Prediksjoner: November 2020

Mest sannsynlig (55 %) vil hverken Tyrkia eller Russland involvere seg militært med statlige styrker i Nagorno-Karabakh det neste året. Mest sannsynlig (73 %) vil hverken kinesiske eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris de neste tre årene. I så fall er det mest sannsynlige alternativet bare russiske opposisjonelle (16 %).

12 % sannsynlig at Norge vil delta i en USA- eller NATO-ledet operasjon uten mandat fra FNs sikkerhetsråd de neste to årene. 25 % sannsynlig med et digitalt angrep som forsårsaker alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur det neste året. 29 % sannsynlig at den norske regjeringen vil attribuere nok et cyberangrep til Russland, mens bare 12 % til bare Kina. Mest sannsynlig (46 %) vil ingen av landene attribueres.

Deltagerne vurderer det som bare 10 % sannsynlig med et kuppforsøk mot Putin innen 2024. Deltagerne har også liten tro på at oljeprisen vil stige til $100 med det første. Det klart mest sannsynlige svaret at den i så fall ikke vil gjøre det før tidligst om to år (75 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden506
Gj.snittlig alder43.85 år
Andel fra forsvarssektoren45.3%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring29.1%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring11.16 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 2. november 2020, kl. 0900, til 9. november 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Tyrkia Russland Nagorno-Karabakh
Nobels fredspris opposisjonelle Russland Kina
Kuppforsøk Putin
Norge militær operasjon NATO USA mandat FNs sikkerhetsråd
Oljepris
Digitalt angrep Norge kritisk infrastruktur
Attribusjon cyberangrep Norge Russland Kina