Alle spørsmål og svar

Her er liste med alle spørsmål som ble stilt i løpet av turneringen. 150 av alle disse 240 spørsmålene ble avgjort i løpet av de tre årene konkurransen pågikk. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

November 2017 (prediksjoner):

Desember 2017 (prediksjoner):

Januar 2018 (prediksjoner):

Februar 2018 (prediksjoner):

Mars 2018 (prediksjoner):

April 2018 (prediksjoner):

Mai 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

Juli 2018 (prediksjoner):

August 2018 (prediksjoner):

September 2018 (prediksjoner):

Oktober 2018 (prediksjoner):

November 2018 (prediksjoner):

Desember 2018 (prediksjoner):

Januar 2019 (prediksjoner):

Februar 2019 (prediksjoner):

Mars 2019 (prediksjoner):

April 2019 (prediksjoner):

Mai 2019 (prediksjoner):

Juni 2019 (prediksjoner):

Juli 2019 (prediksjoner):

August 2019 (prediksjoner):

September 2019 (prediksjoner):

Oktober 2019 (prediksjoner):

November 2019 (prediksjoner):

Desember 2019 (prediksjoner):

Janauar 2020 (prediksjoner):

Februar 2020 (prediksjoner):

Mars 2020 (prediksjoner):

April 2020 (prediksjoner):

Mai 2020 (prediksjoner):

 • Vil Nord-Korea gjennomføre missiltester og/eller atomprøvesprengninger det neste året?
 • Vil Tyrkia bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene?
 • Hvor mange land vil bestille det nye, russiske Su-57-flyet de neste tre årene?
 • Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?
 • Vil Norge hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021?
 • Hvor mye høyere eller lavere vil Kinas BNP-vekst være i 4. kvartal 2020, sammenlignet med samme kvartal i 2019?

Juni 2020 (prediksjoner):

Juli 2020 (prediksjoner):

 • Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb i andre halvdel av 2020?
 • Hvor mye vil de globale forsvarsutgiftene falle eller stige fra 2019 til 2020?
 • Vil Russland anklage et NATO-land for å intervenere militært inne på landets territorium de neste to årene?
 • Hvor mange land vil gjennomføre en atomprøvesprengning de neste to årene?
 • I løpet av de neste to årene, vil nok et medlemsland vedta å forlate EU?
 • Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Skottlands selvstendighet før 2023, og hva vil resultatet i så fall bli?
 • Hva vil den årlige BNP-veksten i fremvoksende økonomier og utviklingsland bli i 2021?

August 2020 (prediksjoner):

 • Vil Putin stille i det russiske presidentvalget i 2024?
 • Vil den amerikanske hæren bli direkte involvert i voldelige hendelser i USA det neste året?
 • Vil innsettelsen av USAs president i 2021 bli utsatt?
 • Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter valget i 2020?
 • Hvor mange statlige konflikter vil det være i verden i perioden 2020-2022?
 • Hvor mange mennesker vil bli drept i statlige konflikter i perioden 2020-2022?
 • Når vil minst 500,000 mennesker i Norge ha fått en vaksine mot covid-19?

September 2020 (prediksjoner):

 • Når vil Lukasjenko eventuelt slutte å være Hviterusslands president?
 • Vil NATO anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året?
 • Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i Norge i resten av 2020?
 • Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2021, sammenlignet med i 2020?
 • Vil beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut fra Tyskland omgjøres før 2022?
 • Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

Oktober 2020 (prediksjoner):

 • Vil Norge og Russland anerkjenne forskjellige vinnere etter det neste presidentvalget i Hviterussland?
 • Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?
 • Vil flere norske statsborgere bli siktet av PST for å ha spionert for en fremmed makt de neste to årene?
 • Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2021 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?
 • Vil det bryte ut væpnet konflikt i USA de neste to årene?
 • Vil USAs cybermaktdominans bli vurdert som sterkere, svakere eller omtrent uendret om to år (NCPI)?
 • Hvor mange vil bli drept i demonstrasjoner mot myndighetene i Hong Kong det neste året?

November 2020 (prediksjoner):

 • Vil statlige militære styrker fra Tyrkia og/eller Russland bli direkte involvert i kamphandlinger i Nagorno-Karabakh det neste året?
 • Vil kinesiske og/eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris i løpet av de neste tre årene?
 • Vil det skje et kuppforsøk mot president Putin innen 2024?
 • Vil Norge delta i en USA- eller NATO-ledet militær operasjon uten mandat fra FNs sikkerhetsråd i løpet av de neste to årene?
 • Når vil oljeprisen overstige $100 igjen?
 • Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?
 • Vil den norske regjeringen attribuere et cyberangrep til Russland og/eller Kina det neste året?

Desember 2020 (prediksjoner):

 • Vil USA undertegne en atomavtale med Iran i løpet av 2021?
 • Vil flertallet av den russiske befolkningen fortsatt ha en negativ holdning til USA ved utgangen av 2021?
 • Vil Venstre og/eller Kristelig Folkeparti havne under sperregrensen (4 %) ved stortingsvalget 2021?
 • Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter stortingsvalget 2021?
 • Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2021?
 • Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2021?
 • Vil oljeprisen stige over $70, falle under $20, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2021?
 • Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2021?
 • Vil Russland varsle en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2021, og vil det gjennomføres skarpskyting?
 • Vil iranske styrker gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i 2021?