Kategoriarkiv: Spørsmål og svar

Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

Freedom House

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om farlige hendelser i nord mellom stormaktene, synet på forsvarsbudsjettets størrelse, den neste presidentperioden i USA, president Assads fremtid, frihet i Europa, økonomisk utvikling i USA og den russiske regjeringens oppslutning.

Runden er åpen t.o.m. mandag 8. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juni kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

Prediksjoner: Mai 2020

61 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre nye missiltester det neste året, og 16 % sannsynlig at dette også vil inkludere nye atomprøvesprengninger.

17 % sannsynlig at Tyrkia vil bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene. Omtrent like sannsynlig (20-30 %) at ingen, ett eller to land vil bestille det nye russiske Su-57-flyet de neste tre årene.

53 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke hverken norsk eller svensk luftrom det neste året, men 26 % sannsynlig at bare svensk luftrom blir det. 27 % sannsynlig at Norge vil hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget 2021.

Svært jevne spredning i sannsynlighetsvurderingene av Kinas BNP-vekst i 4. kvartal 2020. Her vurderte deltagerne alle de fire alternativene som strekte seg fra under 0 % til 5,9 % som omtrent 20 % sannsynlig hver.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2020

Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

Su-57

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye våpentester i Nord-Korea, Tyrkia i F35-programmet, det nye russiske Su-57-flyet, krenkelser av luftrom, påvirkning av stortingsvalget 2021 og Kinas økonomiske vekst etter koronaviruset.

Runden er åpen t.o.m. mandag 11. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

Prediksjoner: Korona-spesial

48 % sannsynlig med mellom 50,000 og 500,000 døde av koronaviruset i 2020, men samtidig 26 % sannsynlig med mellom 500,000 og 5 millioner dødsfall.

Deltagerne tror det er mest sannsynlig (35 %) med en negativ BNP-vekst på mellom -0,1 % og -2 % i Norge i 2020, men nesten like sannsynlig (31 %) med en enda lavere vekst på mellom -2,1 % og -4 %. I 2021 vurderer deltagerne utsiktene til norsk økonomi bedre. Her anslås det mest sannsynlige alternativet (42 %) å være en positiv BNP-vekst mellom 0 % og 1,9 %.

41 % sannsynlighet for at Forsvaret vil bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i løpet av året. Deltagernes anslag på når oljeprisen vil nå $50 igjen, er jevnt fordelt utover det neste året, der det mest sannsynlige (28 %) anses å være siste kvartal 2020, mens 1. kvartal 2021 eller senere enn dette anses å være rundt 25 % sannsynlig.

Andelen som andre NATO-land enn USA vil bruke på forsvar forventes å holde seg likt dagens nivå. Deltagerne anslår en 31 % sannsynlighet for en BNP-andel på 1,50-1,59 % i 2021, som ligger et godt stykke unna målet om 2 % av BNP i 2024. Det anses som bare 7 % sannsynlig med en andel på minst 1,8 % i 2021, mens en andel på under 1,4 % anses som litt mer sannsynlig (10 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Korona-spesial

Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. I lys av den siste utviklingen er april-runden fremskyndet og omgjort til en spesialrunde om koronaviruset.

Her spørres det om hvor mange liv viruset vil ta globalt i år, den årlige BNP-veksten i Norge de neste to årene, bruk av Forsvaret i norske byer, et eventuelt comeback for oljeprisen, og konsekvensene for NATOs mål om å bruke 2 % av BNP på forsvar.

Runden er åpen t.o.m. onsdag 25. mars kl. 0859. Alle som registrerer seg etter onsdag 18. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial

Prediksjoner: Mars 2020

21 % sannsynlig at både USA og Iran vil angripe hverandre militært i 2020, men 61 % sannsynlig at ingen av dem vil gjøre det. 36 % sannsynlig med et høyere antall islamistiske terrorangrep i Europa i 2022 enn i 2020, og 14 % for minst dobbelt så mange.

