Prediksjoner: September 2020

Mest sannsynlig (49 %) at Lukasjenko ikke lenger vil være president i Hviterussland om et par år. 41 % sannsynlig at NATO vil anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året.

Klart mest sannsynlig (72 %) med relativt få innlagte (0-99 personer) med koronavirus i Norge ut året. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa neste år.

42 % sannsynlig at USA vil omgjøre beslutningen om å trekke styrker ut av Tyskland innen utgangen av 2021. 78 % sannsynlig med en stabil oppslutning om alliert trening i Norge neste år. 81 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en trusselsituasjon i 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden540
Gj.snittlig alder43.31 år
Andel fra forsvarssektoren43.5%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring28%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.79 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god

* Deltagere fra FISBasis er ikke inkludert her.

Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 7. september 2020, kl. 0900, til mandag 14. september 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Lukasjenko slutter president
NATO Russland anklage militære styrker Hviterussland
Innlagte korona Norge
Terror biologisk kjemisk våpen
Oppslutning alliert trening øvelser
USA Tyskland militære styrker
Forsvaret politiet bistand trusselsituasjon