Nytt svar: Sverigedemokraterna tredje største parti

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?

 • Litt over halvparten (55,8 %) av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ingen av deltagergruppene traff i snitt bedre enn Apen, men ikke-ekspertene, kvinner og aldersgruppen 40-49 år traff bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Justisdepartementet traff i snitt best, mens alle andre traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftfosvaret, Hæren og UiO traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Sverigedemokraterna tredje største parti

Prediksjoner: September 2018

Deltagerne har liten tro på at Georgia, Ukraina, Finland eller Sverige vil komme mye nærmere et NATO-medlemskap de neste tre årene. Georgia og Sverige anses å være de landene som med størst sannsynlighet vil få MAP-status, men bare 15 % sannsynlig for hver av dem.  Av forhåndsfavorittene til Nobels fredspris har deltagerne størst tro på UNHCR (20 %) og Kim Jong-un og Moon Jae-in (14 %), men mest sannsynlig anser de at noen andre enn de navngitte alternativene vinner (43 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2018

Nytt svar: Ingen dødelige angrep fra høyreekstreme i Vest-Europa

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i Vest-Europa i løpet av de neste seks månedene?

 • Et knapt flertall (50,4 %) av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning (apen).
 • Halvparten av forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn apen. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Forsvarets fellestjenester og UiO traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets logistikk og Justisdepartementet bommet mest.
 • De yngste deltagerne, forskere, offiserer (OF1-4) og de med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, mens alle andre deltagergrupper traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Eksperter traff i snitt dobbelt så dårlig som ikke-eksperter.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige angrep fra høyreekstreme i Vest-Europa

Ny spørsmålsrunde: September 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Nobels fredspris, NATO-utvidelser, den russiske regjeringens støtte og den tyrkiske lira.

Runden er åpen til og med fredag 7. september Alle som registrerer seg etter mandag 3. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2018

Prediksjoner: August 2018

60 % sannsynlig at den russiske grunnloven vil bli endret slik at Putin kan fortsette med mer makt enn han kan i dag, 30 % sannsynlig at Demokratene får flertall i begge kamre og 39 % sannsynlig at Storbritannia får en ny statsminister i løpet av neste år.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: August 2018

Nytt svar: Ingen amerikanske soldater drept av tyrkiske/tyrkisk-støttede styrker i Syria

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret?

 • 69 % av deltagerne traff bedre enn ren gjetning (50/50) på dette ja/nei-spørsmålet, mens 26 % traff dårligere.
 • Deltagerne fra NTNU, Luftforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best på dette spørsmålet, mens deltagerne fra FPVS, UiO og FLO traff i snitt dårligst.
 • De aller fleste deltagergruppene traff i snitt bedre enn apen, med unntak av de tre eldste aldersgruppene og deltagere med 0-3 års høyere utdanning. Grenaderer/konstabler og forskere traff i snitt best.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen amerikanske soldater drept av tyrkiske/tyrkisk-støttede styrker i Syria

Ny spørsmålsrunde: August 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om mulige endringer i Russlands grunnlov, kongressvalget i USA, Theresa Mays fremtid, oljeprisen og dødelige hendelser i Hormuz-stredet.

Runden er åpen til og med fredag 10. august. Alle som registrerer seg etter mandag 6. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: August 2018

Prediksjoner: Juli 2018

46 % sannsynlig at Kim Jong-un og Trump ikke vil besøke hverandre i løpet av det neste året. 61 % at Sverigedemokraterna vil bli det største eller nest største partiet i Sverige etter valget i september. 60 % sannsynlig at Norge vil bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021-2022).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Juli 2018

Nytt svar: Gjennomsnittlig oljepris siste fire måneder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

 • Et flertall av deltagerne (60 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning (Apen) på dette spørsmålet.
 • Deltagerne fra UiO, Forsvarsmateriell, NTNU, Forsvarets høgskole og Luftforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn Apen. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) og Forsvarets fellestjenester (FFT) traff i snitt dårligst.
 • Absolutt alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn Apen. Offiserer (OF5-OF9) var deltagergruppen som traff best i snitt. Ekspertene traff bedre enn ikke-ekspertene.

Fortsett å lese Nytt svar: Gjennomsnittlig oljepris siste fire måneder

Nytt svar: Ingen nye dronesverm-angrep fra ikke-statlige aktører

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?

 • Et lite flertall av deltagerne (57 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Grenaderer/konstabler, forskere og eksperter traff i snitt best, mens de eldste aldersgruppene og begge offisersgruppene traff dårligst, også i snitt dårligere enn Apen.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, NTNU og Sjøforsvaret traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye dronesverm-angrep fra ikke-statlige aktører