Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Andel mener forsvarsbudsjettet er for lite.

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

 • 71 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste deltagerne (20-29 år) og forskere traff i snitt best. kvinner traff langt bedre enn menn, mens eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og NTNU traff dårligst – og dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Kina Hong Kong sikkerhetslov intervensjon

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?

 • 62 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne i aldersgruppene 60-69 år og 50-59 år, samt eksperter i media og forskere traff i snitt best. Menn traff langt bedre enn kvinner.
 • Deltagere med høyere utdanning traff langt bedre enn dem uten, men antallet år høyere utdanning hadde lite å si.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben traff i snitt klart best på dette spørsmålet. Deretter fulgte UiO og Forsvarets høgskole. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Forsvarsmateriell traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, i likhet med fire andre forsvars- og fagmiljøer.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Forsvaret bistand

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

 • 95 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best. Jo høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet, men det var ingen betydelige forskjeller mellom alder eller kjønn.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsmateriell taff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Nytt svar: Ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep i USA eller Europa siste året

Kjemisk biologisk terror

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

 • 93 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter i media traff i snitt best. Eksperter som er brukt i media traff også dobbelt så godt som andre fagfolk. Menn traff litt bedre enn kvinner, og jo høyere utdanningsnivå traff, jo høyere treffsikkerhet.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsstaben, Utenriksdepartementet og NTNU traff i snitt aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep i USA eller Europa siste året

Nytt svar: Uendret oppslutning om alliert trening i Norge

Positiv til alliert trening Forsvarets innbyggerundersøkelse 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, mens de to andre militære deltagergruppene (OR) var de eneste som traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagere med høyere utdanningsnivå traff bedre enn dem med lavere. Ellers var det små forskjeller.
 • Deltagerne fra UiO og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Sjøforsvaret traff dårligst. Med unntak av de to sistnevnte traff alle forsvars- og fagmiljøer bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Uendret oppslutning om alliert trening i Norge

Nytt svar: Like mange mener det er meget nødvendig med et norsk forsvar

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?

 • 72 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter i media traff i snitt best, mens alle de tre militære deltagergruppene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff litt bedre enn de yngste. Det var små forskjeller mellom utdanningsnivåene.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Forsvarets logistikk traff i snitt best, mens Heimevernet, Forsvarsstaben og Utenriksdepartementet traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener det er meget nødvendig med et norsk forsvar

Nytt svar: Grunnlovsendring gjør at Putin kan fortsette til 2036

Putin

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?

 • 63 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Militære deltagere traff bedre enn alle andre. Forskere, eksperter og andre fagfolk traff derimot dårligst av alle deltagergrupper. Ellers var det små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Like mange forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre og dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, UiO og Forsvarsmateriell traff best, mens deltagerne fra Justisdepartementet, FFI og Sjøforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Grunnlovsendring gjør at Putin kan fortsette til 2036

Nytt svar: Litt høyere oppslutning om Trump første halvdel av 2020

Trump

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb gjennom første halvdel av 2020?

 • 92 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff bedre enn menn, men ellers var det små forskjeller, både når det gjaldt alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Universitetet i Tromsø og Luftforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester (FFT), Hæren og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Litt høyere oppslutning om Trump første halvdel av 2020

Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Putin

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?

 • 74 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff langt bedre enn de yngste. Menn traff også bedre enn kvinner. Deltagerne med høyest utdanning traff bedre enn andre. Eksperter i media traff også langt bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men det var store forskjeller. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarsstaben (FST) og FFI traff best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Sjøforsvaret og Hæren traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Søreide

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner og de yngste aldersgruppene traff i snitt best av alle deltagergruppene, og dobbelt så godt som mennene. Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, men det var små forskjeller mellom ulike utdanningsnivåer. Forskere traff i snitt litt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Universitetet i Oslo (UiO), Justisdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) traff i snitt best, mens deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff dårligst (og i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd