Månedlige arkiver: november 2020

Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

BNP kvartal Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?

  • 50% av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • I snitt var det bare offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ellers var det deltagerne med lavest utdanningsnivå som traff best, og langt bedre enn deltagerne med høy. Eksperter i media traff også dårligere enn de fleste andre deltagergruppene.
  • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets høgskole og Universitet i Oslo traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: To kvartaler med negativ BNP-vekst i Storbritannia siste år

Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Et nytt spørsmål er avgjort: Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

  • 98,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Alle deltagergruppene traff i snitt langt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne som traff best var de eldste (minst 70 år), eksperter i media og offiserer (OF5-OF9). De som traff dårligst var deltagerne med lavest utdanningsnivå, men fortsatt langt bedre enn Apen.
  • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsmateriell som traff aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump ikke annonsert at USA forlater NATO

Prediksjoner: November 2020

Mest sannsynlig (55 %) vil hverken Tyrkia eller Russland involvere seg militært med statlige styrker i Nagorno-Karabakh det neste året. Mest sannsynlig (73 %) vil hverken kinesiske eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris de neste tre årene. I så fall er det mest sannsynlige alternativet bare russiske opposisjonelle (16 %).

12 % sannsynlig at Norge vil delta i en USA- eller NATO-ledet operasjon uten mandat fra FNs sikkerhetsråd de neste to årene. 25 % sannsynlig med et digitalt angrep som forsårsaker alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur det neste året. 29 % sannsynlig at den norske regjeringen vil attribuere nok et cyberangrep til Russland, mens bare 12 % til bare Kina. Mest sannsynlig (46 %) vil ingen av landene attribueres.

Deltagerne vurderer det som bare 10 % sannsynlig med et kuppforsøk mot Putin innen 2024. Deltagerne har også liten tro på at oljeprisen vil stige til $100 med det første. Det klart mest sannsynlige svaret at den i så fall ikke vil gjøre det før tidligst om to år (75 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2020

Ny spørsmålsrunde: November 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om tyrkisk og russisk involvering i Nagorno-Karabakh, Nobels fredspris, kuppforsøk mot Putin, norsk deltagelse i ulovlige militære intervensjoner, en ny oljeprisstigning, digitale angrep mot kritisk infrastruktur og norsk attribusjon av cyberangrep.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2020