Alle innlegg av FFIs prediksjonsturnering

Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Boris Johnson seier

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket parti vil sitte i den?

 • Omtrent like mange deltagere traff bedre (49 %) og dårligere (50 %) enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene som er brukt i media og de eldste aldersgruppene traff i snitt langt bedre enn de fleste andre deltagergruppene, der det var relativt små forskjeller.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt mye bedre enn andre forsvars- og fagmiljøene, der de fleste i snitt traff dårligere enn tilfedig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Demonstrasjoner

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best, men så godt som alle deltagergruppene slo tilfeldig gjetning.
 • Det var relativt små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Utenriksdepartementet og FFI traff i snitt best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarsstaben og Heimevernet traff i snitt dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Prediksjoner: Desember 2019

Klart mest sannsynlig at De konservative fortsetter, enten i en mindretallsregjering (41 %) eller en flertallsregjering (38 %) etter valget i Storbritannia. Det er også 41 % sannsynlig at en Brexit-avtale nå vil godkjennes i parlamentet. 25 % sannsynlig med en regimeendring i Iran de neste to årene.

Bare 11 % sannsynlig at EU vil løfte noen av de økonomiske sanksjonene mot Russland i første halvdel av 2020, og 37 % sannsynlig at de vil opprettholdes ut de neste to årene. 38 % sannsynlig at en stat vil skyte ned sin egen satellitt, men bare 4 % at en stat vil skyte ned en annens de neste to årene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2019

Nytt svar: Seks NATO-land på minst 2 % av BNP i 2018

Stoltenberg NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?

NB! Dette er et relativt “gammelt” spørsmål (januar 2018) som har tatt lang tid å avgjøre i påvente av endelige tall (ikke bare estimater).

 • 71,4 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR2-OR4) traff i snitt klart best.
 • Eksperter som brukes i media traff noe dårligere enn andre fagfolk, mens det var ingen forskjeller mellom utdanningsnivåene. De to eldste aldersgruppene traff i snitt mye dårligere enn de yngre.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitet i Oslo og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikk, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Universitet i Tromsø traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Seks NATO-land på minst 2 % av BNP i 2018

Ny spørsmålsrunde: Desember 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om det britiske valget, neste steg i Brexit, regimeendring i Iran, løfting av de økonomiske sanksjonene mot Russland og nedskyting av satellitter.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Desember 2019

Prediksjoner: November 2019

Brigade LTP

Bare 15 % sannsynlig med et islamistisk terrorangrep i Skandinavia som involverer en person som har returnert fra et konfliktrområde det neste året, og mest sannsynlig (69 %) med ingen angrep i det hele tatt. Den amerikanske befolkningens oppslutning om Trump vil mest sannsynlig holde seg på omtrent samme nivå i første halvdel av 2020 som i dag.

48 % sannsynlig med en russisk-kinesisk felles militærøvelse i Barentshavet de neste to årene. 46 % sannsynlig at oljefondet vil fortsette å ligge på 10,000-10,999 mrd. kroner ved utgangen av 2020, og nest mest sannsynlig (26 %) at det vil stige ytterlige. 40 % sannsynlig at Forsvarets neste langtidsplan vil ha 6 fregatter (opp fra 4 i dag), men hvis ikke, er det mye mer sannsynlig med færre enn 6 enn flere. Det anslås også 48 % sannsynlighet for at regjeringens neste langtidsplan vil inkludere en ny brigade.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2019

Nytt svar: Stor russisk øvelse utenfor norskekysten, men ikke skarpskyting

Russisk øvelse

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet det neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?

 • 63 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Bare deltagerne på minst 70 år traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Forskerne traff nest best, men det var små forskjeller mellom de fleste deltagergruppene som kjønn og utdanningsnivå.
 • Ekspertene og ikke-ekspertene traff omtrent like godt (eller dårlig).
 • Deltagerne fra Heimevernet, Universitet i Tromsø og Hæren traff best, mens deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarets fellestjenester og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Stor russisk øvelse utenfor norskekysten, men ikke skarpskyting

Ny spørsmålsrunde: November 2019

Brigade Nord

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om terrorangrep fra returnerte islamister, Trumps oppslutning, en russisk-kinesisk øvelse i Barentshavet, Oljefondets utvikling, og oppfølgingen av Forsvarssjefens ønsker om flere fregatter og en ny brigade.

Runden er åpen til og med mandag 11. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2019

Nytt svar: Brexit utsatt

Tusk Brexit

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?

 • 55 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinnene traff langt bedre enn mennene, mens deltagerne på 70 år eller over, befalene (OR5-OR9) og forskerne traff i snitt best.
 • Ekspertene som er brukt i media traff dårligere enn de fleste deltagergruppene, og langt dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Universitet i Oslo og FFI traff best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Brexit utsatt

Prediksjoner: Oktober 2019


36 % sannsynlig at Boris Johnsons er ferdig som britisk statsminister før 2019 er omme, men 26 % sannsynlig at han blir sittende frem til 2021. 44 % sannsynlig med en fredsavtale i Ukraina de neste 18 månedene. 5 % sannsynlig at Trump vil beslutte at USA forlater NATO. 25 % sannsynlig med en dødelig hendelse mellom kinesiske og et annet asiatisk lands militære styrker, men bare 7 % med et vestlig lands. 70 % sannsynlig med uendret holdning til allierte øvelser i Norge i 2020, men 21 % sannsynlig at flere er positive.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2019