Når blir neste spørsmål avgjort?

Her finner du en oversikt over alle spørsmål som ennå ikke er avgjort.

Det er to måter et spørsmål kan bli avgjort på. De fleste spørsmålene avgjøres når sluttdatoen for spørsmålet passeres. I tabellen under er alle spørsmålene som ikke er avgjort, rangert ut fra sluttdatoen. Det neste spørsmålet som vil bli avgjort, står øverst. Noen av spørsmålene vil imidlertid avgjøres før sluttdatoen, fordi hendelsen eller utfallet det spørres om inntreffer.

NB! For noen spørsmål er sluttdatoen allerede passert, men spørsmålet ikke avgjort. Dette skyldes at informasjonen som kreves for å avgjøre spørsmålet, ikke er tilgjengelig ennå.

For mer informasjon om kriteriene og tidligere svar, se oversikten over alle spørsmål som er stilt.

SpørsmålSluttdato
Hvor stor andel av BNP vil Norge bruke på forsvarsutgifter i 2020 (SIPRI)?31.12.2019
I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?01.10.2020
Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?03.11.2020
Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?03.11.2020
Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter valget i 2020?03.11.2020
Vil det skje et islamistisk terrorangrep i Skandinavia det neste året, og vil personer som har returnert fra konfliktområder være direkte involvert?04.11.2020
Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?31.12.2020
Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?31.12.2020
Vil det bli flere, færre eller omtrent like mange væpnede konflikter i verden i 2020, sammenlignet med 2018?31.12.2020
Vil det bli drept flere, færre eller omtrent like mennesker i væpnede konflikter i 2020, sammenlignet med 2018?31.12.2020
Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?31.12.2020
Hva vil Oljefondets markedsverdi være ved utgangen av 2020?31.12.2020
Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?31.12.2020
Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?31.12.2020
Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?31.12.2020
Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?31.12.2020
Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?31.12.2020
Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2020?31.12.2020
Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?31.12.2020
Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?31.12.2020
Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?31.12.2020
Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?31.12.2020
Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2020, og vil det gjennomføres skarpskyting?31.12.2020
Vil USA og/eller Iran angripe hverandres militære styrker i løpet av 2020?31.12.2020
Vil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet lands styrker i Middelhavet i 2020, og vil mennesker komme til skade?31.12.2020
Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?31.12.2020
Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge ende på i 2020?31.12.2020
Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i 2020?31.12.2020
Hvor mye høyere eller lavere vil Kinas BNP være i 4. kvartal 2020, sammenlignet med samme kvartal i 2019 (6,0 %)?31.12.2020
Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære styrker i en konkret hendelse i nordområdene i 2020?31.12.2020
Hvor stor oppslutning vil den russiske regjeringen ha ved utgangen av året?31.12.2020
Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb i andre halvdel av 2020?31.12.2020
Hvor mye vil de globale forsvarsutgiftene falle eller stige fra 2019 til 2020?31.12.2020
Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i Norge i resten av 2020?31.12.2020
Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?01.01.2021
Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?01.01.2021
Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?01.01.2021
Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?01.01.2021
Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?01.01.2021
Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?01.01.2021
Når vil Norge og Storbritannia eventuelt undertegne en handelsavtale?01.01.2021
Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin nåværende presidentperiode?20.01.2021
Vil innsettelsen av USAs president i 2021 bli utsatt?20.01.2021
Vil nedrustningsavtalen «New START» bli videreført før den opphører i 2021?05.02.2021
Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap i løpet av de neste to årene?04.03.2021
Når vil oljeprisen nå $50 igjen?01.04.2021
Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?02.04.2021
Vil Russland og Ukraina undertegne en fredsavtale de neste 18 månedene?06.04.2021
Vil Nord-Korea gjennomføre missiltester og/eller atomprøvesprengninger det neste året?03.05.2021
Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?03.05.2021
Vil dagens presidenter i Egypt og/eller Tyrkia miste makten i løpet av de neste to årene?06.05.2021
