Ny spørsmålsrunde: Mai 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om et mulig møte mellom Trump og Kim, handelskrig med EU, krenkelser av norsk eller svensk farvann, bistand til politiet og krig i Bosnia.

Runden er åpen til og med fredag 11. mai. Alle som registrerer seg etter 7. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 11. mai. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2018

Nytt svar: Ingen norske statsborgere drept av terror i utlandet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i utlandet i løpet av de neste fem månedene?

 • Deltagerne traff i snitt mer enn dobbelt så godt som tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og grenaderer/kostabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Befal (OR5-OR9), deltagere som er 70 år eller mer eller har VGS/gymnas som høyeste utdanning traff dårligst. Det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra FST, FMA og UiT som traff best, mens deltagerne fra FOH, FLO, FPVS traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen norske statsborgere drept av terror i utlandet

Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

89 % sannsynlig at Putin blir sittende ut hele neste presidentperiode (mai 2024). 65 % sannsynlig at Russland vil bruke mellom 4 % og 6 % av BNP på forsvar i 2020. 53 % sannsynlig at Russland vil gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene, og 32 % sannsynlig med en russisk militær intervensjon i et nytt europeisk land i løpet av de neste seks.

Dette er noen av gjennomsnittsprediksjonene i “Putin-spesial”-runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som svarte på minst ett spørsmål har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong.

Fortsett å lese Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

Nytt svar: Ingen FN-operasjon i Ukraina

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?

 • Deltagerne traff i snitt dobbelt så godt som ved tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Deltagerne med de høyeste utdanningsnivåene traff bedre enn de med lavest.
 • Av forsvars- og fagmiljøene traff deltagerne fra NTNU, FD og Cyberforsvaret best. Bare tre miljøer traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen FN-operasjon i Ukraina

Ny spørsmålsrunde: Putin-spesial

En ny spørsmålsrunde er ute. Denne runden er en Putin-spesial i forbindelse med gjenvelgelsen av Putin som Russlands president frem til mai 2024. Her spørres det om bl.a. russiske militære intervensjoner i andre land, økonomiske reformer, Putins oppslutning og innenrikspolitiske motstandere de neste seks årene. Runden er åpen ekstra lenge, helt frem til fredag 6. april.

Alle som registrerer seg etter 30. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 6. april. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Putin-spesial

Nytt svar: Første jihadistiske terrorangrep i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Hele 69 deltagere fikk full pott, og deltagerne traff i snitt 45 % bedre enn tilfeldig gjetning (50/50 %).
 • Grenaderer/konstabler og forskere traff i snitt best. De yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste. Ekspertene og ikke-ekspertene traff omtrent like godt.
 • Deltagerne fra UiO, UiT, JD og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene. FFI traff best innenfor forsvarssektoren. Bare FLO og FPVS traff i snitt dårligere enn apen.

Fortsett å lese Nytt svar: Første jihadistiske terrorangrep i 2018

Nytt svar: Valget i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Gitt at Putin stiller i presidentvalget 2018, hvor mange prosent av stemmene vil han få?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt litt dårligere enn tilfeldig gjetning (Apen), fordi noen deltagere bommet svært mye.
 • Befal, forskere, de yngste og eldste aldersgruppene traff best, mens de fleste andre grupper traff i snitt dårligere enn Apen.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet, NUPI og FFI var forsvars- og fagmiljøene som traff best, mens deltagerne fra NTNU, FMA og FFT traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Valget i Russland

Nytt svar: Tillerson sparket

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt 13 % bedre enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, etterfulgt av aldersgruppene 50-59 år og 70 år eller over, samt deltagere med 0-3 års høyere utdanning.
 • Aldersgruppene 60-69 år og 20-29 år traff dårligere enn Apen, mens ekspertene gjorde det noe dårligere enn ikke-ekspertene.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene.

Fortsett å lese Nytt svar: Tillerson sparket

Prediksjoner: Mars 2018

31 % sannsynlig at Trump vil vinne presidentvalget i 2020. Over 50 % sannsynlig at oljeprisen vil ligge på omtrent samme nivå de neste fire månedene som de fire forrige. Over 30 % sannsynlig med et cyberangrep som fører til fysisk skade en stats kritiske infrastruktur det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mars 2018

Nytt svar: Antall drepte i Tyrkia-PKK-konflikten

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?

Oppsummert viser resultatene at:

 • Deltagerne traff i snitt 28 % dårligere enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Befal, kvinner og offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, mens aldersgruppen 70 år eller over, grenaderer/konstabler, aldersgruppen 60-69 år, eksperter og deltagere med høyest utdanning traff i snitt dårligst.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra NTNU, UiO og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som i snitt traff best.

Fortsett å lese Nytt svar: Antall drepte i Tyrkia-PKK-konflikten