Tidligere spørsmål og svar

Her er en løpende oppdatert liste med alle tidligere spørsmål i turneringen. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

November 2017 (prediksjoner):

Desember 2017 (prediksjoner):

Januar 2018 (prediksjoner):

 • Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?
 • Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?
 • Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?
 • Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?
 • Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?
 • Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?
 • Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?
 • Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?
 • Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?
 • Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?

Februar 2018 (prediksjoner):

 • Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?
 • Hvor stor oppslutning vil Lega Nord få ved det italienske parlamentsvalget?
 • Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?
 • Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret?
 • Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?

Mars 2018 (prediksjoner):

 • Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?
 • Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i Vest-Europa i løpet av de neste seks månedene?
 • Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?
 • Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske infrastruktur i løpet av det neste året?
 • Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

April 2018 (prediksjoner):

 • Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?
 • Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?
 • Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
 • Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?

Mai 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

 • Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?
 • Hvor mange mennesker vil bli drept inne på israelsk-kontrollert territorium som følge av direkte angrep fra iranske styrker det neste halvåret?
 • Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge frem mot 2020?
 • Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?
 • Vil den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer overstige $1 billioner dollar, falle under $50 mrd., begge deler eller ingen av delene det neste året?