imidlertid dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og Hæren traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarsstaben traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt