Prediksjoner: Desember 2017

30 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke norsk luftrom ila. 2019, mens 40 % sannsynlig at minst ett NATO-land vil ta i bruk Artikkel 4 ila. det neste året. 52 % sannsynlig at 2018 vil været året for Trumps statsbesøk til Storbritannia.

Dette er tre av gjennomsnittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Andre spørsmål handlet om Bitcoin-kursen og norske statsborgere som blir drept av terror i utlandet.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2017

Ny spørsmålsrunde: Desember 2017

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om russisk krenking av norsk luftrom, terrorfaren for nordmenn i utlandet, Bitcoin-kursen, NATO og forholdet mellom USA og Storbritannia. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 4. desember kl. 09, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 8. desember. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Desember 2017

Nytt svar: Nord-Koreas missiltesting

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne predikerte i snitt at hendelsen var 76,1 % sannsynlig og traff dermed bedre enn om de bare hadde gjettet (50/50 %).
 • Hele 62 av 371 deltagere kom på delt 1. plass ved å oppgi 100 % sannsynlighet for at svaret ville bli ja.
 • Av alle deltagergruppene var det ekspertene som traff klart best. Deretter følger personer i aldersgruppen 50-59 år og befal (OR5-OR9).
 • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarets fellestjenester (FFT) og Hæren hadde i snitt de beste deltagerne fra forsvars- og fagmiljøene.

Fortsett å lese Nytt svar: Nord-Koreas missiltesting

Prediksjoner: November 2017

45 % sannsynlig med en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske styrker det neste året. 25 % sannsynlig med et vedtak om å etablere en FN-operasjon i Ukraina i løpet av de neste fem månedene. Dette er to av prediksjonene til de 598 deltagerne i november-runden av turneringen.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle “prediksjonskupong”, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2017

Ny spørsmålsrunde: November 2017

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om Trumps oppslutning, konfliktene i Ukraina og Tyrkia, dollarkursen og mulig konfrontasjon med Nord-Korea. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 6. november, kl. 09, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 10. november. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2017

Er du bedre til å forutsi fremtiden enn ekspertene?

Alle eksperter, forskere og offiserer kan ikke ha like rett om hva som vil skje i fremtiden. Hvordan kan vi vite hvem vi skal høre på?

Denne kronikken oppsummerer hvorfor FFI arrangerer denne turneringen og hva tidligere studier har avdekket om hvilke typer eksperter som er bedre til å predikere enn andre.

Fortsett å lese Er du bedre til å forutsi fremtiden enn ekspertene?

Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Et nytt spørsmål er avgjort: Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt bedre enn apen (tilfeldig gjetning).
 • Alle forsvars- og fagmiljøer utenom Heimevernet traff også bedre enn apen, mens Forsvarets logistikk (FLO), Sjøforsvaret og Forsvarets skoler (FHS, inkl. krigsskolene) var best i sektoren.
 • Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens personer mellom 50 og 59 år var de aller mest treffsikre deltagerne.

Fortsett å lese Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget? Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne traff i snitt mye dårligere enn om de bare hadde gjettet.
 • Ingen forsvars- og fagmiljøer eller deltagergrupper var bedre enn den pilkastende Apen, men deltagere fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets skoler og Forsvaret operative hovedkvarter kom nærmest.
 • Det var stor variasjon mellom deltagernes individuelle prediksjoner og mange enkeltpersoner slo både Apen og andre deltagere med god margin.

Fortsett å lese Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Turneringen har nå fått over 700 registrerte deltagere. Du er kanskje én av dem, men hvem er alle de andre?

I dette innlegget finner du en oversikt over bl.a.:

 • Fordelingen per kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Andelen deltagere fra forsvarssektoren.
 • Hvilke forsvars- og fagmiljøer de kommer fra.
 • Hvor mange som arbeider med forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke tema de kan de mest om.
 • Hvor mange av deltagerne som er forskere, offiserer eller eksperter.

Fortsett å lese Hvem er deltagerne? – Oktober 2017