Månedlige arkiver: oktober 2020

Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?

  • 70 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • De eldste og yngste aldersgruppene traff langt bedre enn de midterste. Kvinner traff bedre enn menn. Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9) traff bedre enn forskere og eksperter.
  • Av forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra Forsvarets fellestjenester som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Nest best var deltagerene fra NTNU og Cyberforsvaret, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Økonomiske frysetiltak mot individer i det russiske statsapparatet

Prediksjoner: Oktober 2020

Borgerkrig USA

40 % sannsynlig at Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere neste gang det er presidentvalg i Hviterussland. Under 25 % sannsynlig at EU innfører nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvert av de neste tre kvartalene.

34 % sannsynlig at PST vil sikte ytterligere norske statsborgere for spionasje de neste to årene. Klart mest sannsynlig (62 %) at andelen som mener forsvarsbudsjettet er “for lite” vil forbli uendret til 2021, slik som i foregående år.

23 % sannsynlig at det bryter ut en væpnet konflikt i USA de neste to årene. 60 % sannsynlig at USAs cybermakt vil regnes som like dominerende om to år som nå. Klart mest sannsynlig (76 %) med mindre enn 20 drepte ifm. demonstrasjoner i Hong Kong det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2020

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

  • 76 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Grenaderer/kostabler (OR2-OR4), offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff i snitt best. Eksperter brukt i media traff også bedre enn andre fagfolk. Det var ingen systematiske forskjeller mellom alder, men jo flere år høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet.
  • Deltagerne fra NTNU, FFI og Utenriksdepartementet traff i snitt best. Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Norge og Russland vil anerkjenne ulike vinnere etter et nytt valg i Hviterussland, nye sanksjoner mot Russland, flere norske statsborgere som arresteres for spionasje, synet på forsvarsbudsjettet, muligheten for en væpnet konflikt i USA, USAs globale cyberdominans og en eskalering i demonstrasjonene i Hong Kong.

Runden er åpen t.o.m. mandag 12. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2020