59 % sannsynlig at amerikansk etterretning vil hevde at vinneren av presidentvalget fikk hjelp fra en annen stat. 53 % sannsynlig at ett eller flere store russiske marinefartøy vil seile inn i Fiskevernsonen de neste to årene.

Litt mer sannsynlig at Russland vil avslutte sine luftangrep i Syria i løpet av 2021 (33 %) enn i 2020, 2022 eller tidligst 2023 (21-24 %). Bare 13 % sannsynlig med en fysisk konfrontasjon med menneskelige skader mellom tyrkiske og et annet lands militære styrker i Middelhavet i 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mars 2020

Ny spørsmålsrunde: Mars 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om militære angrep fra USA og Iran, russiske marinefartøy i Fiskevernsonen, islamistiske terrorangrep, påvirkning av det amerikanske presidentvalget, russiske luftangrep i Syria, og statlige konfrontasjoner i Middelhavet.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. mars kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mars 2020

Prediksjoner: Februar 2020

Russland krenkelser Norden

Bare 23 % sannsynlig at et nytt land vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram, eller forsøkt å anskaffe det på annet vis, de neste tre årene. 48 % sannsynlig at Donald Trump og Kim Jong-un vil møtes igjen i løpet av 2020. En handelsavtale mellom Norge og Storbritannia vil mest trolig bli undertegnet i fjerde (31 %) eller tredje (27 %) kvartal i år.

42 % sannsynlig at Russland vil varsle nok en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i 2020, og 40 % sannsynlig at det også vil skytes med skarpt. Men svært usannsynlig at Russland vil krenke norsk, svensk eller finsk landterritorium de neste to årene (under 6 % på hver, men 11 % på minst to av landene).

Koronaviruset vil trolig (43 %) drepe under 1,500 mennesker i 2020, og nest mest sannsynlig (31 %) en del flere (1,500-2,999 personer), men bare 14 % sannsynlig med minst 4,500 døde. Mest sannsynlig (56 %) vil SpaceX også gjennomføre en vellykket bemannet romekspedisjon i 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Februar 2020

Ny spørsmålsrunde: Februar 2020

SpaceX

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om jakten på atomvåpen, Trump og Kim, koronaviruset, russiske øvelser og krenkelser av landterritorium, oppskyting av romkapsel, og en handelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. februar kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. februar kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Februar 2020

Prediksjoner: 2020-spesial

41 % sannsynlig med et fysisk angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy der Iran anklages for å stå bak i 2020. 16 % sannsynlig med en israelsk bakkeoperasjon inn i Syria, 17 % i Libanon og 10 % for i begge. Samtidig anses det som 29 % sannsynlig med en internt væpnet konflikt i Libanon.

I Europa anses det som 45 % sannsynlig at det ikke skjer noen terrorangrep der minst 5 personer blir drept i 2020, men 46 % sannsynlig med 1-3 slike angrep. Selv om det anses som mest sannynlig (49 %) at ingen vil bli forsøkt likvidert av et annet land i Vest-Europa, regnes det som 43 % sannsynlig at 1-3 personer blir det, men bare 7 % for 4-6 personer.

65 % sannsynlig at hverken Russlands eller Norges ambassadører kalles inn inn på teppet i 2020, og bare 11 % for at begge blir det. Mest sannsynlig (56 %) med et omtrent uendret antall asylsøknader (2000-2999) til Norge i 2020, og bare 6 % sannsynlig for det øker til minst 4000.

18 % sannsynlig at minst fem republikanere vil stemme for at Trump er skyldig i den kommende riksrettssaken. 35 % sannsynlig at oljeprisen overstiger $80 i 2020, men bare 8 % at den vil falle under $40. Det mest sannsynlige (43 %) er også en omtrent dollarkurs på 8,50-8,99 kr i snitt.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2020-spesial