Tidligere spørsmål og svar

Her er en løpende oppdatert liste med alle tidligere spørsmål i turneringen. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

 • Vil en stat eller allianse av stater bruke ett eller flere kjernevåpen i forbindelse med en væpnet konflikt i løpet av de neste ti årene?
 • Gitt at Putin stiller i presidentvalget 2018, hvor mange prosent av stemmene vil han få?
 • Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris, Madrid, Berlin, Roma og Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?
 • Hvor stor andel av BNP vil Norge bruke på forsvarsutgifter i 2020 (SIPRI)?
 • Vil noen andre enn Abu Bakr al-Baghdadi bli erklært som kalif i Den islamske stat (IS) før 1. februar 2018?

November 2017 (prediksjoner):

 • Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at Trump gjør en god jobb den 20. januar 2018 (Gallup)?
 • I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?
 • Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?
 • Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?

Desember 2017 (prediksjoner):

 • Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?
 • Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i utlandet i løpet av de neste fem månedene?
 • Hva vil Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar (USD) være den 1. februar 2018?
 • Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det neste året?
 • Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?

Januar 2018 (prediksjoner):

 • Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?
 • Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?
 • Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?
 • Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?
 • Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?
 • Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?
 • Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?
 • Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?
 • Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?
 • Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?

Februar 2018 (prediksjoner):

 • Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?
 • Hvor stor oppslutning vil Lega Nord få ved det italienske parlamentsvalget?
 • Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?
 • Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret?
 • Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?