Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Botsjkarev tilbake i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?

 • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne i aldersgruppen 50-59 år traff best, etterfulgt av offiserer (OF1-OF4) og eksperter. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff i snitt dårligst, men likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt best, mens deltagere fra Universitetet i Tromsø og Forsvarets fellesstjenester traff i snitt dårlig (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Botsjkarev tilbake i Russland

Nytt svar: Ny pensjonsalder i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?

 • 62,5 % av de 650 deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Universitet i Oslo og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Cyberforsvaret og Heimevernet traff dårligst.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med grunnskole som høyeste utdanning og offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og de to eldste aldersgruppene traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Ny pensjonsalder i Russland

Nytt svar: Nobels fredspris 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvem vinner Nobels fredspris 2018?

 • Ca. 2 av 3 deltagere traff bedre enn tilfeldig gjetning. Hele 67 deltagere traff 100 %.
 • Deltagerne i aldersgruppen 60-69 år traff i snitt klart best, etterfulgt av eksperter og forskere. Befal (OR5-OR9), grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og deltagere med videregående skole som høyeste utdanningsnivå traff i snitt dårligst.
 • Av fag- og forsvarsmiljøene traff deltagerne fra UiO, NTNU og FFI traff best i snitt, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Forsvarets logistikk og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Nobels fredspris 2018

Nytt svar: Terror i europeiske hovedsteder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris, Madrid, Berlin, Roma og Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?

 • To av tre deltagere (67,3 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, aldersgruppen 70+ og kvinner traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), deltagere 60-69 år og de to gruppene med lavest utdanningsnivå traff dårligst.
 • Luftforsvarets deltagere traff i snitt klart best, etterfulgt av deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Heimevernet, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Terror i europeiske hovedsteder

Nytt svar: Sverigedemokraterna tredje største parti

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?

 • Litt over halvparten (55,8 %) av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ingen av deltagergruppene traff i snitt bedre enn Apen, men ikke-ekspertene, kvinner og aldersgruppen 40-49 år traff bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Justisdepartementet traff i snitt best, mens alle andre traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftfosvaret, Hæren og UiO traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Sverigedemokraterna tredje største parti

Nytt svar: Ingen dødelige angrep fra høyreekstreme i Vest-Europa

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i Vest-Europa i løpet av de neste seks månedene?

 • Et knapt flertall (50,4 %) av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning (apen).
 • Halvparten av forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn apen. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Forsvarets fellestjenester og UiO traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets logistikk og Justisdepartementet bommet mest.
 • De yngste deltagerne, forskere, offiserer (OF1-4) og de med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, mens alle andre deltagergrupper traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Eksperter traff i snitt dobbelt så dårlig som ikke-eksperter.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige angrep fra høyreekstreme i Vest-Europa

Nytt svar: Gjennomsnittlig oljepris siste fire måneder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

 • Et flertall av deltagerne (60 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning (Apen) på dette spørsmålet.
 • Deltagerne fra UiO, Forsvarsmateriell, NTNU, Forsvarets høgskole og Luftforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn Apen. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) og Forsvarets fellestjenester (FFT) traff i snitt dårligst.
 • Absolutt alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn Apen. Offiserer (OF5-OF9) var deltagergruppen som traff best i snitt. Ekspertene traff bedre enn ikke-ekspertene.

Fortsett å lese Nytt svar: Gjennomsnittlig oljepris siste fire måneder

Nytt svar: Ingen nye dronesverm-angrep fra ikke-statlige aktører

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?

 • Et lite flertall av deltagerne (57 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Grenaderer/konstabler, forskere og eksperter traff i snitt best, mens de eldste aldersgruppene og begge offisersgruppene traff dårligst, også i snitt dårligere enn Apen.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, NTNU og Sjøforsvaret traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye dronesverm-angrep fra ikke-statlige aktører

Nytt svar: Trump og Kim Jong-un har møttes

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Donald Trump og Kim Jong-un eventuelt møtes?

 • 69 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet traff i snitt bedre enn flesteparten og traff klart best av forsvars- og fagmiljøene. Deretter kom Justisdepartementet, Forsvarets fellestjenester, Forsvarets operative hovedkvarter og Universitetet i Oslo. Deltagerne fra Forsvarets logistikk og Cyberforsvaret traff i snitt dårligst, men fortsatt bedre enn apen.
 • Deltagere i aldersgruppen 60-69 år traff i snitt best, etterfulgt av eksperter, som i snitt traff dobbelt så godt som ikke-eksperter. Ellers var det små forskjeller mellom de fleste gruppene.

Fortsett å lese Nytt svar: Trump og Kim Jong-un har møttes

Nytt svar: USA innfører toll på stål og aluminium fra EU

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra EU?

 • Over halvparten av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikk og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Universitet i Oslo, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester gjorde det dårligst.
 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning, men befal (OR5-OR9) kom nærmest, mens offiserer (OF5-OF9) gjorde det i snitt dårligst.
 • Det var i snitt ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter generelt.

Fortsett å lese Nytt svar: USA innfører toll på stål og aluminium fra EU