Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Litt styrket tyrkisk lira

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre måneder?

 • Bare 22 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning. De fleste deltagerne trodde lira ville svekke seg ytterligere, ikke styrke seg.
 • Bare deltagerne fra UiO traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og FLO, mens deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret og Heimevernet traff dårligst.
 • Kvinner traff best av alle deltagergruppene, etterfulgt av de yngste aldersgruppene.
 • Ikke-ekspertene slo ekspertene, mens befal og forskere traff bedre enn offiserene.
Fortsett å lese Nytt svar: Litt styrket tyrkisk lira

Nytt svar: Oljepris siste fire måneder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

 • Et stort flertall av deltagerne (81 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Sjøforsvaret, Justisdepartementet og Heimevernet traff i snitt best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff best. Deretter følger ekspertene og forskerne. De militære deltagergruppene traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljepris siste fire måneder

Nytt svar: Ingen nye iranske angrep mot Israel

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange mennesker vil bli drept inne på israelsk-kontrollert territorium som følge av direkte angrep fra iranske styrker det neste halvåret?

 • Et stort flertall av deltagerne (80 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, Universitet i Oslo og Forsvarets operative hovedkvarter traff best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men ekspertene, forskerne og de eldste aldersgruppene traff aller best. Mennene slo kvinnene med god margin, og høyere utdanning innebar høyere treffsikkerhet.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye iranske angrep mot Israel

Nytt svar: Ingen land tatt i bruk NATOs Artikkel 4

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det neste året?

 • 61 % traff bedre og 31 % dårligere enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Det var like mange forsvars- og fagmiljøer som i snitt traff dårligere som bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, UiT og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Luftforsvaret, FPVS og FMA traff dårligst.
 • Åtte deltagergrupper traff i snitt dårligere enn Apen, mens 12 traff bedre.
 • Forskere, eksperter og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, mens befal (OR5-OR9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff dårligst.
 • Menn traff bedre enn kvinner, høyere utdanningsnivåer bedre enn lavere, de eldste aldersgruppene bedre enn de yngste. Fortsett å lese Nytt svar: Ingen land tatt i bruk NATOs Artikkel 4

Nytt svar: Mellomvalget i USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?

 • Under halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Fagfolk med kompetanse på USA og Nord-Amerika traff imidlertid bedre enn både andre fagfolk og ikke-fagfolk.
 • Deltagerne fra UiO, NTNU og FD traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, FMA og Cyberforsvaret traff i snitt dårligst.
 • Totalt traff fem av forsvars- og fagmiljøene i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens 11 av miljøene traff dårligere.
 • Alle deltagergrupper utenom aldersgruppen 70 eller over traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Ikke-eksperter traff bedre enn eksperter, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanning.

Fortsett å lese Nytt svar: Mellomvalget i USA

Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?

 • Bare litt over halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret, FD og FFI traff best, men var også de eneste forsvars- og fagmiljøene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og offiserer (OF5-OF9) var de eneste deltagergruppene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt, mens aldersgruppen 70 eller over, offiserer (OF1-OF4) og aldersgruppen 50-59 år traff i snitt dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Nytt svar: Botsjkarev tilbake i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?

 • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne i aldersgruppen 50-59 år traff best, etterfulgt av offiserer (OF1-OF4) og eksperter. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff i snitt dårligst, men likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt best, mens deltagere fra Universitetet i Tromsø og Forsvarets fellesstjenester traff i snitt dårlig (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Botsjkarev tilbake i Russland

Nytt svar: Ny pensjonsalder i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?

 • 62,5 % av de 650 deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Universitet i Oslo og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Cyberforsvaret og Heimevernet traff dårligst.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med grunnskole som høyeste utdanning og offiserer (OF1-OF4) traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og de to eldste aldersgruppene traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Ny pensjonsalder i Russland

Nytt svar: Nobels fredspris 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvem vinner Nobels fredspris 2018?

 • Ca. 2 av 3 deltagere traff bedre enn tilfeldig gjetning. Hele 67 deltagere traff 100 %.
 • Deltagerne i aldersgruppen 60-69 år traff i snitt klart best, etterfulgt av eksperter og forskere. Befal (OR5-OR9), grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og deltagere med videregående skole som høyeste utdanningsnivå traff i snitt dårligst.
 • Av fag- og forsvarsmiljøene traff deltagerne fra UiO, NTNU og FFI traff best i snitt, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Forsvarets logistikk og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Nobels fredspris 2018

Nytt svar: Terror i europeiske hovedsteder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris, Madrid, Berlin, Roma og Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?

 • To av tre deltagere (67,3 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, aldersgruppen 70+ og kvinner traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), deltagere 60-69 år og de to gruppene med lavest utdanningsnivå traff dårligst.
 • Luftforsvarets deltagere traff i snitt klart best, etterfulgt av deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Heimevernet, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Terror i europeiske hovedsteder