Kategoriarkiv: Svar

Nytt svar: Trump deltok, men tapte presidentvalget

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?

 • 55 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), befal (OR5-OR9) og deltagerne mellom 20 og 29 år traff i snitt best. Deltagerne med høyest utdanning traff dårligere enn deltagerne med mindre, men sorskere fra forsvarssektoren traff langt bedre enn eksperter i media og andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Universitetene i Oslo og Tromsø, Forsvarets logistikkorganisasjon og Hiemevernet traff i snitt best. Deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets høgskole og Forsvarsdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump deltok, men tapte presidentvalget

Nytt svar: Ingen islamistiske terrorangrep i Skandinavia

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje et islamistisk terrorangrep i Skandinavia det neste året, og vil personer som har returnert fra konfliktområder være direkte involvert?

 • 81 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), de yngste deltagerne (20-29 år), forskere og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Det var ingen tydelige forskjeller mellom kjønn eller utdannigsnivå, men eksperter i media var bedre enn andre fagfolk. Alle deltagergruppene traff imidlertid i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra UiO, NTNU og Sjøforsvaret traff i snitt best, og langt bedre enn tilfeldig gjetning, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Forsvarsdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets operative hovedkvarter traff alle dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen islamistiske terrorangrep i Skandinavia

Nytt svar: Enda færre asylsøknader i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?

 • 72 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne med videregående skole som høyeste utdanning, aldersgruppen 50-59 år og befal (OR5-OR9) traff i snitt best (men likevel dårligere enn tilfeldig gjetning. Eksperter i media var blant de dårligste deltagergruppene. Det samme var de aller eldste aldersgruppene.
 • Deltagerne fra Universitetet i Oslo, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Enda færre asylsøknader i 2020

Nytt svar: Ingen angrep fra USA eller Irans statlige militære styrker

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA og/eller Iran angripe hverandres militære styrker i løpet av 2020?

 • 77 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Fagfolk som ikke er intervjuet som eksperter i media, forskere og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, mens grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og deltagere på 70 år eller mer traff dårligst. Det var likevel ingen tydelige mønster i forskjellene mellom aldersgrupper. Kvinner traff litt bedre enn menn.
 • Deltagerne fra Universitetet i Oslo, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarsmateriell traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Cyberforsvaret og Hæren traff dårligst (men likevel bedre enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen angrep fra USA eller Irans statlige militære styrker

Nytt svar: Oljeprisen over $50 igjen siste kvartal 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil oljeprisen nå $50 igjen?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer og fagfolk som ikke har vært intervjuet i media som eksperter traff i snitt best, mens grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og eksperter i media traff dårligst.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Sjøforsvaret og Utenriksdepartementet traff i snitt best, og mye bedre enn de andre forsvars- og fagmiljøene. Deltagerne fra Universitetet i Oslo, Forsvarsdepartementet og FFI traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljeprisen over $50 igjen siste kvartal 2020

Nytt svar: Ingen frihandelsavtale med Storbritannia i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Norge og Storbritannia eventuelt undertegne en handelsavtale?

 • 53 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter i media, forskere, de høyest utdannende og eldste deltagerne traff i snitt best, og langt bedre enn fagfolk som ikke har blitt intervjuet i media og de fleste militære.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter og Justisdepartementet traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen frihandelsavtale med Storbritannia i 2020

Nytt svar: Boris Johnson fremdeles statsminister

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?

 • 65 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Befal (OR5-OR9), offiserer (OF5-OF9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Eksperter i media traff bedre enn forskere og mye bedre enn fagfolk som ikke har blitt intervjuet som ekspert i media. De med lavest og høyest utdanningsnivå traff bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Hæren traff i snitt best, men likevel litt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Boris Johnson fremdeles statsminister

Nytt svar: Ingen handelsavtale med Kina

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagere mellom 20 og 29 år, mellom 60 og 69 år, og forskere traff i snitt best, men likevel dårligere enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9) og deltagere som var minst 70 år traff dårligst. Det var ingen forskjeller mellom kjønnene, men eksperter i media traff dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets fellestjenester og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Luftforsvaret og Forsvarets høgskole traff dårligst (og langt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen handelsavtale med Kina

Nytt svar: Ingen FN-observerte valg i Syria siste to år

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?

 • 87 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og forskere traff best. Menn traff langt bedre enn kvinner, mens det ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper. Jo høyere utdanningsnivå, jo høyere treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, NTNU og Universitet i Oslo traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Cyberforsvaret og Forsvarets personell- og vernepliktssenter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen FN-observerte valg i Syria siste to år

Nytt svar: Tyrkia ikke varslet om at landet forlater NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?

 • 92 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og forskere traff i snitt best. Det var ingen vesentlig forskjell mellom kjønnene og aldersgruppene, men høyere utdanning hang sammen med bedre treffsikkerhet.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Hæren traff dårligst (men langt bedre enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Tyrkia ikke varslet om at landet forlater NATO