Nytt svar: Russiske S-400 levert til Tyrkia

S-400 Tyrkia

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge av det?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne på 70 år eller over, offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og deltagerne med 0-3 års høyere utdanning traff i snitt best. Ellers traff de yngste aldersgruppene bedre enn de eldste, men det var ingen forskjeller mellom de resterende utdanningsnivåene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet og Sjøforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsmateriell og Universitet i Oslo traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Russiske S-400 levert til Tyrkia

Nytt svar: Ingen flere har trukket seg fra atomavtalen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet av 2019?

 • 85 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff i snitt best. Kvniner var litt bedre enn menn, og de eldste aldersgruppene bedre enn de yngste.
 • Nesten alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Universitet i Oslo traff i snitt aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere har trukket seg fra atomavtalen

Nytt svar: Ingen terrorangrep med minst 5 drepte i Europa

London angrep

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?

 • 52 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt best. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff bedre enn resten. Kvinner traff litt bedre enn menn, og deltagerne med høyest utdanning traff noe bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen terrorangrep med minst 5 drepte i Europa

Nytt svar: Ingen flere sivile skip angrepet sør for Iran

Hormuz

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange flere sivile skip vil bli angrepet i havområdene sør for Iran ut året?

 • 70 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne mellom 60 og 69 år, mellom 20 og 29 år og med videregående skole som høyeste utdanning traff i snitt best.
 • Mennene traff langt bedre enn kvinnene, mens eksperter i media traff bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter og Sjøforsvaret traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere sivile skip angrepet sør for Iran

Nytt svar: Hverken russisk eller norsk ambassadør kalt inn på teppet

Norge ambassade Moskva

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2019?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter traff i snitt best, og bedre enn andre fagfolk. De eldste aldersgruppene traff bedre enn de yngre. Det samme gjorde deltagerne med høyest utdanningsnivå. Offiserer (OF1-OF4) og befal (OR5-OR9) traff derimot dårligere i snitt enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, FFI og NTNU traff i snitt best. De fleste forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Cyberforsvaret, Hæren og Heimevernet traff i snitt dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Hverken russisk eller norsk ambassadør kalt inn på teppet

Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en nyttårsspesial med dobbelt så mange spørsmål som vanlig.

Her spørres det om riksrettssaken mot Trump, ambassadører som kalles inn på teppet, terrorangrep i Europa, israelske bakkeoperasjoner i Libanon og Syria, mulig borgerkrig i Libanon, asylsøknader til Norge, svingninger i oljeprisen, dollarkursen, iranske angrep på europeiske styrker, og likvideringer i Vest-Europa.

Runden er åpen t.o.m. mandag 13. januar 2020, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 30. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

Nytt svar: Trump stilles for riksrett

Riksrett Trump

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald Trump for riksrett?

 • 78 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og deltagerne med de laveste utdanningsvniåene traff i snitt best.
 • Kvinner traff berre enn menn, mens ekspertene som er brukt i media traff litt dårligere enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Heimevernet, Hæren og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra FD, FHS og FLO traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump stilles for riksrett

Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Boris Johnson seier

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket parti vil sitte i den?

 • Omtrent like mange deltagere traff bedre (49 %) og dårligere (50 %) enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene som er brukt i media og de eldste aldersgruppene traff i snitt langt bedre enn de fleste andre deltagergruppene, der det var relativt små forskjeller.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt mye bedre enn andre forsvars- og fagmiljøene, der de fleste i snitt traff dårligere enn tilfedig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Demonstrasjoner

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best, men så godt som alle deltagergruppene slo tilfeldig gjetning.
 • Det var relativt små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Utenriksdepartementet og FFI traff i snitt best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarsstaben og Heimevernet traff i snitt dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Prediksjoner: Desember 2019

Klart mest sannsynlig at De konservative fortsetter, enten i en mindretallsregjering (41 %) eller en flertallsregjering (38 %) etter valget i Storbritannia. Det er også 41 % sannsynlig at en Brexit-avtale nå vil godkjennes i parlamentet. 25 % sannsynlig med en regimeendring i Iran de neste to årene.

Bare 11 % sannsynlig at EU vil løfte noen av de økonomiske sanksjonene mot Russland i første halvdel av 2020, og 37 % sannsynlig at de vil opprettholdes ut de neste to årene. 38 % sannsynlig at en stat vil skyte ned sin egen satellitt, men bare 4 % at en stat vil skyte ned en annens de neste to årene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2019