Kategoriarkiv: Spørsmål og svar

Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

89 % sannsynlig at Putin blir sittende ut hele neste presidentperiode (mai 2024). 65 % sannsynlig at Russland vil bruke mellom 4 % og 6 % av BNP på forsvar i 2020. 53 % sannsynlig at Russland vil gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene, og 32 % sannsynlig med en russisk militær intervensjon i et nytt europeisk land i løpet av de neste seks.

Dette er noen av gjennomsnittsprediksjonene i “Putin-spesial”-runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som svarte på minst ett spørsmål har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong.

Fortsett å lese Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

Nytt svar: Ingen FN-operasjon i Ukraina

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?

  • Deltagerne traff i snitt dobbelt så godt som ved tilfeldig gjetning.
  • Grenaderer/konstabler og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Deltagerne med de høyeste utdanningsnivåene traff bedre enn de med lavest.
  • Av forsvars- og fagmiljøene traff deltagerne fra NTNU, FD og Cyberforsvaret best. Bare tre miljøer traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen FN-operasjon i Ukraina

Ny spørsmålsrunde: Putin-spesial

En ny spørsmålsrunde er ute. Denne runden er en Putin-spesial i forbindelse med gjenvelgelsen av Putin som Russlands president frem til mai 2024. Her spørres det om bl.a. russiske militære intervensjoner i andre land, økonomiske reformer, Putins oppslutning og innenrikspolitiske motstandere de neste seks årene. Runden er åpen ekstra lenge, helt frem til fredag 6. april.

Alle som registrerer seg etter 30. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 6. april. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Putin-spesial

Prediksjoner: Mars 2018

31 % sannsynlig at Trump vil vinne presidentvalget i 2020. Over 50 % sannsynlig at oljeprisen vil ligge på omtrent samme nivå de neste fire månedene som de fire forrige. Over 30 % sannsynlig med et cyberangrep som fører til fysisk skade en stats kritiske infrastruktur det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mars 2018

Ny spørsmålsrunde: Mars 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om Trump 2020, høyreekstrem vold i Vest-Europa, hendelser i Østersjøregionen, cyberangrep som leder til fysisk skade og oljeprisen de neste månedene. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 5. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 9. mars. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mars 2018

Prediksjoner: Februar 2018

50 % sannsynlig at en russiske fregatt eller større seiler inn i Fiskevernsonen de neste to årene, 50 % sannsynlig med 1-3 dronesvermangrep fra ikke-statlige aktører de neste fire månedene og 33 % sannsynlig at minst én amerikansk militær dør i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Februar 2018

Ny spørsmålsrunde: Februar 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om russiske militære fartøy utenfor Svalbard, det italienske valget, droneangrep, amerikanske tap i Syria og bruken av veto i FNs sikkerhetsråd. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 5. februar kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 9. februar. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Februar 2018

Nytt svar: Ny kalif i Den islamske stat (IS)

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil noen andre enn Abu Bakr al-Baghdadi bli erklært som kalif i Den islamske stat (IS) før 1. februar 2018?

Oppsummert viser resultatene at:

  • Deltagerne traff i snitt omtrent dobbelt så godt som tilfeldig gjetning.
  • Forskere og grenaderer/konstabler traff best. Offiserer og deltagerne fra de eldste aldersgruppene traff dårligst.
  • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester (FFT), Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) traff best av forsvars- og fagmiljøene.

Fortsett å lese Nytt svar: Ny kalif i Den islamske stat (IS)

Nytt svar: Bitcoin-kurs februar 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar (USD) være den 1. februar 2018?

Oppsummert viser resultatene at:

  • Deltagerne traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Dette skyldes at deltagere som bommet mye trakk snittet betydelig opp, mens de som traff godt ikke traff veldig mye bedre enn Apen.
  • Grenaderer/konstabler og befal traff best. Kvinner traff bedre enn menn. Forskere gjorde det i snitt dårligst av alle deltagergrupper, mens ikke-ekspertene slo ekspertene.
  • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets logistikk (FLO) og Forsvarsstaben (FST) som traff best.

Fortsett å lese Nytt svar: Bitcoin-kurs februar 2018

Prediksjoner: 2018-spesial

80 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre en atomprøvesprengning. 60 % sannsynlig at Rex Tillerson vil slutte å være amerikansk utenriksminister. 57 % sannsynlig at Russlands ambassadør til Norge vil bli “kalt inn på teppet”. Liten tro på store endringer i oljeprisen eller at noen bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly.

Dette er noen av det deltagerne tror om hva som vil skje det kommende året. Andre spørsmål handlet om bruk av eksplosiver i terrorangrep, antall drepte sivile i Afghanistan, nedskyting av drone i Norge, andel av BNP som brukes på forsvar i NATO og synet på innvandrere i Norge. Her kan du se alle gj.snittsprediksjonene til deltagerne på alle spørsmål.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2018-spesial