Nytt svar: Dollarkursen langt fra 7 kr siste tre år

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), aldersgruppen 60-69 år og eksperter i media traff i snitt best, mens befal (OR5-OR9) og aldersgruppen 70 år eller mer traff dårligst. Kvinner traff langt bedre enn menn, mens deltagere med høyest utdanning traff bedre enn de med lavere.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarsmateriell og Universitetet i Oslo traff dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert06. november 2017
SpørsmålNår vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?
Svaralternativer1: I løpet av 2017, 2: I løpet av 2018, 3: I løpet av 2019, 4: I løpet av 2020, 5: Ikke før 2021
Riktig svar5: Ikke før 2021
Antall deltagere580

Kilde: Siden spørsmålet ble stilt i november 2017 har dollarkursen bare steget, og nådde rekordhøye 11,4 kr i mars 2020, men har siden falt til 8,7 kr som er mer representativt for de tre siste årene.

Dollarkurs
Norges Bank.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

352 av 580 deltagere (60,7 %) traff bedre enn Apen som tippet 20 % på hvert svaralternativ. 220 deltagere (37,9 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Anne-Lise Hammer-0.465
1Iver Johansen-0.465
1Thomas Hegghammer-0.465
1Cecilie Sendstad-0.465
1Espen Lippert-0.465
1Per-Idar Evensen-0.465
1Anonym-0.465
1Avmeldt-0.465
1Ole-Christian Torp-0.465
1Sindre Solberg-0.465
1Håkon Widerøe-0.465
1Terje Myren-0.465
1Geir Hobberstad-0.465
1André Adelsten Søvik-0.465
1Avmeldt-0.465
1Håkon Lunde Saxi-0.465
1Anonym-0.465
1Bjørn D Josefsen-0.465
1Kaisar Sôze-0.465
20Håkon K Olafsen-0.46
20Audun Michael Knudsen-0.46
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.