Ny spørsmålsrunde: Oktober 2017

Den andre runden i turneringen er publisert. I denne runden spørres det om atomvåpen, det russiske presidentvalget, terror, forsvarsutgifter og Den islamske stat. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 2. oktober vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 6. oktober. Hvis du har registrert deg, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, skyldes det sannsynligvis at eposten din er registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2017

Hvordan måles prediksjonsevnen?

I dette innlegget forklares det kort og langt om hvordan prediksjonsevnen måles i FFIs turnering.

Først oppsummeres de viktigste “reglene” for beregning av scores, som kan være greit å ha lest for alle deltagere i turneringen. Deretter beskrives det mer utfyllende om hvorfor og hvordan prediksjonsevne måles, om scoringsystemet som benyttes og det gis eksempler på ulike scores ved forskjellige prediksjoner, utfall og typer spørsmål.

Til slutt følger en påminnelse om hva prediksjonsevnen som måles her ikke kan si noe om.

Fortsett å lese Hvordan måles prediksjonsevnen?

Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Turneringens første spørsmål er avgjort. Spørsmålet var: Vil Venstre havne under sperregrensen ved Stortingsvalget 2017? Oppsummert viser resultatene fra akkurat dette spørsmålet at:

  • Alle 364 deltagere traff i snitt litt bedre enn tilfeldig gjetning (50/50 %) på dette spørsmålet. Gjennomsnittsprediksjonen for riktig svar var 60,52 % sannsynlighet.
  • Forskere (n=84) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, mens personer i aldersgruppen 50-59 år (n=59) bommet mest.
  • De beste gruppene var grenaderer/konstabler (n=6), personer med videregående skole som høyeste utdanningsnivå (n=32) og aldersgruppen 60-69 år (n=12).
  • Av de norske forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Cyberforsvaret (n=15) som traff klart best, men også Forsvarsmateriell (n=15), Forsvarets skoler (n=19) og Forsvarsdepartementet (n=7) traff bedre enn de fleste.
  • Ekspertene (n=34) var mye bedre enn ikke-ekspertene (n=91).

Her kan du lese mer om hvordan ulike grupper deltagere, forsvars- og fagmiljøer traff.

Fortsett å lese Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Prediksjoner: September 2017

Den første runden i turneringen er nå avsluttet. Her kan du se en oversikt over hvor mange som deltok, hvem deltagerne var og hva de i snitt predikerte på hvert spørsmål.

Alle som deltok har også fått tilsendt sin individuelle “prediksjonskupong”, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet på alle spørsmålene de svarte på.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2017

Ny spørsmålsrunde: September 2017

Den første runden i turneringen er publisert. I denne runden spørres det om Nord-Koreas missiler, oljeprisen og utfall av valgene i Norge og Tyskland. Her kan du se alle spørsmålene og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Hvis du registrerte deg før 4. september, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, skyldes det sannsynligvis at eposten din er registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2017

Registrering åpnet

Turneringen er nå åpen for registrering! Alle som vil kan delta. Første runde med spørsmål kommer mandag 4. september 2017. Alle som da er registrert, vil motta turneringens første spørsmål.

Du kan registrere deg ved å trykke på knappen “Registrer deg” eller ved å lese mer om registreringen her. Registreringen er åpen for absolutt alle. Er du interessert, så bli med. Kjenner du andre som du tror kan være interessert i å delta, må du gjerne invitere dem også.

For å rekruttere flere deltagere vil turneringen i tillegg promoteres for ulike miljøer de neste månedene. Først vil turneringen publiseres for ansatte ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Deretter vil turneringen publiseres for alle i forsvarssektoren. Til slutt vil turneringen publiseres for alle forsvarsinteresserte og allmennheten generelt. Selv om du skulle tilhøre én av disse målgruppene, kan du registrere deg allerede nå eller når som helst på et senere tidspunkt.

Hvis du opplever at spørsmålene er uklare eller har andre innspill til registreringen, vennligst ta kontakt med arrangør av turneringen, Alexander W. Beadle (alexander.beadle@ffi.no).

NB! Personer som allerede er registrert eller har deltatt i tidligere testrunder, trenger ikke registrere seg på nytt.

Resultater fra testrunden

Før sommeren ble det gjennomført en testrunde av FFIs prediksjonsturnering. Testrunden bestod av tre runder med fem spørsmål som ble sendt ut i perioden 12.-16. juni 2017. Deltagerne var i hovedsak forskere ved Avdeling analyse ved FFI, samt noen eksterne fra andre miljøer i og utenfor forsvarssektoren. Her kan du lese mer om spørsmålene og resultatene fra denne testrunden.

Fortsett å lese Resultater fra testrunden

Velkommen til FFIs prediksjonsturnering

Hei, og velkommen til nettsiden til FFIs prediksjonsturnering!

På denne siden kan du registrere deg og få oppdatering fra turneringen. Dette er også et sted hvor deltagere kan stille oppklarende spørsmål og rapportere feil. Turneringen begynner høsten 2017 og vil være åpen for alle som er interessert i å teste sine evner til å forutsi alt fra stortingsvalget til antall terrorangrep og økonomisk utvikling.