Kategoriarkiv: Generelt

Hvilken rolle har prediksjon i forsvarssammenheng?

Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret.

Ingen forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål kan forutsies med sikkerhet. I så fall hadde Forsvarets langtidsplanlegging vært en ren optimaliseringsprosess av strukturvurderinger frakoblet usikkerheten ved fremtiden generelt og krigføring spesielt. Selv på kort sikt kan det være vanskelig å forutsi utfallet av hendelser. Det er likevel vanskelig å unngå å gjøre noen antagelser om hvor verden går, så lenge vi må ta beslutninger i dag om hva slags forsvar vi skal ha i fremtiden.

Hva mener vi med å predikere? Predikeres det egentlig i forsvarssammenheng, og i så fall hvordan?

I dette innlegget kan du lese mer om rollen til prediksjon i trusselanalyse og forsvarsplanlegging.

Fortsett å lese Hvilken rolle har prediksjon i forsvarssammenheng?

Vinnerkategorier

Hvert år vil vi kåre vinnere innenfor ulike individuelle klasser og én gruppepris. Dette inkluderer blant annet Beste deltager, Beste offiser, Beste forsvarsforsker, Beste ekspert, Beste selvsikre amatør og Beste forsvars- og fagmiljø.

Her er en oversikt over alle vinnerkategorier for året 2018 og hvilke kriterier som gjelder for hver av dem. Alle deltagere har mulighet til å vinne minst én av klassene.

Vil du bli én av dem? Alle vinnere får et krus med tilhørende tittel til beundring fra kollegaer og venner.

Fortsett å lese Vinnerkategorier

Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Turneringen har nå fått over 700 registrerte deltagere. Du er kanskje én av dem, men hvem er alle de andre?

I dette innlegget finner du en oversikt over bl.a.:

  • Fordelingen per kjønn, alder og utdanningsnivå.
  • Andelen deltagere fra forsvarssektoren.
  • Hvilke forsvars- og fagmiljøer de kommer fra.
  • Hvor mange som arbeider med forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke tema de kan de mest om.
  • Hvor mange av deltagerne som er forskere, offiserer eller eksperter.

Fortsett å lese Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Hvordan måles prediksjonsevnen?

I dette innlegget forklares det kort og langt om hvordan prediksjonsevnen måles i FFIs turnering.

Først oppsummeres de viktigste “reglene” for beregning av scores, som kan være greit å ha lest for alle deltagere i turneringen. Deretter beskrives det mer utfyllende om hvorfor og hvordan prediksjonsevne måles, om scoringsystemet som benyttes og det gis eksempler på ulike scores ved forskjellige prediksjoner, utfall og typer spørsmål.

Til slutt følger en påminnelse om hva prediksjonsevnen som måles her ikke kan si noe om.

Fortsett å lese Hvordan måles prediksjonsevnen?

Registrering åpnet

Turneringen er nå åpen for registrering! Alle som vil kan delta. Første runde med spørsmål kommer mandag 4. september 2017. Alle som da er registrert, vil motta turneringens første spørsmål.

Du kan registrere deg ved å trykke på knappen “Registrer deg” eller ved å lese mer om registreringen her. Registreringen er åpen for absolutt alle. Er du interessert, så bli med. Kjenner du andre som du tror kan være interessert i å delta, må du gjerne invitere dem også.

For å rekruttere flere deltagere vil turneringen i tillegg promoteres for ulike miljøer de neste månedene. Først vil turneringen publiseres for ansatte ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Deretter vil turneringen publiseres for alle i forsvarssektoren. Til slutt vil turneringen publiseres for alle forsvarsinteresserte og allmennheten generelt. Selv om du skulle tilhøre én av disse målgruppene, kan du registrere deg allerede nå eller når som helst på et senere tidspunkt.

Hvis du opplever at spørsmålene er uklare eller har andre innspill til registreringen, vennligst ta kontakt med arrangør av turneringen, Alexander W. Beadle (alexander.beadle@ffi.no).

NB! Personer som allerede er registrert eller har deltatt i tidligere testrunder, trenger ikke registrere seg på nytt.

Velkommen til FFIs prediksjonsturnering

Hei, og velkommen til nettsiden til FFIs prediksjonsturnering!

På denne siden kan du registrere deg og få oppdatering fra turneringen. Dette er også et sted hvor deltagere kan stille oppklarende spørsmål og rapportere feil. Turneringen begynner høsten 2017 og vil være åpen for alle som er interessert i å teste sine evner til å forutsi alt fra stortingsvalget til antall terrorangrep og økonomisk utvikling.