Tidligere spørsmål og svar

Her er en løpende oppdatert liste med alle tidligere spørsmål i turneringen. Trykk på rundene for mer informasjon om hvert spørsmål. Hvis et spørsmål er avgjort, vil du finne en lenke til resultatet.


September 2017 (prediksjoner):

Oktober 2017 (prediksjoner):

November 2017 (prediksjoner):

Desember 2017 (prediksjoner):

Januar 2018 (prediksjoner):

 • Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?
 • Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?
 • Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?
 • Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?
 • Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?
 • Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?
 • Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?
 • Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?
 • Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?
 • Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?

Februar 2018 (prediksjoner):

Mars 2018 (prediksjoner):

April 2018 (prediksjoner):

 • Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?
 • Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?
 • Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?
 • Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
 • Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?
 • Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?

Mai 2018 (prediksjoner):

Juni 2018 (prediksjoner):

 • Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?
 • Hvor mange mennesker vil bli drept inne på israelsk-kontrollert territorium som følge av direkte angrep fra iranske styrker det neste halvåret?
 • Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge frem mot 2020?
 • Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?
 • Vil den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer overstige $1 billioner dollar, falle under $50 mrd., begge deler eller ingen av delene det neste året?

Juni 2018 (prediksjoner):

 • Vil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det neste året?
 • Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?
 • Hvor mange ganger ut året vil det bli rapportert om minst 15 ukrainske militære drepte på én uke?
 • Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2019 sammenlignet med i år?
 • Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

August 2018 (prediksjoner):

 • Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?
 • Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?
 • Når vil Storbritannia eventuelt få en ny statsminister?
 • Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?
 • Hvor mange dødelige hendelser som involverer iranske og et annet lands militære styrker vil skje i Hormuz-stredet det neste året?

September 2018 (prediksjoner):

 • Vil Georgia og/eller Ukraina få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?
 • Vil Sverige og/eller Finland få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?
 • Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre måneder?
 • Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd med landets regjering det neste året?
 • Hvem vinner Nobels fredspris 2018?

Oktober 2018 (prediksjoner):

 • Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?
 • Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?
 • Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?
 • Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?
 • Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

November 2018 (prediksjoner):

 • Når vil USA evt. varsle Russland om at landet formelt trekker seg fra INF-avtalen?
 • Hva vil skje med regjeringssituasjonen i Sverige?
 • Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlib-provinsen i løpet av de neste fire månedene?
 • Hvor mange vil på det meste bli drept på én dag under demonstrasjoner i forbindelse med valget i DR Kongo?
 • Hvor lenge blir Xi Jinping sittende som Kinas president?

Desember 2018 (prediksjoner):

 • Vil det britiske parlamentet godkjenne regjeringens Brexit-avtale?
 • Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?
 • Når vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?
 • Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre de neste tre månedene?
 • Vil nedrustningsavtalen «New START» bli videreført før den opphører i 2021?