Nytt svar: Ingen flere F-35-fly forsvunnet siste året

F-35

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Menn traff dobbelt så godt som kvinner, mens det var ingen systematiske forskjeller mellom utdanningsnivåene. Eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere F-35-fly forsvunnet siste året

Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

Freedom House

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om farlige hendelser i nord mellom stormaktene, synet på forsvarsbudsjettets størrelse, den neste presidentperioden i USA, president Assads fremtid, frihet i Europa, økonomisk utvikling i USA og den russiske regjeringens oppslutning.

Runden er åpen t.o.m. mandag 8. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juni kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Svensk farvann

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?

 • 59 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Blant deltagergruppene var det stor variasjon. Kvinner traff bedre enn menn, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste. Forskerne traff klart best, etterfulgt av deltagerne med høyest utdanningsnivå og eksperter i media.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Prediksjoner: Mai 2020

61 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre nye missiltester det neste året, og 16 % sannsynlig at dette også vil inkludere nye atomprøvesprengninger.

17 % sannsynlig at Tyrkia vil bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene. Omtrent like sannsynlig (20-30 %) at ingen, ett eller to land vil bestille det nye russiske Su-57-flyet de neste tre årene.

53 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke hverken norsk eller svensk luftrom det neste året, men 26 % sannsynlig at bare svensk luftrom blir det. 27 % sannsynlig at Norge vil hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget 2021.

Svært jevne spredning i sannsynlighetsvurderingene av Kinas BNP-vekst i 4. kvartal 2020. Her vurderte deltagerne alle de fire alternativene som strekte seg fra under 0 % til 5,9 % som omtrent 20 % sannsynlig hver.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2020

Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

IS

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene og eksperter i media traff best, og langt bedre enn både forskere og andre fagfolk. Menn slo kvinner med stor margin, mens det ellers var små forskjeller.
 • Like mange forsvars- og fagmiljø svarte i snitt bedre enn tilfeldig gjetning som dårligere. Deltagerne fra UiO, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet traff best, mens deltagerne fra Hæren, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Brexit

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter i media, forskere og deltagere med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, men alle deltagergrupper traff likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, FFI og NTNU traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

Su-57

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye våpentester i Nord-Korea, Tyrkia i F35-programmet, det nye russiske Su-57-flyet, krenkelser av luftrom, påvirkning av stortingsvalget 2021 og Kinas økonomiske vekst etter koronaviruset.

Runden er åpen t.o.m. mandag 11. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Hæren

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?

 • 49 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning, mens 41 % traff dårligere.
 • De yngste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de eldste. Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens ekspertene traff i snitt dårligere enn resten. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), aldersgruppen 20-29 år og forskere traff i snitt best.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftforsvaret, Forsvarets høgskole og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Forsvarssjef

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?

 • 50 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konsabler (OR2-OR4) og befal (OR2-OR9) traff best, mens offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff dårligst. Deltagerne med lavest utdanningsnivå traff bedre enn dem med høyest.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, NTNU og Heimvernet traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst. Sjøforsvarets deltagere (fregattenes forsvarsgren) traff langt dårligere enn resten.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte

El Paso

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?

 • 63,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF1-OF4) og eksperter i media traff i snitt best, mens det ellers var små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarets operative hovedkvarter og Luftforsvaret traff best, mens seks av forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Dårligst traff deltagerne fra Hæren, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet.
Fortsett å lese Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte