Alle innlegg av FFIs prediksjonsturnering

Prediksjoner: Korona-spesial

48 % sannsynlig med mellom 50,000 og 500,000 døde av koronaviruset i 2020, men samtidig 26 % sannsynlig med mellom 500,000 og 5 millioner dødsfall.

Deltagerne tror det er mest sannsynlig (35 %) med en negativ BNP-vekst på mellom -0,1 % og -2 % i Norge i 2020, men nesten like sannsynlig (31 %) med en enda lavere vekst på mellom -2,1 % og -4 %. I 2021 vurderer deltagerne utsiktene til norsk økonomi bedre. Her anslås det mest sannsynlige alternativet (42 %) å være en positiv BNP-vekst mellom 0 % og 1,9 %.

41 % sannsynlighet for at Forsvaret vil bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i løpet av året. Deltagernes anslag på når oljeprisen vil nå $50 igjen, er jevnt fordelt utover det neste året, der det mest sannsynlige (28 %) anses å være siste kvartal 2020, mens 1. kvartal 2021 eller senere enn dette anses å være rundt 25 % sannsynlig.

Andelen som andre NATO-land enn USA vil bruke på forsvar forventes å holde seg likt dagens nivå. Deltagerne anslår en 31 % sannsynlighet for en BNP-andel på 1,50-1,59 % i 2021, som ligger et godt stykke unna målet om 2 % av BNP i 2024. Det anses som bare 7 % sannsynlig med en andel på minst 1,8 % i 2021, mens en andel på under 1,4 % anses som litt mer sannsynlig (10 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Korona-spesial

Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. I lys av den siste utviklingen er april-runden fremskyndet og omgjort til en spesialrunde om koronaviruset.

Her spørres det om hvor mange liv viruset vil ta globalt i år, den årlige BNP-veksten i Norge de neste to årene, bruk av Forsvaret i norske byer, et eventuelt comeback for oljeprisen, og konsekvensene for NATOs mål om å bruke 2 % av BNP på forsvar.

Runden er åpen t.o.m. onsdag 25. mars kl. 0859. Alle som registrerer seg etter onsdag 18. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial

Nytt svar: Over 4,500 døde av koronaviruset globalt

Korona

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange vil dø av koronaviruset i løpet av 2020?

 • 80 % av deltagerne traff dårligere enn tilfelig gjetning.
 • Eldre aldersgrupper traff bedre enn yngre. Menn traff bedre enn kvinner, mens det var generelt liten forskjell på utdanningsnivå.
 • Militære av alle rang traff i snitt dårligere enn alle andre deltagergrupper. Forskere og eksperter traff begge dårligere enn snittet for øvrig.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, NTNU og Forsvarsmateriell bommet i snitt minst, mens deltagerne fra Hæren, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Over 4,500 døde av koronaviruset globalt

Prediksjoner: Mars 2020

21 % sannsynlig at både USA og Iran vil angripe hverandre militært i 2020, men 61 % sannsynlig at ingen av dem vil gjøre det. 36 % sannsynlig med et høyere antall islamistiske terrorangrep i Europa i 2022 enn i 2020, og 14 % for minst dobbelt så mange.

59 % sannsynlig at amerikansk etterretning vil hevde at vinneren av presidentvalget fikk hjelp fra en annen stat. 53 % sannsynlig at ett eller flere store russiske marinefartøy vil seile inn i Fiskevernsonen de neste to årene.

Litt mer sannsynlig at Russland vil avslutte sine luftangrep i Syria i løpet av 2021 (33 %) enn i 2020, 2022 eller tidligst 2023 (21-24 %). Bare 13 % sannsynlig med en fysisk konfrontasjon med menneskelige skader mellom tyrkiske og et annet lands militære styrker i Middelhavet i 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mars 2020

Nytt svar: Hverken norsk eller svensk luftrom krenket av Russland

Norsk politihelikopter

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?

 • 68 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff i snitt best.
 • Kvinner traff langt dårligere enn menn, mens deltagerne med høyst utdanning traff bedre enn de med lavere.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret og Universitetet i Oslo traff best, mens deltagerne fra Heimevernet, Hæren og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst. De fleste fagmiljøene traff imidlertid bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Hverken norsk eller svensk luftrom krenket av Russland

Ny spørsmålsrunde: Mars 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om militære angrep fra USA og Iran, russiske marinefartøy i Fiskevernsonen, islamistiske terrorangrep, påvirkning av det amerikanske presidentvalget, russiske luftangrep i Syria, og statlige konfrontasjoner i Middelhavet.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. mars kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mars 2020

Prediksjoner: Februar 2020

Russland krenkelser Norden

Bare 23 % sannsynlig at et nytt land vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram, eller forsøkt å anskaffe det på annet vis, de neste tre årene. 48 % sannsynlig at Donald Trump og Kim Jong-un vil møtes igjen i løpet av 2020. En handelsavtale mellom Norge og Storbritannia vil mest trolig bli undertegnet i fjerde (31 %) eller tredje (27 %) kvartal i år.

42 % sannsynlig at Russland vil varsle nok en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i 2020, og 40 % sannsynlig at det også vil skytes med skarpt. Men svært usannsynlig at Russland vil krenke norsk, svensk eller finsk landterritorium de neste to årene (under 6 % på hver, men 11 % på minst to av landene).

Koronaviruset vil trolig (43 %) drepe under 1,500 mennesker i 2020, og nest mest sannsynlig (31 %) en del flere (1,500-2,999 personer), men bare 14 % sannsynlig med minst 4,500 døde. Mest sannsynlig (56 %) vil SpaceX også gjennomføre en vellykket bemannet romekspedisjon i 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Februar 2020

Nytt svar: Ingen anklager om statlige forsøk på å påvirke kommunevalget 2019

Kommunevalget

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, eksperter og andre fagfolk traff i snitt best.
 • Høyere utdanning hang sammen med høyere treffsikkerhet. Ellers var det små forskjeller mellom deltagergruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, NTNU og Utenriksdepartementet traff best, mens deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen anklager om statlige forsøk på å påvirke kommunevalget 2019

Nytt svar: Bare én republikaner stemte for at Trump er skyldig

Trump riksrett

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?

 • 86 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter som brukes i media og fagfolk generelt traff i snitt best. Ellers var det små systematiske forskjeller.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, FFI og Sjøforsvaret traff aller best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Bare én republikaner stemte for at Trump er skyldig

Nytt svar: Ingen større, russiske marineskip inn i Fiskevernsonen

Russisk fregatt

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?

 • 47 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, kvinner og deltagere mellom 20 og 29 år traff i snitt best. Jo høyere utdanningsnivå, jo høyere var også treffsikkerheten.
 • Ekspertene fra media traff bedre enn andre fagfolk, men alle de militære gruppene gjorde det i snitt dårligere enn de fleste andre.
 • Deltagerne fra FFI, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet traff best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Universitetet i Tromsø og Hæren traff dårligst – men alle miljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen større, russiske marineskip inn i Fiskevernsonen