Månedlige arkiver: desember 2020

Prediksjoner: 2021-spesial

Ved neste stortingsvalget 2021 anses det som mer enn dobbelt så sannsynlig at bare KrF (35 %) vil havne under sperregrensen sammenlignet med bare Venstre (15 %). Samtidig regnes det som 29 % sannsynlig at begge partiene havner under. Etter stortingsvalget regnes det også som mest sannsynlig med en forsvarsminister fra Arbeiderpartiet (39 %), Høyre (28 %) eller Senterpartiet (26 %).

52 % sannsynlig at hverken den norske eller russiske ambassadøren vil bli kalt inn på teppet i 2021, men 19 % sannsynlig at begge ambassadørene blir det. Det regnes også som klart mest sannsynlig at Russland vil varsle en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av neste år, men bare 36 % sannsynlig med skarpskyting mot 48 % uten.

54 % sannsynlig at USA vil undertegne en atomavtale med Iran i løpet av president Bidens første år, men 80 % sannsynlig at den russiske befolkningen vil ha et hovedsakelig negativt syn på USA ved utgangen av året. Det anses for øvrig som 34 % sannsynlig at iranske styrker vil gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i løpet av 2021.

60 % sannsynlig med 1-3 terrorangrep som dreper minst 5 personer i Europa i 2021, men 26 % sannsynlig med ingen så dødelige angrep. Det regnes som klart mest sannsynlig (61 %) at oljeprisen hverken vil svinge over $70 eller under $20. Den gjennomsnittlige dollarkursen forventes derimot å falle noe i 2021, til 8,50-8,99 kr (35 %) i stedet for å holde seg på samme nivå som i år (rundt 9,5 kr).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2021-spesial

Ny spørsmålsrunde: 2021-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en spesialrunde med ti spørsmål om hendelser i 2021. Her spørres det blant annet om atomavtalen med Iran og det russiske synet på USA under Biden, utfall av det norske stortingsvalget, terrorangrep, olje- og dollarkursen, russiske militære øvelser utenfor norskekysten og et iransk angrep på Israel.

Runden er åpen t.o.m. mandag 7. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

NB! Dette er den 40. og siste runden i hele turneringen. Etter nyttår vil det kåres vinnere for året som gikk (2020) og for turneringen som helhet (2017-2020). Vinnerne baseres på alle spørsmål som er avgjort per 14. januar 2021. Etter dette vil det ikke sendes ut nye spørsmål og konkurransedelen av turneringen avsluttes. Deltagere vil fortsatt få tilsendt resultater på tidligere prediksjoner, men disse vil samles opp og sendes ut et par ganger i året, ikke fortløpende.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: 2021-spesial