Kategoriarkiv: Spørsmål og svar

Prediksjoner: Oktober 2020

Borgerkrig USA

40 % sannsynlig at Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere neste gang det er presidentvalg i Hviterussland. Under 25 % sannsynlig at EU innfører nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvert av de neste tre kvartalene.

34 % sannsynlig at PST vil sikte ytterligere norske statsborgere for spionasje de neste to årene. Klart mest sannsynlig (62 %) at andelen som mener forsvarsbudsjettet er “for lite” vil forbli uendret til 2021, slik som i foregående år.

23 % sannsynlig at det bryter ut en væpnet konflikt i USA de neste to årene. 60 % sannsynlig at USAs cybermakt vil regnes som like dominerende om to år som nå. Klart mest sannsynlig (76 %) med mindre enn 20 drepte ifm. demonstrasjoner i Hong Kong det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2020

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere etter et nytt valg i Hviterussland, nye sanksjoner mot Russland, flere norske statsborgere som arresteres for spionasje, synet på forsvarsbudsjettet, muligheten for en væpnet konflikt i USA, USAs globale cyberdominans og en eskalering i demonstrasjonene i Hong Kong.

Runden er åpen t.o.m. mandag 12. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

Prediksjoner: September 2020

Mest sannsynlig (49 %) at Lukasjenko ikke lenger vil være president i Hviterussland om et par år. 41 % sannsynlig at NATO vil anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året.

Klart mest sannsynlig (72 %) med relativt få innlagte (0-99 personer) med koronavirus i Norge ut året. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa neste år.

42 % sannsynlig at USA vil omgjøre beslutningen om å trekke styrker ut av Tyskland innen utgangen av 2021. 78 % sannsynlig med en stabil oppslutning om alliert trening i Norge neste år. 81 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en trusselsituasjon i 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2020

Ny spørsmålsrunde: September 2020

NB! Serverproblemer gjorde at undersøkelsen ble sendt ut litt senere (kl. 1130) enn vanlig.

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om hvor lenge Lukasjenko blir sittende, en eventuell russisk inngripen i Hviterussland, innleggelser med koronavirus i Norge, kjemiske og biologiske terrorangrep, synet på alliert trening i Norge, USAs beslutning om å trekke styrker ut fra Tyskland og Forsvarets bistand til politiet i trusselsituasjoner.

Runden er åpen t.o.m. mandag 14. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 7. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2020

Nytt svar: Joe Biden demokratenes presidentkandidat

Joe Biden

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?

  • 82 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Befal (OR5-OR9), offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og deltagerne med videregående skole/gymnas som høyeste utdanningsnivå traff i snitt best. Menn traff bedre enn kvinner, mens de yngste aldersgruppene traff noe bedre enn de eldste.
  • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet traff best. Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarsstaben.
Fortsett å lese Nytt svar: Joe Biden demokratenes presidentkandidat

Nytt svar: USA begynt tilbaketrekning etter Taliban-avtale

Afghanistan USA Taliban

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?

  • 65 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, og menn traff litt bedre enn kvinner. Deltagerne med videregående utdanning som høyest utdanning og aldersgruppene 50-59 år og 60-69 år traff i snitt best, men det var likevel ingen tydelige forskjeller ut fra utdanningsnivå eller alder. Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Bare deltagerne fra NTNU og Justisdepartementet traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens deltagerne fra Sjøforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: USA begynt tilbaketrekning etter Taliban-avtale

Prediksjoner: August 2020

90 % sannsynlig at Putin vil stille det russiske presidentvalget i 2024. 23 % sannsynlig at den amerikanske hæren vil bli direkte involvert i voldelige hendelser inne i USA det neste året.

Litt mer sannsynlig (44 %) at demokratene vinner flertallet i både Senatet og Representantenes hus enn at republikanerne beholder Senatet og demokratene Huset (41 %). 13 % sannsynlig at innsettelsen av USAs neste president i 2021 vil bli utsatt.

Mest sannsynlig (42 %) med omtrent like mange statlige konflikter i verden (50-54 konflikter) de neste tre årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (27 %) med litt flere (55-59 konflikter).

Mest sannsynlig (40 %) med omtrent like mange drepte i statlige konflikter (50,000-69,999) de tre neste årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (35 %) med færre drepte (30,000-49,999).

Mest sannsynlig at minst 500,000 mennesker i Norge vil få en vaksine mot covid-19 i løpet av 2021 (48 %) eller 2020 (34 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: August 2020

Nytt svar: Vellykket bemannet SpaceX-ekspedisjon til og fra ISS

SpaceX

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil SpaceX gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i 2020, og vil den bli vellykket?

  • 68 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Menn traff langt bedre enn kvinner, som i snitt traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og forskere traff i snitt best. Eksperter i media traff bedre enn andre fagfolk.
  • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Utenriksdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Vellykket bemannet SpaceX-ekspedisjon til og fra ISS

Ny spørsmålsrunde: August 2020

Vaksine korona

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Putin vil stille til gjenvalg, voldelige hendelser med hæren i USA, det amerikanske presidentvalget, antall konflikter og drepte i verden, og vaksinering mot koronaviruset i Norge.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. august kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: August 2020

Prediksjoner: Juli 2020

Mest sannsynlig med lik eller litt lavere oppslutning om Trump i hans siste halvår som president. Mest sannsynlig (41 %) med et fall i de globale forsvarstugiftene fra 2019 til 2020 på 0,1-3 %, men nest mest sannsynlig (34 %) at de vil stige med 0,1-3 %.

13 % sannsynlig at Russland vil anklage et NATO-land for å intervenere militært inne på landets territorium de neste to årene. 35 % sannsynlig at ett land vil gjennomføre en atomprøvesprengning de neste to årene, 16 % med to land, men 44 % sannsynlig at ingen gjør det.

13 % sannsynlig at nok et medlemsland vil forlate EU de neste to årene. 35 % sannsynlig med en ny folkeavstemning om skotsk selvstendighet før 2023 der flertallet svarer ja, men 51 % sannsynlig med ingen folkeavstemning i det hele tatt.

41 % sannsynlig med 4-7,9 % BNP-vekst i fremvoksende økonomier og utviklingsland i 2021, 39 % sannsynlig med 0-3,9 % vekst og bare 12 % med et fall.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Juli 2020