Kategoriarkiv: Generelt

Kåring av vinnere 2019

Resultatene fra turneringens andre runde (2019) vil bli basert på alle spørsmål som er stilt senest 31. desember 2019, og som det foreligger svar på senest 14. januar 2020.

Etter 14. januar vil det kåres vinnere for 2019, og alle deltagere vil motta en mail med oppsummering av sine individuelle resultater for dette året. Fra 15. januar vil deltagernes sammenlagte resultater for inneværende år nullstilles, og det vil bli kåret nye vinnere for året 2020. Sammenlagte resultater fra turneringen som helhet videreføres.

Du kan lese mer om vinnerkategorier og -kriterier her.

Hvor går verden frem mot 2040?

Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde

I en ny rapport (Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde) har FFI oppsummert hva forskere og eksperter mener om utviklingen i Norges omgivelser de neste 15-25 årene. Her analyseres implikasjoner for Forsvaret og norsk sikkerhetspolitikk på bakgrunn av dagens globale trender og den videre utviklingen innenfor seks aktører (Russland, NATO, USA, FN, Kina og ikke-statlige aktører) og fem regioner (Arktis, Norden, Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, og Afrika sør for Sahara).

I forbindelse med denne studien har gjennomsnittsprediksjoner fra turneringen blitt brukt som eksempler på hvor sannsynlig ulike hendelser vurderes å være.

Du kan lese mer om rapporten på www.ffi.no.

Hele studien er tilgjengelig her:
Beadle, Alexander William; Diesen, Sverre; Nyhamar, Tore; og Bostad, Eline Knarrum (2019), “Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde”, FFI-rapport 19/00045 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt)

Nytt svar: Ingen amerikanske soldater drept av tyrkiske/tyrkisk-støttede styrker i Syria

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret?

  • 69 % av deltagerne traff bedre enn ren gjetning (50/50) på dette ja/nei-spørsmålet, mens 26 % traff dårligere.
  • Deltagerne fra NTNU, Luftforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best på dette spørsmålet, mens deltagerne fra FPVS, UiO og FLO traff i snitt dårligst.
  • De aller fleste deltagergruppene traff i snitt bedre enn apen, med unntak av de tre eldste aldersgruppene og deltagere med 0-3 års høyere utdanning. Grenaderer/konstabler og forskere traff i snitt best.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen amerikanske soldater drept av tyrkiske/tyrkisk-støttede styrker i Syria

Hvilken rolle har prediksjon i forsvarssammenheng?

Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret.

Ingen forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål kan forutsies med sikkerhet. I så fall hadde Forsvarets langtidsplanlegging vært en ren optimaliseringsprosess av strukturvurderinger frakoblet usikkerheten ved fremtiden generelt og krigføring spesielt. Selv på kort sikt kan det være vanskelig å forutsi utfallet av hendelser. Det er likevel vanskelig å unngå å gjøre noen antagelser om hvor verden går, så lenge vi må ta beslutninger i dag om hva slags forsvar vi skal ha i fremtiden.

Hva mener vi med å predikere? Predikeres det egentlig i forsvarssammenheng, og i så fall hvordan?

I dette innlegget kan du lese mer om rollen til prediksjon i trusselanalyse og forsvarsplanlegging.

Fortsett å lese Hvilken rolle har prediksjon i forsvarssammenheng?

Vinnerkategorier

Hvert år vil vi kåre vinnere innenfor ulike individuelle klasser og én gruppepris. Dette inkluderer blant annet Beste deltager, Beste offiser, Beste forsvarsforsker, Beste ekspert, Beste selvsikre amatør og Beste forsvars- og fagmiljø.

Her er en oversikt over alle vinnerkategorier for året 2018 og hvilke kriterier som gjelder for hver av dem. Alle deltagere har mulighet til å vinne minst én av klassene.

Vil du bli én av dem? Alle vinnere får et krus med tilhørende tittel til beundring fra kollegaer og venner.

Fortsett å lese Vinnerkategorier

Er du bedre til å forutsi fremtiden enn ekspertene?

Alle eksperter, forskere og offiserer kan ikke ha like rett om hva som vil skje i fremtiden. Hvordan kan vi vite hvem vi skal høre på?

Denne kronikken oppsummerer hvorfor FFI arrangerer denne turneringen og hva tidligere studier har avdekket om hvilke typer eksperter som er bedre til å predikere enn andre.

Fortsett å lese Er du bedre til å forutsi fremtiden enn ekspertene?

Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Turneringen har nå fått over 700 registrerte deltagere. Du er kanskje én av dem, men hvem er alle de andre?

I dette innlegget finner du en oversikt over bl.a.:

  • Fordelingen per kjønn, alder og utdanningsnivå.
  • Andelen deltagere fra forsvarssektoren.
  • Hvilke forsvars- og fagmiljøer de kommer fra.
  • Hvor mange som arbeider med forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke tema de kan de mest om.
  • Hvor mange av deltagerne som er forskere, offiserer eller eksperter.

Fortsett å lese Hvem er deltagerne? – Oktober 2017