Når blir neste spørsmål avgjort?

Her finner du en oversikt over alle spørsmål som ennå ikke er avgjort.

Det er to måter et spørsmål kan bli avgjort på. De fleste spørsmålene avgjøres når sluttdatoen for spørsmålet passeres. I tabellen under er alle spørsmålene som ikke er avgjort, rangert ut fra sluttdatoen. Det neste spørsmålet som vil bli avgjort, står øverst. Noen av spørsmålene vil imidlertid avgjøres før sluttdatoen, fordi hendelsen eller utfallet det spørres om inntreffer.

NB! For noen spørsmål er sluttdatoen allerede passert, men spørsmålet ikke avgjort. Dette skyldes at informasjonen som kreves for å avgjøre spørsmålet, ikke er tilgjengelig ennå.

For mer informasjon om kriteriene og tidligere svar, se oversikten over alle spørsmål som er stilt.

SpørsmålSluttdato
Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?31.12.2018
Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?30.09.2019
Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?01.10.2019
Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?01.10.2019
Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?01.11.2019
Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet det neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?06.11.2019
Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?02.12.2019
I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?09.12.2019
Hvor stor andel av BNP vil Norge bruke på forsvarsutgifter i 2020 (SIPRI)?31.12.2019
Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?31.12.2019
Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald Trump for riksrett?31.12.2019
Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2019?31.12.2019
Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?31.12.2019
Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2019?31.12.2019
Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge av det?31.12.2019
Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet av 2019?31.12.2019
I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?31.12.2019
Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2019?31.12.2019
Hvor mange flere sivile skip vil bli angrepet i havområdene sør for Iran ut året?31.12.2019
Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge frem mot 2020?01.01.2020
Vil Russland og Iran avholde minst én felles marineøvelse i 2019, og vil dette inkludere Hormuzstredet?01.01.2020
Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?03.02.2020
Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?05.02.2020
Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?01.03.2020
Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?04.03.2020
Vil Nord-Korea gjenoppta missiltester og/eller atomprøvesprengninger i løpet av det neste året?31.03.2020
Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?31.03.2020
Vil russiske styrker anklages for å være involvert i voldelige trefninger i Venezuela det neste året?31.03.2020
Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?04.05.2020
Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?06.05.2020
Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?06.05.2020
Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?03.06.2020
Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?30.06.2020
Vil noen av partiene forlate dagens Solberg-regjering det neste året?30.06.2020
Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?30.06.2020
Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?31.07.2020
Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?04.08.2020
Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?02.09.2020
Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?01.10.2020
I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?01.10.2020
Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?03.11.2020
Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?31.12.2020
Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?31.12.2020
Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?31.12.2020
Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?31.12.2020
Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?31.12.2020
Vil det bli flere, færre eller omtrent like mange væpnede konflikter i verden i 2020, sammenlignet med 2018?31.12.2020
Vil det bli drept flere, færre eller omtrent like mennesker i væpnede konflikter i 2020, sammenlignet med 2018?31.12.2020
Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?31.12.2020
Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?01.01.2021
Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?01.01.2021
Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?01.01.2021
Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?01.01.2021
Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?01.01.2021
Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?01.01.2021
Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin nåværende presidentperiode?20.01.2021
Vil nedrustningsavtalen «New START» bli videreført før den opphører i 2021?05.02.2021
Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap i løpet av de neste to årene?04.03.2021
Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?02.04.2021
Vil dagens presidenter i Egypt og/eller Tyrkia miste makten i løpet av de neste to årene?06.05.2021
Vil Georgia og/eller Ukraina få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?02.09.2021
Vil Sverige og/eller Finland få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?02.09.2021
Vil verdens klimagassutslipp (CO2) være høyere, lavere eller omtrent det samme i 2021, sammenlignet med 2018?31.12.2021
Vil Kina sende et hangarskip på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon de neste tre årene?06.05.2022
Vil en nasjonalistisk leder komme til makten i Frankrike, Storbritannia og/eller Tyskland de neste tre årene?01.06.2022
Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?07.05.2024
Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?07.05.2024
Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?07.05.2024
Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?07.05.2024
Hvor lenge blir Xi Jinping sittende som Kinas president?01.01.2025
Vil en stat eller allianse av stater bruke ett eller flere kjernevåpen i forbindelse med en væpnet konflikt i løpet av de neste ti årene?01.10.2027