Nytt svar: Ny russisk øvelse varslet utenfor norskekysten, men ingen skarpskyting

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2020, og vil det gjennomføres skarpskyting?

 • 55 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn, mens de yngste deltagergruppene traff bedre enn de eldste. Eksperter i media og andre fagfolk traff imidlertid langt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikk, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff i snitt best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny russisk øvelse varslet utenfor norskekysten, men ingen skarpskyting

Nytt svar: Ingen nye møter mellom Trump og Kim i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?

 • 47 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter i media og aldersgruppen minst 70 år traff i snitt best, og var de eneste to deltagergruppene som slo tilfeldig gjetning. Disse var etterfulgt av de høyest utdannede deltagerne og forskere. Offiserer og befal traff i snitt dårligst, mens menn traff dobbelt så godt som kvinner.
 • Bare deltagerne fra Utenriksdepartementet og NTNU traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye møter mellom Trump og Kim i 2020

Nytt svar: Ett attribuert likvidasjonsforsøk i Vest-Europa i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning og befal (OR5-OR9) traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9) traff dårligst. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn, og de yngste aldersgruppene langt bedre enn de eldste. Eksperter i media traff også bedre enn både forskere og andre fagfolk.
 • Omtrent like mange forsvars- og fagmiljøer traff bedre og dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Universitetet i Oslo, Heimevernet og Forsvarsdepartementet traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ett attribuert likvidasjonsforsøk i Vest-Europa i 2020

Nytt svar: Ingen iranske angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?

 • 58 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten aller deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Ingen systematiske forskjeller mellom ulike aldersgrupper eller utdanningsnivåer. Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, men bare litt bedre enn befal (OR5-OR9) og forskere. Eksperter i media traff noe dårligere enn andre fagfolk, men begge dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Sjøforsvaret og Justisdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Cyberforsvaret og Luftforsvaret traff dårligst, og sammen med flertallet av forsvars- og fagmiljøene, dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen iranske angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy i 2020

Nytt svar: Høyere dollarkurs i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?

 • 62 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne mellom 60 og 69 år, forskere og kvinner traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), deltagere som er minst 70 år og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt dårligst. Deltagerne med høyest utdanningsnivå traff bedre enn deltagerne med lavest.
 • Bare deltagerne fra Universitetet i Oslo traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og NTNU. Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsmateriell og Hæren traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Høyere dollarkurs i 2020

Nytt svar: Oljeprisen under $40 i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2020?

 • 94 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn. De yngste og deltagerne med laveste fullførte utdanningsnivå traff i snitt best. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff dårligst, og mye dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Universitetet i Oslo og Utenriksdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra alle forsvarsgrenene utenom Hæren traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljeprisen under $40 i 2020

Nytt svar: Ingen borgerkrig i Libanon i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/kostabler (OR2-OR4), forskere og deltagere med minst 5 års høyere utdanning traff i snitt best. Det var ingen forskjeller mellom kjønnene og nesten ingen mellom aldersgruppene.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og NTNU traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen borgerkrig i Libanon i 2020

Nytt: Ingen israelske bakkeoperasjoner i Syria eller Libanon i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?

 • 77 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med lavest og høyest utdanningsnivå, og forskere traff i snitt best. Det var ingen forskjeller mellom kvinner og menn og små mellom aldersgruppene. Eksperter i media traff noe bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo og Heimvernet traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt: Ingen israelske bakkeoperasjoner i Syria eller Libanon i 2020

Nytt svar: Ett terrorangrep med minst 5 drepte i Europa i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?

 • 65 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning
 • Befal (OR5-OR9), de yngste og eldste aldersgruppene, og deltagere med videregående skole som høyeste utdanning traff i snitt best. Menn traff langt bedre enn kvinner, mens forskere traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Hæren traff i snitt best, mens deltagerne fra Justisdepartementet, Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ett terrorangrep med minst 5 drepte i Europa i 2020

Nytt svar: Både den norske og russiske ambassadøren kalt inn på teppet i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?

 • 88 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff imidlertid mye bedre enn menn. Militære traff dårligere enn nesten alle andre grupper. Det var ingen forskjeller mellom høyere utdanningsnivåer.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff best relativt sett, mens deltagerne Forsvarets operative hovedkvarter, Heimevernet og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Både den norske og russiske ambassadøren kalt inn på teppet i 2020