Alle spørsmål og svar

Her er en løpende oppdatert liste med alle tidligere spørsmål i turneringen. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

November 2017 (prediksjoner):

Desember 2017 (prediksjoner):

Januar 2018 (prediksjoner):

Februar 2018 (prediksjoner):

Mars 2018 (prediksjoner):

April 2018 (prediksjoner):

 • Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?
 • Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?
 • Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
 • Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?

Mai 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

August 2018 (prediksjoner):

September 2018 (prediksjoner):

Oktober 2018 (prediksjoner):

November 2018 (prediksjoner):

Desember 2018 (prediksjoner):

Januar 2019 (prediksjoner):

Februar 2019 (prediksjoner):

 • Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?
 • Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i Venezuela?
 • Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?
 • I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?
 • Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?

Mars 2019 (prediksjoner):

 • Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?
 • Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap i løpet av de neste to årene?
 • Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?
 • Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?
 • Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?

April 2019 (prediksjoner):

 • Vil Nord-Korea gjenoppta missiltester og/eller atomprøvesprengninger i løpet av det neste året?
 • Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?
 • Vil verdens klimagassutslipp (CO2) være høyere, lavere eller omtrent det samme i 2021, sammenlignet med 2018?
 • Vil russiske styrker anklages for å være involvert i voldelige trefninger i Venezuela det neste året?
 • Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2019?

Mai 2019 (prediksjoner):

Juni 2019 (prediksjoner):

Juli 2019 (prediksjoner):

August 2019 (prediksjoner):

 • Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?
 • Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin nåværende presidentperiode?
 • Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?
 • Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?

September 2019 (prediksjoner):

Oktober 2019 (prediksjoner):

 • Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?
 • Vil det skje en dødelig hendelse mellom militære styrker fra Kina og Vesten eller et nærliggende land i Asia de neste to årene?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?
 • Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?
 • Vil Russland og Ukraina undertegne en fredsavtale de neste 18 månedene?
 • Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

November 2019 (prediksjoner):

 • Vil det skje et islamistisk terrorangrep i Skandinavia det neste året, og vil personer som har returnert fra konfliktområder være direkte involvert?
 • Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb gjennom første halvdel av 2020?
 • Vil Russland og Kina gjennomføre en felles militærøvelse i Barentshavet i løpet av de neste to årene?
 • Hva vil Oljefondets markedsverdi være ved utgangen av 2020?
 • Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?
 • Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?

Desember 2019 (prediksjoner):

Janauar 2020 (prediksjoner):

 • Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?
 • Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?
 • Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?
 • Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?
 • Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?
 • Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?
 • Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2020?
 • Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?
 • Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?
 • Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?