Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Ingen storstilt Idlib-offensiv

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlib-provinsen i løpet av de neste fire månedene?

 • 46 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning på dette spørsmålet.
 • Bare deltagerne fra NTNU, FHS og FLO traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FD, Hæren og FOH traff dårligst.
 • Bare kvinne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De nest beste deltagergruppene var forskere, eksperter. Blant de militære var det befalene (OR5-OR9) som traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen storstilt Idlib-offensiv

Nytt svar: Ingen cyberangrep som har forårsaket fysisk skade

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 68 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, FFI og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra FOH, FPVS og FMA traff dårligst (og sammen med fire andre miljøer i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), forskere og deltagerne som minst 70 år gamle traff i snitt best, mens alle andre militære deltagerkategorier og deltagerne med lavest utdanningsnivå traff i snitt dårligst.
 • Kvinner traff mye bedre enn menn, mens det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep som har forårsaket fysisk skade

Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, FMA og FST traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøene utenom FPVS traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de yngste, men grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best.
 • Det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter, men alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Nytt svar: Ingen nye ukrainsk-russiske hendelser på havet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre de neste tre månedene?

 • 83,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper og forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FOH, JD og traff aller best.
 • Det var små forskjeller blant deltagergruppene, men deltagere med høyere utdanningsnivå traff bedre enn de med lavere. Offiserer (OF-5-OF9) og ikke-eksperter traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye ukrainsk-russiske hendelser på havet

Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?

 • 59,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra UiO, Luftforsvaret og Sjøforsvaret traff i snitt best. Disse forsvars- og fagmiljøene var blant 10 av 18 miljøer som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FST, UiT og FLO traff dårligst.
 • Forskere, grenaderer/konstabler og eksperter traff i snitt best. Kvinnene slo mennene, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste.
Fortsett å lese Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018

Nytt svar: USA trakk seg fra INF-avtalen

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA evt. varsle Russland om at landet formelt trekker seg fra INF-avtalen?

 • 53,5 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Bare deltagerne fra Forsvarsdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene, de eldste aldersgruppene og deltagerne med videregående skole som høyeste utdanningsnivå traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: USA trakk seg fra INF-avtalen

Nytt svar: Relativt få drept i demonstrasjoner i DR Kongo

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil på det meste bli drept på én dag under demonstrasjoner i forbindelse med valget i DR Kongo?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene og alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FLO, FFT og JD, samt offiserer (OF5-OF9) og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best best.
 • Ekspertene traff imidlertid langt dårligere enn ikke-ekspertene, mens det var relativt små forskjeller mellom resten av gruppene.
Fortsett å lese Nytt svar: Relativt få drept i demonstrasjoner i DR Kongo

Nytt svar: Ny regjering i Sverige uten SD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje med regjeringssituasjonen i Sverige?

 • Bare litt over 50 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
 • Nesten alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men ekspertene traff langt bedre enn de fleste, etterfulgt av forskere og deltagere med minst 6 års utdanning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny regjering i Sverige uten SD

Nytt svar: Nei til Brexit-avtalen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det britiske parlamentet godkjenne regjeringens Brexit-avtale?

 • 55 % av deltagerne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, 6 % like godt og 39 % dårligere.
 • Deltagerne fra FMA, Justisdepartementet og Forsvarets høyskole traff i snitt best, mens deltagerne fra FLO, FFT og Heimevernet traff i snitt dårligst. De fleste forsvars- og fagmiljøene traff imidlertid dårligere enn tilfeldig gjetning i snitt.
 • Nesten alle deltagergruppene traff også i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Bare offiserer (OF5-OF9), ekspertene og forskerne traff i snitt bedre.
Fortsett å lese Nytt svar: Nei til Brexit-avtalen

Resultater og vinnere 2018

Vinnerne i turneringens første runde er klare! Til sammen er det avgjort 40 spørsmål med over 80 000 prediksjoner fra 1005 deltagere. Alle som har svart på minst ett spørsmål har fått en mail med individuelle resultater, inkludert beste og verste plassering, hvor ofte de var blant 100, 50 og 10 på topp, og plassering dersom treffsikkerheten hadde blitt målt på en annen måte.

Her kan du lese mer om de overordnede resultatene – og ikke minst se hvem som vant de individuelle titlene og prisen for beste forsvars- og fagmiljø! Én vinner får vi imidlertid aldri svaret på…

Fortsett å lese Resultater og vinnere 2018