Ny spørsmålsrunde: 2021-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en spesialrunde med ti spørsmål om hendelser i 2021. Her spørres det blant annet om atomavtalen med Iran og det russiske synet på USA under Biden, utfall av det norske stortingsvalget, terrorangrep, olje- og dollarkursen, russiske militære øvelser utenfor norskekysten og et iransk angrep på Israel.

Runden er åpen t.o.m. mandag 7. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

NB! Dette er den 40. og siste runden i hele turneringen. Etter nyttår vil det kåres vinnere for året som gikk (2020) og for turneringen som helhet (2017-2020). Vinnerne baseres på alle spørsmål som er avgjort per 14. januar 2021. Etter dette vil det ikke sendes ut nye spørsmål og konkurransedelen av turneringen avsluttes. Deltagere vil fortsatt få tilsendt resultater på tidligere prediksjoner, men disse vil samles opp og sendes ut et par ganger i året, ikke fortløpende.

Vil USA undertegne en atomavtale med Iran i løpet av 2021?

I 2018 trakk Donald Trump USA ut av atomavtalen med Iran, som skulle forhindre at landet utviklet atomvåpen. USAs neste president, J. Biden, har varslet en ny kurs. Han vil være tøff, men gi Iran «en troverdig vei tilbake til diplomati». Etter at USA trakk seg ut har den eksisterende atomavtalen blitt videreført av de resterende partene, men Iran har siden da anriket mye mer uran enn avtalen tillot.

Det forutsettes at USA enten undertegner en ny eller gjeninntrer i den gamle avtalen med Iran om landets atomprogram, senest 31. des. 2021. Innholdet eller når avtalen trer i kraft spiller ingen rolle.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil flertallet av den russiske befolkningen fortsatt ha en negativ holdning til USA ved utgangen av 2021?

Siden Ukraina-konflikten i 2014 har Russlands befolkning hatt en hovedsakelig negativ holdning til USA (rød graf). Andelen med en negativ holdning har falt under president Trumps presidentperiode, men har nå steget til 51 % igjen. Biden har varslet en hardere linje mot Russland enn Trump.

Det forutsettes at andelen med negativ holdning («attitude) er høyere enn andelen med positiv holdning på den siste målingen fra Levada i 2021, evt. den første i 2022, hvis det ikke publiseres målinger i okt., nov. eller des. 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil Venstre og/eller Kristelig Folkeparti havne under sperregrensen (4 %) ved stortingsvalget 2021?

I september 2021 er det nytt stortingsvalg. To av dagens regjeringspartier, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF), har slitt med å holde seg over sperregrensen på 4 % på meningsmålinger (se figur). Ved forrige valg (2017) fikk Venstre 4,4 % og KrF 4,2 %. Hvis ett eller begge partier havner under sperregrensen, kan det bli vanskelig å etablere et borgerlig flertall.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av partiene under sperregrensen: ___ %
 • Bare Venstre: ___ %
 • Bare Kristelig Folkeparti: ___%
 • Begge partiene under sperregrensen: ___ %
Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter stortingsvalget 2021?

Høyre (H) har hatt forsvarsministeren siden 2013, først ved Ine Eriksen Søreide og nå med Frank Bakke-Jensen, og har i denne perioden lagt frem to langtidsplaner for Forsvaret. Spørsmålet avgjøres når en ny regjering er utnevnt, eller når det blir klart om den sittende regjeringen vil fortsette med eller uten endringer i ministerpostene.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Arbeiderpartiet (Ap): ___ %
 • Fremskrittspartiet (Frp): ___ %
 • Høyre (H): ___ %
 • Kristelig Folkeparti (KrF): ___ %
 • Senterpartiet (Sp): ___ %
 • Sosialistisk Venstreparti (SV): ___ %
 • Venstre (V): ___ %
 • Annet: ___ %
Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2021?

Sist Norges ambassadør ble «kalt inn på teppet» av Russland var i august 2020, etter utvisningen av en russisk diplomat ifm. siktelsen av en norsk statsborger for spionasje. Sist den russiske ambassadøren ble kalt inn i Norge var i 2015, etter visestatsminister D. Rogozin besøkte Svalbard tross at han stod på Norges sanksjonsliste.

Det forutsettes at norske medier omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen (chargé d’affaires). Andre diplomater teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landenes ambassadører: ___ %
 • Bare den norske ambassadøren: ___ %
 • Bare den russiske ambassadøren: ___ %
 • Begge lands ambassadører: ___ %
Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2021?

