Nytt svar: Høyere dollarkurs i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?

 • 62 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne mellom 60 og 69 år, forskere og kvinner traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9), deltagere som er minst 70 år og grenaderer/konstabler (OR2-OR4) traff i snitt dårligst. Deltagerne med høyest utdanningsnivå traff bedre enn deltagerne med lavest.
 • Bare deltagerne fra Universitetet i Oslo traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og NTNU. Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsmateriell og Hæren traff i snitt dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert30. desember 2019
SpørsmålHva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?
Svaralternativer1: Under 8,00 kr, 2: 8,00-8,49 kr, 3: 8,50-8,99 kr, 4: 9,00-9,49 kr, 5: Minst 9,50 kr
Riktig svar4: 9,00-9,49 kr
Antall deltagere593

Kilde: Den gjennomsnittlige daglige dollarkursen endte i 2020 på 9,41 kr, i det øvre sjiktet av det riktige svaralternativet (9,00-9,49 kr). Dette var noe høyere enn i 2019 (ca. 8,8 kr).

Dollarkurs

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

215 av 593 deltagere (36,3 %) traff bedre enn Apen, som tippet 20 % på hvert svaralternativ. 368 deltagere (62,1 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Per Olav Vaagland-0.3662
1Anonym-0.3662
1Helene-0.3662
1Geir Hobberstad-0.3662
1Martin Storli Værnes-0.3662
1Audun Michael Knudsen-0.3662
1Avmeldt-0.3662
1Philip Matlary-0.3662
9Sigurd Thaule-0.3612
10Christer Stanghelle Helgesen-0.3576
11Torbjørn Hanson-0.3562
11Anonym-0.3562
11Leif Olav Jøsang-0.3562
11Simen Medhus-0.3562
15Christopher Brun-0.3562
16Arild Skjold-0.3463
17Geir Gravdahl-0.3462
17Anonym-0.3462
17Kristian Sjølie-0.3462
17Avmeldt-0.3462
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.