Alle innlegg av FFIs prediksjonsturnering

Resultater og vinnere 2019

Vinnere

Resultatene fra turneringens andre runde er klare! Til sammen ble det avgjort 44 spørsmål i 2019, med over 87 000 prediksjoner fra rundt 1100 deltagere.

 • I snitt traff deltagerne omtrent akkurat like godt som tilfeldig gjetning på alle spørsmålene.
 • Ekspertene traff i snitt best, etterfulgt av forskerne. I 2018 var det omvendt.
 • Som i fjor var det små forskjeller mellom kjønn, alder og militær grad, men det var en sammenheng mellom høyere utdanningsnivå og bedre treffsikkerhet.
 • Den beste deltageren i 2019 var Tormod Ryeng, etterfulgt av Lloyd Andreassen og Svenn Torgersen. I tillegg ble det kåret en rekke andre individuelle vinnere, som beste fagperson, offiser og ekspert.
 • Beste forsvars- og fagmiljø ble (mistenkelig nok) FFI selv, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole. Samtidig var det flere andre miljøer som traff bedre, men ikke hadde nok deltagere.

Her kan du lese mer om de overordnede resultatene, og se hvem som vant de individuelle titlene og prisen for beste forsvars- og fagmiljø. Alle som har svart på minst ett spørsmål har fått en mail med individuelle resultater, inkludert beste og verste plassering, hvor ofte de var blant de beste, og hva plasseringen deres ville vært dersom treffsikkerheten hadde blitt målt på en annen måte.

Fortsett å lese Resultater og vinnere 2019

Prediksjoner: 2020-spesial

41 % sannsynlig med et fysisk angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy der Iran anklages for å stå bak i 2020. 16 % sannsynlig med en israelsk bakkeoperasjon inn i Syria, 17 % i Libanon og 10 % for i begge. Samtidig anses det som 29 % sannsynlig med en internt væpnet konflikt i Libanon.

I Europa anses det som 45 % sannsynlig at det ikke skjer noen terrorangrep der minst 5 personer blir drept i 2020, men 46 % sannsynlig med 1-3 slike angrep. Selv om det anses som mest sannynlig (49 %) at ingen vil bli forsøkt likvidert av et annet land i Vest-Europa, regnes det som 43 % sannsynlig at 1-3 personer blir det, men bare 7 % for 4-6 personer.

65 % sannsynlig at hverken Russlands eller Norges ambassadører kalles inn inn på teppet i 2020, og bare 11 % for at begge blir det. Mest sannsynlig (56 %) med et omtrent uendret antall asylsøknader (2000-2999) til Norge i 2020, og bare 6 % sannsynlig for det øker til minst 4000.

Bare 7 % sannsynlig at minst fem republikanere vil stemme for at Trump er skyldig i den kommende riksrettssaken. 35 % sannsynlig at oljeprisen overstiger $80 i 2020, men bare 8 % at den vil falle under $40. Det mest sannsynlige (43 %) er også en omtrent dollarkurs på 8,50-8,99 kr i snitt.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2020-spesial

Nytt svar: Ikke mer enn 383 asylsøknader på én måned siste 1,5 år

UDI

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge frem mot 2020?

 • 89 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff i snitt mye bedre enn tilfeldig gjetning. Forskere traff best, og deltagere med høyeste utdanningsnivå traff bedre enn resten. Menn traff bedre enn kvinner, mens eksperter i media traff litt dårligere enn andre fagfolk. Ellers var det relativt små forskjeller mellom aldersgrupper og militære grader.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FFI, Forsvarsdepartementet og Universitet i Oslo traff i snitt best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ikke mer enn 383 asylsøknader på én måned siste 1,5 år

Kåring av vinnere 2019

Resultatene fra turneringens andre runde (2019) vil bli basert på alle spørsmål som er stilt senest 31. desember 2019, og som det foreligger svar på senest 14. januar 2020.

Etter 14. januar vil det kåres vinnere for 2019, og alle deltagere vil motta en mail med oppsummering av sine individuelle resultater for dette året. Fra 15. januar vil deltagernes sammenlagte resultater for inneværende år nullstilles, og det vil bli kåret nye vinnere for året 2020. Sammenlagte resultater fra turneringen som helhet videreføres.

Du kan lese mer om vinnerkategorier og -kriterier her.

Nytt svar: Iransk marineøvelse med Russland og Kina i Indiahavet og Omanbukta

Iran Oman

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland og Iran avholde minst én felles marineøvelse i 2019, og vil dette inkludere Hormuzstredet?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff imidlertid best av alle, og langt bedre enn menn. Deretter fulgte eksperter og befal (OR5-OR9). Deltagerne med høyest utdanning traff også best, men ellers var det små forskjeller.
 • Bare deltagerne fra Forsvarsdepartementet traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deretter fulgte deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Universitetet i Oslo, mens deltagerne fra Forsvarets fellestejenster, Justisdepartementet og Forsvarsmateriell traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Iransk marineøvelse med Russland og Kina i Indiahavet og Omanbukta

Nytt svar: Dollarkurs på 8,8 kr

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2019?

 • 59 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne mellom 20 og 29 år, mellom 60 og 69 år og med høyere utdanning mellom 0 og 3 år traff i snitt best.
 • Kvinner og menn traff omtrent like godt. Det samme gjaldt eksperter i media og andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Luftforsvaret og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Dollarkurs på 8,8 kr

Nytt svar: Oljepris mellom $50 og $75

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2019?

 • 49 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De aller fleste deltagergrupper traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. De to eldste aldersgruppene traff i snitt best av alle, og jo høyere utdanning, jo bedre treffsikkerhet.
 • Mennene var langt bedre enn kvinnene, mens ekspertene i media var litt bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Cyberforsvaret og Justisdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljepris mellom $50 og $75

Nytt svar: Russiske S-400 levert til Tyrkia

S-400 Tyrkia

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge av det?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne på 70 år eller over, offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og deltagerne med 0-3 års høyere utdanning traff i snitt best. Ellers traff de yngste aldersgruppene bedre enn de eldste, men det var ingen forskjeller mellom de resterende utdanningsnivåene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet og Sjøforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsmateriell og Universitet i Oslo traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Russiske S-400 levert til Tyrkia

Nytt svar: Ingen flere har trukket seg fra atomavtalen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet av 2019?

 • 85 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff i snitt best. Kvniner var litt bedre enn menn, og de eldste aldersgruppene bedre enn de yngste.
 • Nesten alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Universitet i Oslo traff i snitt aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere har trukket seg fra atomavtalen

Nytt svar: Ingen terrorangrep med minst 5 drepte i Europa

London angrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?

 • 52 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt best. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff bedre enn resten. Kvinner traff litt bedre enn menn, og deltagerne med høyest utdanning traff noe bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen terrorangrep med minst 5 drepte i Europa