Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

IS

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene og eksperter i media traff best, og langt bedre enn både forskere og andre fagfolk. Menn slo kvinner med stor margin, mens det ellers var små forskjeller.
 • Like mange forsvars- og fagmiljø svarte i snitt bedre enn tilfeldig gjetning som dårligere. Deltagerne fra UiO, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet traff best, mens deltagerne fra Hæren, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Brexit

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter i media, forskere og deltagere med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, men alle deltagergrupper traff likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, FFI og NTNU traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

Su-57

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye våpentester i Nord-Korea, Tyrkia i F35-programmet, det nye russiske Su-57-flyet, krenkelser av luftrom, påvirkning av stortingsvalget 2021 og Kinas økonomiske vekst etter koronaviruset.

Runden er åpen t.o.m. mandag 11. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Hæren

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?

 • 49 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning, mens 41 % traff dårligere.
 • De yngste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de eldste. Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens ekspertene traff i snitt dårligere enn resten. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), aldersgruppen 20-29 år og forskere traff i snitt best.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftforsvaret, Forsvarets høgskole og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Forsvarssjef

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?

 • 50 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konsabler (OR2-OR4) og befal (OR2-OR9) traff best, mens offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff dårligst. Deltagerne med lavest utdanningsnivå traff bedre enn dem med høyest.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, NTNU og Heimvernet traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst. Sjøforsvarets deltagere (fregattenes forsvarsgren) traff langt dårligere enn resten.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte

El Paso

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?

 • 63,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF1-OF4) og eksperter i media traff i snitt best, mens det ellers var små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarets operative hovedkvarter og Luftforsvaret traff best, mens seks av forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Dårligst traff deltagerne fra Hæren, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet.
Fortsett å lese Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte

Nytt svar: Ingen voldelige trefninger med russiske styrker i Venezuela

Russland Venezuela

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil russiske styrker anklages for å være involvert i voldelige trefninger i Venezuela det neste året?

 • Bare 54 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter som er brukt i media traff i snitt best, og langt bedre enn andre fagfolk. Kvinner traff også bedre enn menn, mens alle militære grader traff dårligere enn resten.
 • Omtrent halvparten av forsvar- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, NTNU og Forsvarets logistikkorganisasjon traff best, mens de fra Heimvernet, Hæren og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen voldelige trefninger med russiske styrker i Venezuela

Nytt svar: Mange nye nordkoreanske missiltester

Nord-Korea missiltest

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjenoppta missiltester og/eller atomprøvesprengninger i løpet av det neste året?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff bedre enn de yngste, mens kvinner traff langt bedre enn menn. Deltagerne med høyest utdanningsnivå traff dårligere enn de med lavere.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Forsvarets logistikkorganisasjon traff best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Universitetet i Tromsø traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Mange nye nordkoreanske missiltester

Prediksjoner: Korona-spesial

48 % sannsynlig med mellom 50,000 og 500,000 døde av koronaviruset i 2020, men samtidig 26 % sannsynlig med mellom 500,000 og 5 millioner dødsfall.

Deltagerne tror det er mest sannsynlig (35 %) med en negativ BNP-vekst på mellom -0,1 % og -2 % i Norge i 2020, men nesten like sannsynlig (31 %) med en enda lavere vekst på mellom -2,1 % og -4 %. I 2021 vurderer deltagerne utsiktene til norsk økonomi bedre. Her anslås det mest sannsynlige alternativet (42 %) å være en positiv BNP-vekst mellom 0 % og 1,9 %.

41 % sannsynlighet for at Forsvaret vil bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i løpet av året. Deltagernes anslag på når oljeprisen vil nå $50 igjen, er jevnt fordelt utover det neste året, der det mest sannsynlige (28 %) anses å være siste kvartal 2020, mens 1. kvartal 2021 eller senere enn dette anses å være rundt 25 % sannsynlig.

Andelen som andre NATO-land enn USA vil bruke på forsvar forventes å holde seg likt dagens nivå. Deltagerne anslår en 31 % sannsynlighet for en BNP-andel på 1,50-1,59 % i 2021, som ligger et godt stykke unna målet om 2 % av BNP i 2024. Det anses som bare 7 % sannsynlig med en andel på minst 1,8 % i 2021, mens en andel på under 1,4 % anses som litt mer sannsynlig (10 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Korona-spesial

Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. I lys av den siste utviklingen er april-runden fremskyndet og omgjort til en spesialrunde om koronaviruset.

Her spørres det om hvor mange liv viruset vil ta globalt i år, den årlige BNP-veksten i Norge de neste to årene, bruk av Forsvaret i norske byer, et eventuelt comeback for oljeprisen, og konsekvensene for NATOs mål om å bruke 2 % av BNP på forsvar.

Runden er åpen t.o.m. onsdag 25. mars kl. 0859. Alle som registrerer seg etter onsdag 18. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial