Kategoriarkiv: Resultater

Nytt svar: Omtrent like mange positive til NATO-øvelser i Norge

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2019 sammenlignet med i år?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra NTNU, Justisdepartementet og Forsvarsstaben traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene. Deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter og Hæren traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de yngste, og deltagere med flere års høyere utdanning traff bedre enn resten. Forskere traff best av enkeltgruppene, mens ikke-eksperter traff dobbelt så godt som ekspertene.
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent like mange positive til NATO-øvelser i Norge

Nytt svar: Ingen voldsomme endringer i kryptovalutaenes markedsverdi

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer overstige $1 billioner dollar, falle under $50 mrd., begge deler eller ingen av delene det neste året?

 • 66 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene traff langt bedre enn ikke-ekspertene. Menn traff bedre enn kvinner, mens treffsikkerheten steg generelt i takt med antall år høyere utdanning.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Universitetet i Oslo og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Luftforsvaret og Forsvarets fellestjenester var de eneste som i snitt traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen voldsomme endringer i kryptovalutaenes markedsverdi

Nytt svar: Ingen terrorangrep med biologiske eller kjemiske våpen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

 • 93 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning (50/50).
 • Alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Menn traff litt bedre enn kvinner, mens deltagerne på 70 år eller over, og forskerne, traff i snitt aller best.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Universitetet i Oslo og Sjøforsvaret traff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff mye bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen terrorangrep med biologiske eller kjemiske våpen

Nytt svar: Trump omsider på statsbesøk til Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?

 • 55 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ingen av forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra Cyberforsvaret, FFI, Luftforsvaret og Forsvarets høgskole traff best.
 • Heller ingen av deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning, og det var ingen sammenhenger mellom treffsikkerhet og alder eller utdanningsnivå. Ekspertene traff litt bedre enn ikke-ekspertene, mens aldersgruppen 60-69 og befalene (OR5-OR9) traff aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump omsider på statsbesøk til Storbritannia

Nytt svar: Modi gjenvalgt i India

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Det var ingen forskjell mellom menn og kvinner, mens ikke-ekspertene slo ekspertene. Offiserer (OF1-OF4) traff bedre enn både forskere og andre militære deltagergrupper.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Forsvardepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene.
Fortsett å lese Nytt svar: Modi gjenvalgt i India

Nytt svar: Ingen skarpe trusselsituasjoner med bistand fra Forsvaret

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

 • 82 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene, med unntak av befal (OR5-OR9), traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene traff litt bedre enn ikke-eksperterne, mens treffsikkerheten økte med antall år utdanning.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra UiO, NTNU og Forsvarets materiell (FMA) som traff best i snitt.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen skarpe trusselsituasjoner med bistand fra Forsvaret

Nytt svar: Zelenskyj ny ukrainsk president

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?

 • 84 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne i aldrene 20-29 år og 60-69 år, samt forskere, traff i snitt best, mens alle militære deltagergrupper traff i snitt dårlig sammenlignet med resten.
 • Av forsvars- og fagmiljøene traff deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartmentet og Luftforsvaret best i snitt.
Fortsett å lese Nytt svar: Zelenskyj ny ukrainsk president

Nytt svar: Ingen storstilt Idlib-offensiv

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlib-provinsen i løpet av de neste fire månedene?

 • 46 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning på dette spørsmålet.
 • Bare deltagerne fra NTNU, FHS og FLO traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FD, Hæren og FOH traff dårligst.
 • Bare kvinne traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De nest beste deltagergruppene var forskere, eksperter. Blant de militære var det befalene (OR5-OR9) som traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen storstilt Idlib-offensiv

Nytt svar: Ingen cyberangrep som har forårsaket fysisk skade

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 68 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, FFI og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra FOH, FPVS og FMA traff dårligst (og sammen med fire andre miljøer i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), forskere og deltagerne som minst 70 år gamle traff i snitt best, mens alle andre militære deltagerkategorier og deltagerne med lavest utdanningsnivå traff i snitt dårligst.
 • Kvinner traff mye bedre enn menn, mens det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep som har forårsaket fysisk skade

Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?

 • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra FD, FMA og FST traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøene utenom FPVS traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de yngste, men grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt best.
 • Det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter, men alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen hendelser i Østersjøregionen