Nytt svar: Konfrontasjon mellom gresk og tyrkisk fartøy, men ingen menneskelige skader

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet lands styrker i Middelhavet i 2020, og vil mennesker komme til skade?

 • 71 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagere med grunnskole som høyeste utdanning, offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff i snitt best, mens aldersgruppen minst 70 år, forskere og offiserer (OF1-OF4) traff dårligst. Kvinner traff bedre enn menn, og de aller høyest utdannede dårligere enn nesten alle andre.
 • Deltagerne fra Heimvernet, Utenriksdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Justisdepartementet og Sjøforsvaret traff i snitt dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert02. mars 2020
SpørsmålVil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet lands styrker i Middelhavet i 2020, og vil mennesker komme til skade?
Svaralternativer1: Nei, ingen konfrontasjoner, 2: Ja, men ingen menneskelige skader, 3: Ja, og menneskelige skader
Riktig svar2: Ja, men ingen menneskelige skader
Antall deltagere584

Kilde: I midten av august kolliderte et gresk og et tyrkisk militært fartøy i det som hevdes å ha vært en ulykke ifm. manøvrering. Like etterpå skal Frankrike ha beordret militære fartøy til området for å vise støtte til Hellas. Hendelsen ble ikke omtalt med en gang, men har siden blitt bekreftet av begge land. Det er imidlertid ikke rapportert om menneskelige skader på noen av sidene.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

171 av 584 deltagere (29,3 %) traff bedre enn Apen, som tippet 33,3 % på hvert svaralternativ. 413 deltagere (70,7 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Espen Lippert-1.14
1Anonym-1.14
1Gard Inge Rosvold-1.14
1Anonym-1.14
1Anonym-1.14
1Anonym-1.14
1Mikael Johnsen-1.14
1Lars Benjamin Vold-1.14
1Sverre Gunnar Iversen-1.14
1Erik Arff Gulseth-1.14
1Heidi Hanssen-1.14
1Joakim Meyer-1.14
1Tormod Haugen-1.14
1Geir Sverre Gjendem-1.14
1Anonym-1.14
1Jan Erik Voldhaug-1.14
1Avmeldt-1.14
1Espen Løvberg-1.14
1Halvor Grønlund-1.14
20Petter Lyngby-1.12
20Terje Bruøygard-1.12
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.