Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

BNP kvartal Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?

 • 50% av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • I snitt var det bare offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ellers var det deltagerne med lavest utdanningsnivå som traff best, og langt bedre enn deltagerne med høy. Eksperter i media traff også dårligere enn de fleste andre deltagergruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets høgskole og Universitet i Oslo traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

 • 98,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne som traff best var de eldste (minst 70 år), eksperter i media og offiserer (OF5-OF9). De som traff dårligst var deltagerne med lavest utdanningsnivå, men fortsatt langt bedre enn Apen.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsmateriell som traff aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Prediksjoner: November 2020

Mest sannsynlig (55 %) vil hverken Tyrkia eller Russland involvere seg militært med statlige styrker i Nagorno-Karabakh det neste året. Mest sannsynlig (73 %) vil hverken kinesiske eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris de neste tre årene. I så fall er det mest sannsynlige alternativet bare russiske opposisjonelle (16 %).

12 % sannsynlig at Norge vil delta i en USA- eller NATO-ledet operasjon uten mandat fra FNs sikkerhetsråd de neste to årene. 25 % sannsynlig med et digitalt angrep som forsårsaker alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur det neste året. 29 % sannsynlig at den norske regjeringen vil attribuere nok et cyberangrep til Russland, mens bare 12 % til bare Kina. Mest sannsynlig (46 %) vil ingen av landene attribueres.

Deltagerne vurderer det som bare 10 % sannsynlig med et kuppforsøk mot Putin innen 2024. Deltagerne har også liten tro på at oljeprisen vil stige til $100 med det første. Det klart mest sannsynlige svaret at den i så fall ikke vil gjøre det før tidligst om to år (75 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2020

Ny spørsmålsrunde: November 2020

Russland attribusjon Norge cyberangrep

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om tyrkisk og russisk involvering i Nagorno-Karabakh, Nobels fredspris, kuppforsøk mot Putin, norsk deltagelse i ulovlige militære intervensjoner, en ny oljeprisstigning, digitale angrep mot kritisk infrastruktur og norsk attribusjon av cyberangrep.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2020

Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Bortnikov

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?

 • 70 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste og yngste aldersgruppene traff langt bedre enn de midterste. Kvinner traff bedre enn menn. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff bedre enn forskere og eksperter.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra Forsvarets fellestjenester som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Nest best var deltagerene fra NTNU og Cyberforsvaret, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Prediksjoner: Oktober 2020

Borgerkrig USA

40 % sannsynlig at Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere neste gang det er presidentvalg i Hviterussland. Under 25 % sannsynlig at EU innfører nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvert av de neste tre kvartalene.

34 % sannsynlig at PST vil sikte ytterligere norske statsborgere for spionasje de neste to årene. Klart mest sannsynlig (62 %) at andelen som mener forsvarsbudsjettet er “for lite” vil forbli uendret til 2021, slik som i foregående år.

23 % sannsynlig at det bryter ut en væpnet konflikt i USA de neste to årene. 60 % sannsynlig at USAs cybermakt vil regnes som like dominerende om to år som nå. Klart mest sannsynlig (76 %) med mindre enn 20 drepte ifm. demonstrasjoner i Hong Kong det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2020

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Dataangrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/kostabler (OR2-OR4), offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff i snitt best. Eksperter brukt i media traff også bedre enn andre fagfolk. Det var ingen systematiske forskjeller mellom alder, men jo flere år høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og Utenriksdepartementet traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere etter et nytt valg i Hviterussland, nye sanksjoner mot Russland, flere norske statsborgere som arresteres for spionasje, synet på forsvarsbudsjettet, muligheten for en væpnet konflikt i USA, USAs globale cyberdominans og en eskalering i demonstrasjonene i Hong Kong.

Runden er åpen t.o.m. mandag 12. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Andel mener forsvarsbudsjettet er for lite.

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

 • 71 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste deltagerne (20-29 år) og forskere traff i snitt best. kvinner traff langt bedre enn menn, mens eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og NTNU traff dårligst – og dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Prediksjoner: September 2020

Mest sannsynlig (49 %) at Lukasjenko ikke lenger vil være president i Hviterussland om et par år. 41 % sannsynlig at NATO vil anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året.

Klart mest sannsynlig (72 %) med relativt få innlagte (0-99 personer) med koronavirus i Norge ut året. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa neste år.

42 % sannsynlig at USA vil omgjøre beslutningen om å trekke styrker ut av Tyskland innen utgangen av 2021. 78 % sannsynlig med en stabil oppslutning om alliert trening i Norge neste år. 81 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en trusselsituasjon i 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2020