Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, FMA og FST traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøene utenom FPVS traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de yngste, men grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best.
 • Det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter, men alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Ny spørsmålsrunde: Mars 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om russiske krenkelser av norsk og svensk luftrom, en ny folkeavstemning om Brexit, statsminister Modi i India, et FN-observert valg i Syria og forsøk på å påvirke det norske kommunevalget.

Runden er åpen til og med mandag 11. mars, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mars 2019

Nytt svar: Ingen nye ukrainsk-russiske hendelser på havet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre de neste tre månedene?

 • 83,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper og forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FOH, JD og traff aller best.
 • Det var små forskjeller blant deltagergruppene, men deltagere med høyere utdanningsnivå traff bedre enn de med lavere. Offiserer (OF-5-OF9) og ikke-eksperter traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye ukrainsk-russiske hendelser på havet

Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?

 • 59,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra UiO, Luftforsvaret og Sjøforsvaret traff i snitt best. Disse forsvars- og fagmiljøene var blant 10 av 18 miljøer som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FST, UiT og FLO traff dårligst.
 • Forskere, grenaderer/konstabler og eksperter traff i snitt best. Kvinnene slo mennene, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste.
Fortsett å lese Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018

Prediksjoner: Februar 2019

30 % sannsynlig at Putin ikke vil utnevne en annen statsminister enn Medvedev, 32 % sannsynlig at Maduro vil miste støtten fra det venezuelanske militæret, bare 20 % sannsynlig med en fredsoperasjon i Ukraina, bare 8 % sannsynlig med resesjon i USA og 38 % sannsynlig at USA vil begynne tilbaketrekning fra Afghanistan i løpet av 2019 som følge av en avtale med Taliban.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Februar 2019

Ny spørsmålsrunde: Februar 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Medvedevs utsikter til å ta over etter Putin, Maduros støtte fra det venezuelanske militæret, en fredsbevarende operasjon i Ukraina, resesjon i USA og amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan.

Runden er åpen til og med fredag 8. februar. Alle som registrerer seg etter mandag 4. februar kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Februar 2019

Nytt svar: USA trakk seg fra INF-avtalen

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA evt. varsle Russland om at landet formelt trekker seg fra INF-avtalen?

 • 53,5 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Bare deltagerne fra Forsvarsdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene, de eldste aldersgruppene og deltagerne med videregående skole som høyeste utdanningsnivå traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: USA trakk seg fra INF-avtalen

Nytt svar: Relativt få drept i demonstrasjoner i DR Kongo

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil på det meste bli drept på én dag under demonstrasjoner i forbindelse med valget i DR Kongo?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene og alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FLO, FFT og JD, samt offiserer (OF5-OF9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best best.
 • Ekspertene traff imidlertid langt dårligere enn ikke-ekspertene, mens det var relativt små forskjeller mellom resten av gruppene.
Fortsett å lese Nytt svar: Relativt få drept i demonstrasjoner i DR Kongo

Nytt svar: Ny regjering i Sverige uten SD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje med regjeringssituasjonen i Sverige?

 • Bare litt over 50 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
 • Nesten alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men ekspertene traff langt bedre enn de fleste, etterfulgt av forskere og deltagere med minst 6 års utdanning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny regjering i Sverige uten SD

Nytt svar: Nei til Brexit-avtalen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det britiske parlamentet godkjenne regjeringens Brexit-avtale?

 • 55 % av deltagerne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, 6 % like godt og 39 % dårligere.
 • Deltagerne fra FMA, Justisdepartementet og Forsvarets høyskole traff i snitt best, mens deltagerne fra FLO, FFT og Heimevernet traff i snitt dårligst. De fleste forsvars- og fagmiljøene traff imidlertid dårligere enn tilfeldig gjetning i snitt.
 • Nesten alle deltagergruppene traff også i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Bare offiserer (OF5-OF9), ekspertene og forskerne traff i snitt bedre.
Fortsett å lese Nytt svar: Nei til Brexit-avtalen