Nytt svar: Boris Johnson fremdeles statsminister

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?

 • 65 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Befal (OR5-OR9), offiserer (OF5-OF9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Eksperter i media traff bedre enn forskere og mye bedre enn fagfolk som ikke har blitt intervjuet som ekspert i media. De med lavest og høyest utdanningsnivå traff bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Hæren traff i snitt best, men likevel litt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Boris Johnson fremdeles statsminister

Nytt svar: Ingen handelsavtale med Kina

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagere mellom 20 og 29 år, mellom 60 og 69 år, og forskere traff i snitt best, men likevel dårligere enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9) og deltagere som var minst 70 år traff dårligst. Det var ingen forskjeller mellom kjønnene, men eksperter i media traff dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets fellestjenester og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Luftforsvaret og Forsvarets høgskole traff dårligst (og langt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen handelsavtale med Kina

Nytt svar: Ingen FN-observerte valg i Syria siste to år

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?

 • 87 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og forskere traff best. Menn traff langt bedre enn kvinner, mens det ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper. Jo høyere utdanningsnivå, jo høyere treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, NTNU og Universitet i Oslo traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Cyberforsvaret og Forsvarets personell- og vernepliktssenter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen FN-observerte valg i Syria siste to år

Nytt svar: Tyrkia ikke varslet om at landet forlater NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?

 • 92 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og forskere traff i snitt best. Det var ingen vesentlig forskjell mellom kjønnene og aldersgruppene, men høyere utdanning hang sammen med bedre treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Hæren traff dårligst (men langt bedre enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Tyrkia ikke varslet om at landet forlater NATO

Nytt svar: Ingen væpnet konflikt i Bosnia siste tre årene

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og forskere traff i snitt best, mens de eldste og yngste deltagerne, samt deltagere med videregående skole som høyeste utdanning traff dårligst. Ellers var det små forskjeller mellom aldersgruppene, men høyere utdanning gav generelt bedre treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra Universitetene i Oslo og Tromsø, NTNU og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimvernet, Cyberforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst, men samtidig bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen væpnet konflikt i Bosnia siste tre årene

Nytt svar: Dollarkursen langt fra 7 kr siste tre år

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), aldersgruppen 60-69 år og eksperter i media traff i snitt best, mens befal (OR5-OR9) og aldersgruppen 70 år eller mer traff dårligst. Kvinner traff langt bedre enn menn, mens deltagere med høyest utdanning traff bedre enn de med lavere.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarsmateriell og Universitetet i Oslo traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Dollarkursen langt fra 7 kr siste tre år

Nytt svar: Rundt 150 innlagte med koronavirus i andre bølge

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i Norge i resten av 2020?

 • 60 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De to yngste aldersgruppene og fagfolk som ikke har vært eksperter i media traff i snitt best, mens ekspertene i media traff nesten dårligst av alle. Det var nesten ingen forskjell mellom menn og kvinner.
 • Deltagerne fra Heimevernet, Hæren og Universitetet i Oslo traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Sjøforsvaret og Justisdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Rundt 150 innlagte med koronavirus i andre bølge

Nytt svar: Ingen amerikanske beskyldninger om farlig russisk opptreden i nordområdene

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære styrker i en konkret hendelse i nordområdene i 2020?

 • 70 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, forskere og deltagere med minst 5 års høyere utdanning traff i snitt best. Det var ingen forskjeller mellom aldersgrupper og mindre mellom resterende utdanningsnivåer. Eksperter i media gjorde det også bedre enn de felste andre grupper, mens befal (OR5-OR9) traff dårligst.
 • Deltagerne fra Forsvarets høgskole, FFI og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Cyberforsvaret, Heimevernet og Hæren traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen amerikanske beskyldninger om farlig russisk opptreden i nordområdene

Nytt svar: Forsvaret ikke satt inn for å sikre norsk byer

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i 2020?

 • 58 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og aldersgruppen 70 år eller over traff best, og var de eneste som i snitt slo tilfeldig gjetning. Det var ingen systematisk forskjell mellom aldersgruppene for øvrig, men deltagerne med høyere utdanning var bedre enn de med lavere. Eksperter i media traff imidlertid dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, NTNU og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Hæren og Cyberforsvaret traff dårligst (og mye dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Forsvaret ikke satt inn for å sikre norsk byer

Nytt svar: Opp mot 2 million døde av koronaviruset i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?

 • 66 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, etterfulgt av forskere og de høyest utdannede deltagerne, mens grenaderer/konstabler (OR2-OR4), offiserer (OF1-OF4) og kvinner traff dårligst. Eksperter i media traff mye bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarets høgskole og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Opp mot 2 million døde av koronaviruset i 2020