I 2020 har det så langt vært 1 terrorangrep i Europa, der minst 5 personer ble drept (et høyreekstremt angrep i Hanau, Tyskland). Det har imidlertid vært flere, mindre dødelige jihadistiske angrep i Frankrike og Østerrike. Det var ingen terrorangrep med minst 5 drepte i 2019, 1 i 2018, 5 i 2017, 3 i 2016 og 2 i 2015 (alle jihadistiske).

Det forutsettes at landets myndigheter omtaler hendelsen som terror, uavhengig av hvem som står bak. Drepte inkl. alle som dør i angrep eller av skader ila. en uke, men ikke gjerningspersonen(e). Koordinerte hendelser i samme by/område teller som ett angrep. Alle land som normalt regnes som en del av Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen angrep: ___ %
 • 1-3 angrep: ___ %
 • 4-6 angrep: ___ %
 • Minst 7 angrep: ___ %
Vil oljeprisen stige over $70, falle under $20, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2021?

Oljeprisen er viktig for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. I 2020 har oljeprisen så langt variert mellom $20 og $69, som er lavere enn tidligere år (se figur). Svaret baseres på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av delene: ___ %
 • Stige over $70: ___ %
 • Falle under $20: ___ %
 • Begge deler: ___ %
Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2021?

De siste årene har kronen svekket seg mot den amerikanske dollaren. En svak kronekurs er bra for norsk eksport, men dårlig for Forsvarets økonomi, fordi investeringer ofte utbetales i dollar. En høy dollarkurs gjør f.eks. de nye F-35 kampflyene dyrere.

I 2020 har dollarkursen så langt ligget på 9,5 kr i snitt (se figur). Til sammenligning var snittet 8,8 kr (2019), 8,1 kr (2018) og 8,3 kr (2017). Svaret baseres på snittet av alle dagskursene i perioden jan.-des. 2021, rapportert av Norges Bank (NOK pr. 1 USD).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 8,50 kr: ___ %
 • 8,50-8,99 kr: ___ %
 • 9,00-9,49 kr: ___ %
 • 9,50-9,99 kr: ___ %
 • Minst 10,00 kr: ___ %
Vil Russland varsle en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2021, og vil det gjennomføres skarpskyting?

De siste årene har Russland gjennomført flere øvelser utenfor norskekysten, og lenger sør enn tidligere. Russland har også varslet skarpskyting ifm. øvelsene, men har ofte ikke funnet sted likevel. Øvelsene har blitt tolket som et signal til USA og Norge, mens norske myndigheter har kalt dem unødvendige gitt tilgjengeligheten på store havområder lenger nord.

For at svaret skal bli «ja», må det komme minst ett nytt, offentlig varsel (f.eks. NOTAM), tidligst 1. januar og senest 31. desember 2020. Øvelser som ikke varsles, teller ikke. For at svaret skal inkludere «skarpskyting», må Forsvaret bekrefte at minst én øvelse involverte skyting eller våpentest, uavhengig av hva med. Området inkluderer norsk økonomisk sone i Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak, men sør for Barentshavet (markert i rødt på kartet).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen varsler om nye øvelser: ___ %
 • Ja, men ingen øvelser med skarpskyting: ___ %
 • Ja, og minst én øvelse med skarpskyting: ___ %
Vil iranske styrker gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i 2021?

I november ble M. Fakhrizadeh, en antatt hovedarkitekt bak Irans atomprogram, drept utenfor Teheran. Iran har pekt spesielt på Israel som ansvarlig, og varslet gjengjeldelse.

Første gang Iran har gått til direkte angrep på israelske styrker var i 2018, da iranske styrker i Syria skjøt raketter mot israelske baser på Golanhøydene. Ingen døde, men Israel svarte med å bombe flere iranske baser i Syria. Et iransk angrep med dødelig utfall kan derfor føre til en større eskalering.

Det forutsettes at israelske myndigheter bekrefter at iranske styrker har gjennomført minst ett dødelig angrep, senest 31. des. 2021. Dette inkl. både sivile og militære døde, unntatt evt. angripere, og angrep både i Israel og de israelsk-okkuperte områdene, som Golanhøydene. Israel må omtale styrkene som «iranske». Angrep fra iransk-støttede grupper som Hezbollah, teller altså ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %