Hvor godt traff ulike grupper deltagere?

På denne siden ser du hvor godt ulike grupper deltagere traff i løpet av turneringen. Alle deltagerne grupperes etter kjønn, alder, utdanningsnivå og erfaring med forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg vil alle gruppene måles opp mot en algoritme for tilfeldig gjetning på de samme spørsmålene. Tilfeldig gjetning er her personifisert som en pilkastende ape med bind for øynene, der det er helt tilfeldig hvor han treffer og derfor gir lik sannsynlighet til alle svaralternativene.

Alle resultatene er basert på gj.snittlig Accuracy score til alle deltagere på alle spørsmål i hver gruppe. Jo lavere score, jo mer treffsikker. Du kan lese mer om hvordan resultatene beregnes her.

Sist oppdatert: 15. januar 2021.