Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?

 • 70 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste og yngste aldersgruppene traff langt bedre enn de midterste. Kvinner traff bedre enn menn. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff bedre enn forskere og eksperter.
 • Av forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra Forsvarets fellestjenester som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Nest best var deltagerene fra NTNU og Cyberforsvaret, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert05. oktober 2020
SpørsmålNår vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?
Svaralternativer1: 4. kvartal 2020, 2: 1. kvartal 2021, 3: 2. kvartal 2021, 4: Ikke før tidligst 3. kvartal 2021
Riktig svar1: 4. kvartal 2020
Antall deltagere524

Kilde: EU har nå innført nye sanksjoner mot seks russiske offisielle russere og én organisasjon for involvering i attentatforsøket på Alexej Navalny. Dette inkluderte økonomiske frysetiltak rettet mot enkeltpersoner, som regnes som en type økonomisk sanksjon. Siden disse er rettet mot personer i kraft av sine stillinger i det russiske statsapparatet, inkludert sjefen for sikkerhetstjenesten og nestlederen for presidentadministrasjonen, regnes dette også som sanksjoner mot Russland. Norge har også sluttet seg til disse.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

141 av 524 deltagere (26,9 %) traff bedre enn Apen, som tippet 25 % på alle fire svaralternativer. 369 deltagere (70,4 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Odd busmundrud-0.9267
1Kai Roger Handberg-0.9267
1Kristian Johansen-0.9267
1Ole-Christian Torp-0.9267
1Fredrik Lindanger-0.9267
1Sverre Gunnar Iversen-0.9267
1Anonym-0.9267
1Anonym-0.9267
1Eirik Torsvoll-0.9267
10Steinar Gulichsen-0.9
10Anonym-0.9
12Nikolai Kobro-0.8983
13Anonym-0.8981
14Kenneth Haug-0.8933
15Sigurd Glærum-0.8917
16Gunnar Olav Faanes-0.885
16Erik Torp Nilssen-0.885
18Atle Onar Knapskog-0.8669
19David Beadle-0.8667
20Pål Martin Greni-0.865
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.