Kategoriarkiv: Svar

Nytt svar: Ingen væpnet konflikt i Bosnia siste tre årene

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og forskere traff i snitt best, mens de eldste og yngste deltagerne, samt deltagere med videregående skole som høyeste utdanning traff dårligst. Ellers var det små forskjeller mellom aldersgruppene, men høyere utdanning gav generelt bedre treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra Universitetene i Oslo og Tromsø, NTNU og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimvernet, Cyberforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst, men samtidig bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen væpnet konflikt i Bosnia siste tre årene

Nytt svar: Dollarkursen langt fra 7 kr siste tre år

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), aldersgruppen 60-69 år og eksperter i media traff i snitt best, mens befal (OR5-OR9) og aldersgruppen 70 år eller mer traff dårligst. Kvinner traff langt bedre enn menn, mens deltagere med høyest utdanning traff bedre enn de med lavere.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarsmateriell og Universitetet i Oslo traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Dollarkursen langt fra 7 kr siste tre år

Nytt svar: Rundt 150 innlagte med koronavirus i andre bølge

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i Norge i resten av 2020?

 • 60 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De to yngste aldersgruppene og fagfolk som ikke har vært eksperter i media traff i snitt best, mens ekspertene i media traff nesten dårligst av alle. Det var nesten ingen forskjell mellom menn og kvinner.
 • Deltagerne fra Heimevernet, Hæren og Universitetet i Oslo traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Sjøforsvaret og Justisdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Rundt 150 innlagte med koronavirus i andre bølge

Nytt svar: Ingen amerikanske beskyldninger om farlig russisk opptreden i nordområdene

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære styrker i en konkret hendelse i nordområdene i 2020?

 • 70 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, forskere og deltagere med minst 5 års høyere utdanning traff i snitt best. Det var ingen forskjeller mellom aldersgrupper og mindre mellom resterende utdanningsnivåer. Eksperter i media gjorde det også bedre enn de felste andre grupper, mens befal (OR5-OR9) traff dårligst.
 • Deltagerne fra Forsvarets høgskole, FFI og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Cyberforsvaret, Heimevernet og Hæren traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen amerikanske beskyldninger om farlig russisk opptreden i nordområdene

Nytt svar: Forsvaret ikke satt inn for å sikre norsk byer

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i 2020?

 • 58 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og aldersgruppen 70 år eller over traff best, og var de eneste som i snitt slo tilfeldig gjetning. Det var ingen systematisk forskjell mellom aldersgruppene for øvrig, men deltagerne med høyere utdanning var bedre enn de med lavere. Eksperter i media traff imidlertid dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, NTNU og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Hæren og Cyberforsvaret traff dårligst (og mye dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Forsvaret ikke satt inn for å sikre norsk byer

Nytt svar: Opp mot 2 million døde av koronaviruset i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?

 • 66 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, etterfulgt av forskere og de høyest utdannede deltagerne, mens grenaderer/konstabler (OR2-OR4), offiserer (OF1-OF4) og kvinner traff dårligst. Eksperter i media traff mye bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarets høgskole og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Opp mot 2 million døde av koronaviruset i 2020

Nytt svar: Konfrontasjon mellom gresk og tyrkisk fartøy, men ingen menneskelige skader

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet lands styrker i Middelhavet i 2020, og vil mennesker komme til skade?

 • 71 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagere med grunnskole som høyeste utdanning, offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff i snitt best, mens aldersgruppen minst 70 år, forskere og offiserer (OF1-OF4) traff dårligst. Kvinner traff bedre enn menn, og de aller høyest utdannede dårligere enn nesten alle andre.
 • Deltagerne fra Heimvernet, Utenriksdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Konfrontasjon mellom gresk og tyrkisk fartøy, men ingen menneskelige skader

Nytt svar: Ny russisk øvelse varslet utenfor norskekysten, men ingen skarpskyting

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2020, og vil det gjennomføres skarpskyting?

 • 55 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn, mens de yngste deltagergruppene traff bedre enn de eldste. Eksperter i media og andre fagfolk traff imidlertid langt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikk, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff i snitt best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny russisk øvelse varslet utenfor norskekysten, men ingen skarpskyting

Nytt svar: Ingen nye møter mellom Trump og Kim i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?

 • 47 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter i media og aldersgruppen minst 70 år traff i snitt best, og var de eneste to deltagergruppene som slo tilfeldig gjetning. Disse var etterfulgt av de høyest utdannede deltagerne og forskere. Offiserer og befal traff i snitt dårligst, mens menn traff dobbelt så godt som kvinner.
 • Bare deltagerne fra Utenriksdepartementet og NTNU traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye møter mellom Trump og Kim i 2020

Nytt svar: Ett attribuert likvidasjonsforsøk i Vest-Europa i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning og befal (OR5-OR9) traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9) traff dårligst. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn, og de yngste aldersgruppene langt bedre enn de eldste. Eksperter i media traff også bedre enn både forskere og andre fagfolk.
 • Omtrent like mange forsvars- og fagmiljøer traff bedre og dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Universitetet i Oslo, Heimevernet og Forsvarsdepartementet traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ett attribuert likvidasjonsforsøk i Vest-Europa i 2020