Alle innlegg av FFIs prediksjonsturnering

Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Bortnikov

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?

 • 70 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste og yngste aldersgruppene traff langt bedre enn de midterste. Kvinner traff bedre enn menn. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff bedre enn forskere og eksperter.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra Forsvarets fellestjenester som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Nest best var deltagerene fra NTNU og Cyberforsvaret, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Prediksjoner: Oktober 2020

Borgerkrig USA

40 % sannsynlig at Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere neste gang det er presidentvalg i Hviterussland. Under 25 % sannsynlig at EU innfører nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvert av de neste tre kvartalene.

34 % sannsynlig at PST vil sikte ytterligere norske statsborgere for spionasje de neste to årene. Klart mest sannsynlig (62 %) at andelen som mener forsvarsbudsjettet er “for lite” vil forbli uendret til 2021, slik som i foregående år.

23 % sannsynlig at det bryter ut en væpnet konflikt i USA de neste to årene. 60 % sannsynlig at USAs cybermakt vil regnes som like dominerende om to år som nå. Klart mest sannsynlig (76 %) med mindre enn 20 drepte ifm. demonstrasjoner i Hong Kong det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2020

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Dataangrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/kostabler (OR2-OR4), offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff i snitt best. Eksperter brukt i media traff også bedre enn andre fagfolk. Det var ingen systematiske forskjeller mellom alder, men jo flere år høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og Utenriksdepartementet traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere etter et nytt valg i Hviterussland, nye sanksjoner mot Russland, flere norske statsborgere som arresteres for spionasje, synet på forsvarsbudsjettet, muligheten for en væpnet konflikt i USA, USAs globale cyberdominans og en eskalering i demonstrasjonene i Hong Kong.

Runden er åpen t.o.m. mandag 12. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Andel mener forsvarsbudsjettet er for lite.

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

 • 71 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste deltagerne (20-29 år) og forskere traff i snitt best. kvinner traff langt bedre enn menn, mens eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og NTNU traff dårligst – og dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Prediksjoner: September 2020

Mest sannsynlig (49 %) at Lukasjenko ikke lenger vil være president i Hviterussland om et par år. 41 % sannsynlig at NATO vil anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året.

Klart mest sannsynlig (72 %) med relativt få innlagte (0-99 personer) med koronavirus i Norge ut året. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa neste år.

42 % sannsynlig at USA vil omgjøre beslutningen om å trekke styrker ut av Tyskland innen utgangen av 2021. 78 % sannsynlig med en stabil oppslutning om alliert trening i Norge neste år. 81 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en trusselsituasjon i 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2020

Ny spørsmålsrunde: September 2020

NB! Serverproblemer gjorde at undersøkelsen ble sendt ut litt senere (kl. 1130) enn vanlig.

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om hvor lenge Lukasjenko blir sittende, en eventuell russisk inngripen i Hviterussland, innleggelser med koronavirus i Norge, kjemiske og biologiske terrorangrep, synet på alliert trening i Norge, USAs beslutning om å trekke styrker ut fra Tyskland og Forsvarets bistand til politiet i trusselsituasjoner.

Runden er åpen t.o.m. mandag 14. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 7. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2020

Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Kina Hong Kong sikkerhetslov intervensjon

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?

 • 62 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne i aldersgruppene 60-69 år og 50-59 år, samt eksperter i media og forskere traff i snitt best. Menn traff langt bedre enn kvinner.
 • Deltagere med høyere utdanning traff langt bedre enn dem uten, men antallet år høyere utdanning hadde lite å si.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben traff i snitt klart best på dette spørsmålet. Deretter fulgte UiO og Forsvarets høgskole. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Forsvarsmateriell traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, i likhet med fire andre forsvars- og fagmiljøer.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Forsvaret bistand

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

 • 95 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best. Jo høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet, men det var ingen betydelige forskjeller mellom alder eller kjønn.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsmateriell taff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Nytt svar: Joe Biden demokratenes presidentkandidat

Joe Biden

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?

 • 82 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Befal (OR5-OR9), offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og deltagerne med videregående skole/gymnas som høyeste utdanningsnivå traff i snitt best. Menn traff bedre enn kvinner, mens de yngste aldersgruppene traff noe bedre enn de eldste.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet traff best. Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarsstaben.
Fortsett å lese Nytt svar: Joe Biden demokratenes presidentkandidat