Prediksjoner: 2021-spesial

Ved neste stortingsvalget 2021 anses det som mer enn dobbelt så sannsynlig at bare KrF (35 %) vil havne under sperregrensen sammenlignet med bare Venstre (15 %). Samtidig regnes det som 29 % sannsynlig at begge partiene havner under. Etter stortingsvalget regnes det også som mest sannsynlig med en forsvarsminister fra Arbeiderpartiet (39 %), Høyre (28 %) eller Senterpartiet (26 %).

52 % sannsynlig at hverken den norske eller russiske ambassadøren vil bli kalt inn på teppet i 2021, men 19 % sannsynlig at begge ambassadørene blir det. Det regnes også som klart mest sannsynlig at Russland vil varsle en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av neste år, men bare 36 % sannsynlig med skarpskyting mot 48 % uten.

54 % sannsynlig at USA vil undertegne en atomavtale med Iran i løpet av president Bidens første år, men 80 % sannsynlig at den russiske befolkningen vil ha et hovedsakelig negativt syn på USA ved utgangen av året. Det anses for øvrig som 34 % sannsynlig at iranske styrker vil gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i løpet av 2021.

60 % sannsynlig med 1-3 terrorangrep som dreper minst 5 personer i Europa i 2021, men 26 % sannsynlig med ingen så dødelige angrep. Det regnes som klart mest sannsynlig (61 %) at oljeprisen hverken vil svinge over $70 eller under $20. Den gjennomsnittlige dollarkursen forventes derimot å falle noe i 2021, til 8,50-8,99 kr (35 %) i stedet for å holde seg på samme nivå som i år (rundt 9,5 kr).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden550
Gj.snittlig alder43.12 år
Andel fra forsvarssektoren43.5%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring28.4%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.47 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 7. desember 2020, kl. 0900, til 14. desember 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

USA Iran atomavtale 2021
Russisk syn på USA 2021
Venstre KrF under sperregrensen stortingsvalget 2021
Forsvarsminister etter stortingsvalget 2021
Norge Russland ambassadører inn på teppet 2021
Terrorangrep Europa 2021
Oljepris 2021
Dollarkurs 2021
Russland øvelser norskekysten skarpskyting 2021
Iran dødelig angrep Israel 2021