Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Ingen anklager om statlige forsøk på å påvirke kommunevalget 2019

Kommunevalget

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, eksperter og andre fagfolk traff i snitt best.
 • Høyere utdanning hang sammen med høyere treffsikkerhet. Ellers var det små forskjeller mellom deltagergruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, NTNU og Utenriksdepartementet traff best, mens deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen anklager om statlige forsøk på å påvirke kommunevalget 2019

Nytt svar: Bare én republikaner stemte for at Trump er skyldig

Trump riksrett

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?

 • 86 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter som brukes i media og fagfolk generelt traff i snitt best. Ellers var det små systematiske forskjeller.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, FFI og Sjøforsvaret traff aller best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Bare én republikaner stemte for at Trump er skyldig

Nytt svar: Ingen større, russiske marineskip inn i Fiskevernsonen

Russisk fregatt

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?

 • 47 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, kvinner og deltagere mellom 20 og 29 år traff i snitt best. Jo høyere utdanningsnivå, jo høyere var også treffsikkerheten.
 • Ekspertene fra media traff bedre enn andre fagfolk, men alle de militære gruppene gjorde det i snitt dårligere enn de fleste andre.
 • Deltagerne fra FFI, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet traff best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Universitetet i Tromsø og Hæren traff dårligst – men alle miljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen større, russiske marineskip inn i Fiskevernsonen

Nytt svar: Fortsatt russiske luftangrep i Syria i 2020

Idlib

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og deltagerne med lavest høyeste utdanningsnivå traff i snitt best, og langt bedre enn andre deltagergrupper.
 • Både ekspertene og resten av fagfolkene traff derimot dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Heimevernet og Forsvarsstaben traff best, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Fortsatt russiske luftangrep i Syria i 2020

Nytt svar: Ingen fredsbevarende operasjon i Ukraina

Ukraina

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?

 • 85 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, eksperter og deltagere mellom 60 og 69 år traff i snitt best. Mennene slo kvinnene, mens offiserene (OF5-OF9) traff best av de militære.
 • Deltagerne fra Forsvarsmateriell, Utenriksdepartementet og Universitetet i Oslo traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst (og i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen fredsbevarende operasjon i Ukraina

Nytt svar: Ingen russiske fly krenket norsk luftrom

Russiske fly

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), forskere og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Mennene traff bedre enn kvinnene, mens de eldste aldersgrupppene slo de yngste. Ekspertene i media var litt bedre enn resten av fagfolkene.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsstaben og NTNU traff best. De aller fleste forsvars- og fagmiljøene traff også bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Heimevernet, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets logistikkorganisasjon.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen russiske fly krenket norsk luftrom

Nytt svar: Bare positiv BNP-vekst i USA

USA økonomi

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt best. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre. Ellers var det relativt små forskjeller mellom kjønn, og nesten ingen forskjell mellom aldersgruppene og mellom eksperter og andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff best. De aller fleste forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Heimevernet traff dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Bare positiv BNP-vekst i USA

Nytt svar: Brexit-avtale godkjent i Parlamentet

Johnson Brexit

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva skjer videre med Brexit etter valget?

 • 60 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og FFI traff i snitt best. Flertallet av forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets materiell, Hæren og Cyberforsvaret traffi snitt dårligst.
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt langt bedre enn de yngste. Det samme gjorde deltagerne med høyest utdanningsnivå, mens eksperter som er brukt på media traff bedre enn andre fagfolk.
Fortsett å lese Nytt svar: Brexit-avtale godkjent i Parlamentet

Nytt svar: FrP ut av Solberg-regjeringen

FrP

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil noen av partiene forlate dagens Solberg-regjering det neste året?

 • 72 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, deltagere mellom 50 og 69 år og de med videregående skole som høyeste utdanning, traff i snitt best. Befalene (OR5-OR9) slo de andre militære, mens ekspertene i media ble slått av andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsmateriell og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: FrP ut av Solberg-regjeringen

Nytt svar: Ny russisk statsminister

Misjustin

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?

 • 73 % av deltagerne traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF1-OF4) traff best. Kvinner traff langt bedre enn menn, mens ekspertene fra media traff dobbelt så dårlig som andre fagfolk. Ellers var det ingen betydelige forskjeller mellom ulike aldersgrupper eller utdanningsnivåer.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Luftforsvaret traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny russisk statsminister