Prediksjoner: November 2018

Like sannsynlig at USA trekker seg fra INF-nedrustningsavtalen i løpet av første halvdel neste år (34 %) som at det ikke skjer før tidligst 2020 (33 %). Mest sannsynlig med en ny svensk regjering uten Sverigedemokratene (37 %), ellers blir det nyvalg (35 %). Helt 50/50 % for om det syriske regimet vil iverksette en storoffensiv mot Idlib de kommende månedene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2018

Nytt svar: Mellomvalget i USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?

 • Under halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Fagfolk med kompetanse på USA og Nord-Amerika traff imidlertid bedre enn både andre fagfolk og ikke-fagfolk.
 • Deltagerne fra UiO, NTNU og FD traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, FMA og Cyberforsvaret traff i snitt dårligst.
 • Totalt traff fem av forsvars- og fagmiljøene i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens 11 av miljøene traff dårligere.
 • Alle deltagergrupper utenom aldersgruppen 70 eller over traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Ikke-eksperter traff bedre enn eksperter, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanning.

Fortsett å lese Nytt svar: Mellomvalget i USA

Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?

 • Bare litt over halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret, FD og FFI traff best, men var også de eneste forsvars- og fagmiljøene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og offiserer (OF5-OF9) var de eneste deltagergruppene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt, mens aldersgruppen 70 eller over, offiserer (OF1-OF4) og aldersgruppen 50-59 år traff i snitt dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Ny spørsmålsrunde: November 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om atomnedrustning, den svenske regjeringskrisen, borgerkrigen i Syria, valget i DR Kongo og fremtiden til Kinas president.

Runden er åpen til og med fredag 9. november. Alle som registrerer seg etter mandag 5. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2018

Nytt svar: Botsjkarev tilbake i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?

 • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne i aldersgruppen 50-59 år traff best, etterfulgt av offiserer (OF1-OF4) og eksperter. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff i snitt dårligst, men likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt best, mens deltagere fra Universitetet i Tromsø og Forsvarets fellesstjenester traff i snitt dårlig (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Botsjkarev tilbake i Russland

Nytt svar: Ny pensjonsalder i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?

 • 62,5 % av de 650 deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Universitet i Oslo og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Cyberforsvaret og Heimevernet traff dårligst.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med grunnskole som høyeste utdanning og offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og de to eldste aldersgruppene traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Ny pensjonsalder i Russland

Prediksjoner: Oktober 2018

45 % sannsynlig at spionsiktede Mikhail Botsjkarev vil være tilbake i Russland innen 6 mnd. Mindre enn 25 % sannsynlig at Tyrkia forlater NATO innen tre år, og det er lite sannsynlig at et eventuelt nytt luftforsvarssystem vil bli en “game changer” i Syria.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2018

Nytt svar: Nobels fredspris 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvem vinner Nobels fredspris 2018?

 • Ca. 2 av 3 deltagere traff bedre enn tilfeldig gjetning. Hele 67 deltagere traff 100 %.
 • Deltagerne i aldersgruppen 60-69 år traff i snitt klart best, etterfulgt av eksperter og forskere. Befal (OR5-OR9), grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og deltagere med videregående skole som høyeste utdanningsnivå traff i snitt dårligst.
 • Av fag- og forsvarsmiljøene traff deltagerne fra UiO, NTNU og FFI traff best i snitt, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Forsvarets logistikk og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Nobels fredspris 2018

Nytt svar: Terror i europeiske hovedsteder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris, Madrid, Berlin, Roma og Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?

 • To av tre deltagere (67,3 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, aldersgruppen 70+ og kvinner traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), deltagere 60-69 år og de to gruppene med lavest utdanningsnivå traff dårligst.
 • Luftforsvarets deltagere traff i snitt klart best, etterfulgt av deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Heimevernet, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Terror i europeiske hovedsteder

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om den russiske statsborgeren som er siktet for spionasje, det syriske luftforsvaret, om Tyrkia vil forlate NATO, handelskrigen mellom USA og Kina, og et cyberangrep mot norsk kritisk infrastruktur.

Runden er åpen til og med fredag 5. oktober. Alle som registrerer seg etter mandag 1. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2018