I hvor mange av de neste fire kvartalene vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA sammenlignet med samme kvartal året før?31.05.2021
Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2021, sammenlignet med i 2020?01.07.2021
Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2021 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?01.08.2021
Vil den amerikanske hæren bli direkte involvert i voldelige hendelser i USA det neste året?10.08.2021
Vil Georgia og/eller Ukraina få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?02.09.2021
Vil Sverige og/eller Finland få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?02.09.2021
Vil NATO anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året?06.09.2021
Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?06.09.2021
Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?06.09.2021
Vil Norge hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021?13.09.2021
Vil det skje en dødelig hendelse mellom militære styrker fra Kina og Vesten eller et nærliggende land i Asia de neste to årene?06.10.2021
Hvor mange vil bli drept i demonstrasjoner mot myndighetene i Hong Kong det neste året?12.10.2021
Vil Russland og Kina gjennomføre en felles militærøvelse i Barentshavet i løpet av de neste to årene?03.11.2021
Vil amerikansk etterretning hevde at vinneren av presidentvalget i 2020 fikk hjelp fra en annen stat?03.11.2021
Vil det skje en regimeendring i Iran i løpet av de neste to årene?01.12.2021
Vil en stat «skyte ned» en egen satellitt, en annen stats satellitt, ingen eller begge deler de neste to årene?01.12.2021
Vil verdens klimagassutslipp (CO2) være høyere, lavere eller omtrent det samme i 2021, sammenlignet med 2018?31.12.2021
Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge bli i 2021?31.12.2021
Hvor stor andel av BNP vil andre NATO-land enn USA bruke på forsvar i 2021?31.12.2021
Hvor mange europeiske land vil bli regnet som delvis/ikke frie i 2021?31.12.2021
Hva vil den årlige BNP-veksten i fremvoksende økonomier og utviklingsland bli i 2021?31.12.2021
Vil beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut fra Tyskland omgjøres før 2022?31.12.2021
Når vil EU eventuelt løfte økonomiske sanksjoner mot Russland?01.01.2022
Vil Russland krenke norsk, svensk og/eller finsk landterritorium de neste to årene?10.02.2022
Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard de neste to årene?01.03.2022
Vil Tyrkia bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene?03.05.2022
Vil Kina sende et hangarskip på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon de neste tre årene?06.05.2022
I løpet av de neste to årene, vil USA gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Bashar al-Assad kan forbli Syrias president?31.05.2022
Vil en nasjonalistisk leder komme til makten i Frankrike, Storbritannia og/eller Tyskland de neste tre årene?01.06.2022
Vil Russland anklage et NATO-land for å intervenere militært inne på landets territorium de neste to årene?05.07.2022
Hvor mange land vil gjennomføre en atomprøvesprengning de neste to årene?05.07.2022
I løpet av de neste to årene, vil nok et medlemsland vedta å forlate EU?05.07.2022
Vil flere norske statsborgere bli siktet av PST for å ha spionert for en fremmed makt de neste to årene?12.10.2022
Vil det bryte ut væpnet konflikt i USA de neste to årene?12.10.2022
Vil det skje flere dødelige, islamistiske terrorangrep i Europa i 2022 enn i 2020?31.12.2022
Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Skottlands selvstendighet før 2023, og hva vil resultatet i så fall bli?31.12.2022
Hvor mange statlige konflikter vil det være i verden i perioden 2020-2022?31.12.2022
Hvor mange mennesker vil bli drept i statlige konflikter i perioden 2020-2022?31.12.2022
Vil USAs cybermaktdominans bli vurdert som sterkere, svakere eller omtrent uendret om to år (NCPI)?31.12.2022
Når vil Russland avslutte sine luftangrep i Syria?01.01.2023
Hvor mange andre land enn Iran vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram eller forsøkt å anskaffe atomvåpen de neste tre årene?03.02.2023
Hvor mange land vil bestille det nye, russiske Su-57-flyet de neste tre årene?03.05.2023
Når vil minst 500,000 mennesker i Norge ha fått en vaksine mot covid-19?01.01.2024
Vil Putin stille i det russiske presidentvalget i 2024?01.03.2024
Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?07.05.2024
Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?07.05.2024
Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?07.05.2024
Hvor lenge blir Xi Jinping sittende som Kinas president?01.01.2025
Vil vinneren av det amerikanske presidentvalget i 2020 bli sittende hele perioden?20.01.2025
Vil Norge og Russland anerkjenne forskjellige vinnere etter det neste presidentvalget i Hviterussland?23.09.2025
Når vil Lukasjenko eventuelt slutte å være Hviterusslands president?01.01.2027
Vil en stat eller allianse av stater bruke ett eller flere kjernevåpen i forbindelse med en væpnet konflikt i løpet av de neste ti årene?01.10.2027