Turneringen avsluttet

Turneringen er nå avsluttet. Det vil ikke bli sendt ut nye spørsmål. Det gjenstår 90 spørsmål som vil bli avgjort de neste årene. Resultatene fra disse vil ikke publiseres på denne nettsiden, men inngå i det endelige datagrunnlaget som skal analyseres videre. Deltagere som ønsker svar på disse spørsmålene, må oppgi dette i undersøkelsen som ble sendt ut i jan. 2021 (“Dine refleksjoner”).

Fremover vil det forskes på resultatene fra turneringen. Våren 2021 kommer en FFI-rapport med foreløpige resultater om den generelle treffsikkerheten og hva som kjennetegnet deltagerne som traff bedre enn andre. Deretter vil det publiseres flere artikler om utvalgte problemstillinger.

Tusen takk til alle som deltok i turneringen!