Kategoriarkiv: Svar

Nytt svar: Ingen iranske angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?

 • 58 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten aller deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Ingen systematiske forskjeller mellom ulike aldersgrupper eller utdanningsnivåer. Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, men bare litt bedre enn befal (OR5-OR9) og forskere. Eksperter i media traff noe dårligere enn andre fagfolk, men begge dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Sjøforsvaret og Justisdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Cyberforsvaret og Luftforsvaret traff dårligst, og sammen med flertallet av forsvars- og fagmiljøene, dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen iranske angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy i 2020

Nytt svar: Høyere dollarkurs i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?

 • 62 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne mellom 60 og 69 år, forskere og kvinner traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), deltagere som er minst 70 år og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt dårligst. Deltagerne med høyest utdanningsnivå traff bedre enn deltagerne med lavest.
 • Bare deltagerne fra Universitetet i Oslo traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og NTNU. Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsmateriell og Hæren traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Høyere dollarkurs i 2020

Nytt svar: Oljeprisen under $40 i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2020?

 • 94 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn. De yngste og deltagerne med laveste fullførte utdanningsnivå traff i snitt best. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff dårligst, og mye dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Universitetet i Oslo og Utenriksdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra alle forsvarsgrenene utenom Hæren traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljeprisen under $40 i 2020

Nytt svar: Ingen borgerkrig i Libanon i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/kostabler (OR2-OR4), forskere og deltagere med minst 5 års høyere utdanning traff i snitt best. Det var ingen forskjeller mellom kjønnene og nesten ingen mellom aldersgruppene.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og NTNU traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen borgerkrig i Libanon i 2020

Nytt: Ingen israelske bakkeoperasjoner i Syria eller Libanon i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?

 • 77 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med lavest og høyest utdanningsnivå, og forskere traff i snitt best. Det var ingen forskjeller mellom kvinner og menn og små mellom aldersgruppene. Eksperter i media traff noe bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo og Heimvernet traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt: Ingen israelske bakkeoperasjoner i Syria eller Libanon i 2020

Nytt svar: Ett terrorangrep med minst 5 drepte i Europa i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?

 • 65 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning
 • Befal (OR5-OR9), de yngste og eldste aldersgruppene, og deltagere med videregående skole som høyeste utdanning traff i snitt best. Menn traff langt bedre enn kvinner, mens forskere traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Hæren traff i snitt best, mens deltagerne fra Justisdepartementet, Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ett terrorangrep med minst 5 drepte i Europa i 2020

Nytt svar: Både den norske og russiske ambassadøren kalt inn på teppet i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?

 • 88 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff imidlertid mye bedre enn menn. Militære traff dårligere enn nesten alle andre grupper. Det var ingen forskjeller mellom høyere utdanningsnivåer.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff best relativt sett, mens deltagerne Forsvarets operative hovedkvarter, Heimevernet og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Både den norske og russiske ambassadøren kalt inn på teppet i 2020

Nytt svar: Omtrent like mange vetoer i FNs sikkerhetsråd siste årene

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?

 • 65 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne på minst 70 år traff i snitt best, etterfulgt av offiserer (OF5-OF9). Kvinner traff dobbelt så godt som menn. Det var ingen systematiske forskjeller mellom utdanningsnivåer.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Luftforsvaret og Forsvarets personell- og vernepliktssenter traff i snitt best, mens deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Cyberforsvaret og NTNU traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent like mange vetoer i FNs sikkerhetsråd siste årene

Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

BNP kvartal Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?

 • 50% av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • I snitt var det bare offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ellers var det deltagerne med lavest utdanningsnivå som traff best, og langt bedre enn deltagerne med høy. Eksperter i media traff også dårligere enn de fleste andre deltagergruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets høgskole og Universitet i Oslo traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

 • 98,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne som traff best var de eldste (minst 70 år), eksperter i media og offiserer (OF5-OF9). De som traff dårligst var deltagerne med lavest utdanningsnivå, men fortsatt langt bedre enn Apen.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsmateriell som traff aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO