Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Mattis ferdig som forsvarsminister

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?

 • 91 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra Justisdepartementet bommet i snitt minst, mens deltagerne fra Luftforsvaret, NTNU og Sjøforsvaret bommet mest.
 • Det var bare små forskjeller mellom de store deltagergruppene på dette spørsmålet. De 9 deltagerne i aldersgruppen 70 år eller over bommet i snitt minst.
Fortsett å lese Nytt svar: Mattis ferdig som forsvarsminister

Nytt svar: Ingen uker med minst 15 ukrainske militære drept

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger ut året vil det bli rapportert om minst 15 ukrainske militære drepte på én uke?

 • 89 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FMA, JD og FFI traff best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Forskerne og ekspertene traff best, mens deltagerne med høyere utdanningsnivå traff generelt bedre enn de med lavere.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen uker med minst 15 ukrainske militære drept

Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av andre bemannede fly

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?

 • Hele 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra FFT, NTNU og UiO traff best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Forskere og offiserer (OF5-OF9) traff best. Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens de yngste aldersgruppene traff generelt bedre enn de eldre.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av andre bemannede fly

Nytt svar: Oljeprisen steg over $80

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?

 • Bare 27 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Heimevernet, FOH og Hæren traff imidlertid best, mens deltagerne fra FST, FD og UiO traff dårligst.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.Grenaderer (OR2-OR4), Befal (OR5-OR9) og deltagere med videregående skole som høyest utdanningsnivå traff i snitt best.
 • De eldste aldersgruppene traff imidlertid dårligere enn de yngste. Menn slo kvinner.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljeprisen steg over $80

Nytt svar: Russlands ambassadør ikke kalt inn på teppet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?

 • 57 % av deltagerne traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Av alle forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra UiO og FPVS som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men de to yngste aldersgruppene, samt offiserer (OF5-OF9) traff best. Mennene slo kvinnene, mens ikke-eksperterene slo ekspertene.
Fortsett å lese Nytt svar: Russlands ambassadør ikke kalt inn på teppet

Nytt svar: Ingen droner skutt ned

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?

 • 60 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, JD og UiT traff i snitt best, men de fleste forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FST, FOH og FFT traff i snitt dårligst.
 • De fleste deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, mens forskere traff best av alle. Gruppene med høyest utdanningsnivå traff generelt bedre enn de med lavere, mens det var ingen forskjell mellom de andre gruppene.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen droner skutt ned

Nytt svar: Ingen nye atomprøvesprengninger i Nord-Korea

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?

 • Bare 9 % av de 657 deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Ingen forsvars- og fagmiljøer traff bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiT, Heimevernet og FFI traff i snitt best.
 • Ingen deltagergrupper traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og forskere traff best. Ellers var det små forskjeller.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye atomprøvesprengninger i Nord-Korea

Nytt svar: Omtrent likt syn på innvandrere som kilde til utrygghet

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Det var imidlertid stor variasjon mellom forsvars- og fagmiljøene. Deltagerne fra Luftforsvaret, Forsvarsstaben og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
 • Kvinner slo menn med stor margin. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Ikke-ekspertene slo ekspertene, mens forskerne og deltagere med høyere utdanning traff generelt bedre enn de med lavere.
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent likt syn på innvandrere som kilde til utrygghet

Nytt svar: Litt styrket tyrkisk lira

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre måneder?

 • Bare 22 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning. De fleste deltagerne trodde lira ville svekke seg ytterligere, ikke styrke seg.
 • Bare deltagerne fra UiO traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og FLO, mens deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret og Heimevernet traff dårligst.
 • Kvinner traff best av alle deltagergruppene, etterfulgt av de yngste aldersgruppene.
 • Ikke-ekspertene slo ekspertene, mens befal og forskere traff bedre enn offiserene.
Fortsett å lese Nytt svar: Litt styrket tyrkisk lira

Nytt svar: Oljepris siste fire måneder

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

 • Et stort flertall av deltagerne (81 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Sjøforsvaret, Justisdepartementet og Heimevernet traff i snitt best.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff best. Deretter følger ekspertene og forskerne. De militære deltagergruppene traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Oljepris siste fire måneder