Alle spørsmål og svar

Her er en løpende oppdatert liste med alle tidligere spørsmål i turneringen. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

November 2017 (prediksjoner):

Desember 2017 (prediksjoner):

Januar 2018 (prediksjoner):

Februar 2018 (prediksjoner):

Mars 2018 (prediksjoner):

April 2018 (prediksjoner):

Mai 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

August 2018 (prediksjoner):

September 2018 (prediksjoner):

Oktober 2018 (prediksjoner):

November 2018 (prediksjoner):

Desember 2018 (prediksjoner):

Januar 2019 (prediksjoner):

Februar 2019 (prediksjoner):

Mars 2019 (prediksjoner):

April 2019 (prediksjoner):

Mai 2019 (prediksjoner):

Juni 2019 (prediksjoner):

Juli 2019 (prediksjoner):

August 2019 (prediksjoner):

 • Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?
 • Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin nåværende presidentperiode?
 • Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?
 • Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?

September 2019 (prediksjoner):

Oktober 2019 (prediksjoner):

 • Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?
 • Vil det skje en dødelig hendelse mellom militære styrker fra Kina og Vesten eller et nærliggende land i Asia de neste to årene?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?
 • Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?
 • Vil Russland og Ukraina undertegne en fredsavtale de neste 18 månedene?
 • Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

November 2019 (prediksjoner):

Desember 2019 (prediksjoner):

Janauar 2020 (prediksjoner):

 • Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?
 • Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?
 • Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?
 • Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?
 • Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?
 • Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?
 • Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2020?
 • Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?
 • Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?
 • Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?

Februar 2020 (prediksjoner):

 • Hvor mange andre land enn Iran vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram eller forsøkt å anskaffe atomvåpen de neste tre årene?
 • Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?
 • Hvor mange vil dø av koronaviruset i løpet av 2020?
 • Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2020, og vil det gjennomføres skarpskyting?
 • Vil Russland krenke norsk, svensk og/eller finsk landterritorium de neste to årene?
 • Vil SpaceX gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i 2020, og vil den bli vellykket?
 • Når vil Norge og Storbritannia eventuelt undertegne en handelsavtale?

Mars 2020 (prediksjoner):

 • Vil USA og/eller Iran angripe hverandres militære styrker i løpet av 2020?
 • Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard de neste to årene?
 • Vil det skje flere dødelige, islamistiske terrorangrep i Europa i 2022 enn i 2020?
 • Vil amerikansk etterretning hevde at vinneren av presidentvalget i 2020 fikk hjelp fra en annen stat?
 • Når vil Russland avslutte sine luftangrep i Syria?
 • Vil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet lands styrker i Middelhavet i 2020, og vil mennesker komme til skade?

April 2020 (prediksjoner):

 • Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?
 • Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge ende på i 2020?
 • Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge bli i 2021?
 • Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i 2020?
 • Når vil oljeprisen nå $50 igjen?
 • Hvor stor andel av BNP vil andre NATO-land enn USA bruke på forsvar i 2021?

Mai 2020 (prediksjoner):

 • Vil Nord-Korea gjennomføre missiltester og/eller atomprøvesprengninger det neste året?
 • Vil Tyrkia bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene?
 • Hvor mange land vil bestille det nye, russiske Su-57-flyet de neste tre årene?
 • Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?
 • Vil Norge hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021?
 • Hvor mye høyere eller lavere vil Kinas BNP-vekst være i 4. kvartal 2020, sammenlignet med samme kvartal i 2019?

Juni 2020:

 • Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære styrker i en konkret hendelse i nordområdene i 2020?
 • Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?
 • Vil vinneren av det amerikanske presidentvalget i 2020 bli sittende hele perioden?
 • I løpet av de neste to årene, vil USA gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Bashar al-Assad kan forbli Syrias president?
 • Hvor mange europeiske land vil bli regnet som delvis/ikke frie i 2021?
 • I hvor mange av de neste fire kvartalene vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?
 • Hvor stor oppslutning vil den russiske regjeringen ha ved utgangen av året?