Kategoriarkiv: Spørsmål og svar

Prediksjoner: 2020-spesial

41 % sannsynlig med et fysisk angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy der Iran anklages for å stå bak i 2020. 16 % sannsynlig med en israelsk bakkeoperasjon inn i Syria, 17 % i Libanon og 10 % for i begge. Samtidig anses det som 29 % sannsynlig med en internt væpnet konflikt i Libanon.

I Europa anses det som 45 % sannsynlig at det ikke skjer noen terrorangrep der minst 5 personer blir drept i 2020, men 46 % sannsynlig med 1-3 slike angrep. Selv om det anses som mest sannynlig (49 %) at ingen vil bli forsøkt likvidert av et annet land i Vest-Europa, regnes det som 43 % sannsynlig at 1-3 personer blir det, men bare 7 % for 4-6 personer.

65 % sannsynlig at hverken Russlands eller Norges ambassadører kalles inn inn på teppet i 2020, og bare 11 % for at begge blir det. Mest sannsynlig (56 %) med et omtrent uendret antall asylsøknader (2000-2999) til Norge i 2020, og bare 6 % sannsynlig for det øker til minst 4000.

Bare 7 % sannsynlig at minst fem republikanere vil stemme for at Trump er skyldig i den kommende riksrettssaken. 35 % sannsynlig at oljeprisen overstiger $80 i 2020, men bare 8 % at den vil falle under $40. Det mest sannsynlige (43 %) er også en omtrent dollarkurs på 8,50-8,99 kr i snitt.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2020-spesial

Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en nyttårsspesial med dobbelt så mange spørsmål som vanlig.

Her spørres det om riksrettssaken mot Trump, ambassadører som kalles inn på teppet, terrorangrep i Europa, israelske bakkeoperasjoner i Libanon og Syria, mulig borgerkrig i Libanon, asylsøknader til Norge, svingninger i oljeprisen, dollarkursen, iranske angrep på europeiske styrker, og likvideringer i Vest-Europa.

Runden er åpen t.o.m. mandag 13. januar 2020, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 30. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

Prediksjoner: Desember 2019

Klart mest sannsynlig at De konservative fortsetter, enten i en mindretallsregjering (41 %) eller en flertallsregjering (38 %) etter valget i Storbritannia. Det er også 41 % sannsynlig at en Brexit-avtale nå vil godkjennes i parlamentet. 25 % sannsynlig med en regimeendring i Iran de neste to årene.

Bare 11 % sannsynlig at EU vil løfte noen av de økonomiske sanksjonene mot Russland i første halvdel av 2020, og 37 % sannsynlig at de vil opprettholdes ut de neste to årene. 38 % sannsynlig at en stat vil skyte ned sin egen satellitt, men bare 4 % at en stat vil skyte ned en annens de neste to årene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2019

Ny spørsmålsrunde: Desember 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om det britiske valget, neste steg i Brexit, regimeendring i Iran, løfting av de økonomiske sanksjonene mot Russland og nedskyting av satellitter.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Desember 2019

Prediksjoner: November 2019

Brigade LTP

Bare 15 % sannsynlig med et islamistisk terrorangrep i Skandinavia som involverer en person som har returnert fra et konfliktrområde det neste året, og mest sannsynlig (69 %) med ingen angrep i det hele tatt. Den amerikanske befolkningens oppslutning om Trump vil mest sannsynlig holde seg på omtrent samme nivå i første halvdel av 2020 som i dag.

48 % sannsynlig med en russisk-kinesisk felles militærøvelse i Barentshavet de neste to årene. 46 % sannsynlig at oljefondet vil fortsette å ligge på 10,000-10,999 mrd. kroner ved utgangen av 2020, og nest mest sannsynlig (26 %) at det vil stige ytterlige. 40 % sannsynlig at Forsvarets neste langtidsplan vil ha 6 fregatter (opp fra 4 i dag), men hvis ikke, er det mye mer sannsynlig med færre enn 6 enn flere. Det anslås også 48 % sannsynlighet for at regjeringens neste langtidsplan vil inkludere en ny brigade.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2019

Ny spørsmålsrunde: November 2019

Brigade Nord

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om terrorangrep fra returnerte islamister, Trumps oppslutning, en russisk-kinesisk øvelse i Barentshavet, Oljefondets utvikling, og oppfølgingen av Forsvarssjefens ønsker om flere fregatter og en ny brigade.

Runden er åpen til og med mandag 11. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2019

Prediksjoner: Oktober 2019


36 % sannsynlig at Boris Johnsons er ferdig som britisk statsminister før 2019 er omme, men 26 % sannsynlig at han blir sittende frem til 2021. 44 % sannsynlig med en fredsavtale i Ukraina de neste 18 månedene. 5 % sannsynlig at Trump vil beslutte at USA forlater NATO. 25 % sannsynlig med en dødelig hendelse mellom kinesiske og et annet asiatisk lands militære styrker, men bare 7 % med et vestlig lands. 70 % sannsynlig med uendret holdning til allierte øvelser i Norge i 2020, men 21 % sannsynlig at flere er positive.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2019

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

Trump NATO USA

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Boris Johnsons fremtid, militære hendelser mellom Kina og andre land, alliert trening i Norge, cyberangrep, fred i Ukraina og en utmelding av USA fra NATO.

Runden er åpen til og med mandag 7. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

Prediksjoner: September 2019

26 % sannsynlig at Kina vil intervenere militært i Hong Kong innen utgangen av året. 22 % sannsynlig at med minst to dødsfall i forbindelse med demonstrasjoner i Russland de neste tre månedene. 82 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en krisesituasjon det neste året. 24 % sannsynlig med en russisk-iransk marineøvelse rundt Hormuzstredet i 2019. Mest sannsynlig (32 %) med negativ BNP-vekst i to av de fire neste kvartalene i Storbritannia.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2019

Ny spørsmålsrunde: September 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om en mulig kinesisk intervensjon i Hong Kong, demonstrasjonene i Russland, behovet for bistand fra Forsvaret i Norge, iransk-russiske marineøvelser og den økonomiske utviklingen i Storbritannia.

Runden er åpen til og med mandag 9. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2019