Tidligere spørsmål og svar

Her er en løpende oppdatert liste med alle tidligere spørsmål i turneringen. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

November 2017 (prediksjoner):

Desember 2017 (prediksjoner):

Januar 2018 (prediksjoner):

Februar 2018 (prediksjoner):

Mars 2018 (prediksjoner):

April 2018 (prediksjoner):

 • Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?
 • Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?
 • Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
 • Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?

Mai 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

August 2018 (prediksjoner):

September 2018 (prediksjoner):

Oktober 2018 (prediksjoner):

 • Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?
 • Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?
 • Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?
 • Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?
 • Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

November 2018 (prediksjoner):

Desember 2018 (prediksjoner):

Januar 2019 (prediksjoner):

 • Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald Trump for riksrett?
 • Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2019?
 • Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?
 • Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?
 • Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2019?
 • Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge av det?
 • Hvor stor andel av BNP vil de andre NATO-landene enn USA bruke på forsvar i 2019?
 • Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet av 2019?

Februar 2019 (prediksjoner):

 • Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?
 • Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i Venezuela?
 • Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?
 • I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?
 • Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?