Registrering

Her kan du registrere deg til turneringen: REGISTRER DEG

Registreringen tar ca. 5 minutter. Du kan registrere deg når som helst i løpet av turneringen. Etter at du har registrert deg, vil du få tilsendt en epost med fem nye spørsmål i begynnelsen av hver måned. Du må ikke svare på alle spørsmålene. Du blir ikke diskvalifisert om du ikke svarer på noen spørsmål en bestemt måned. Du kan melde deg av når som helst.

I denne turneringen vil du ikke bare bli bedt om svare på om du tror noe vil skje eller ikke, men å tallfeste hvor sannsynlig du tror det er. Du kan få to typer spørsmål:

  • Ja/nei-spørsmål. Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror det er at svaret blir ja. F.eks.: «Vil Donald Trump vinne det amerikanske presidentvalget i 2016?». Du svarer: Ja: 40 %. Det betyr samtidig at du tror det er 60 % sannsynlighet for at Trump ikke vinner valget.
  • Spørsmål med flere alternativer. Her skal du oppgi sannsynligheten til hvert alternativ. F.eks.: «Fra hvilket parti vil statsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?». Du svarer: Ap: 30 %. H: 30 %. Frp: 15 %. KrF: 5 %. V: 5 %. Sp: 5 %. SV: 5 %. MDG: 5 %. Summen av alle svarene dine må bli 100 %.

For å gjøre det bra må du oppgi høye sannsynligheter til hendelser som faktisk skjer, og lave sannsynligheter til de som ikke gjør det. Det er en fordel å svare på mange spørsmål, hvis du klarer å gjøre det bedre enn gjennomsnittet. Da vil du få en bedre sammenlagt score.

Hver gang et spørsmål som du har svart på blir avgjort, vil du få tilsendt en mail der det står hvilken score du fikk og hvilken plass du havnet på. I tillegg vil du få vite hvilken sammenlagt score og plassering du nå har i turneringen som helhet.