Ny spørsmålsrunde: September 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om hvor lenge Lukasjenko blir sittende, en eventuell russisk inngripen i Hviterussland, innleggelser med koronavirus i Norge, kjemiske og biologiske terrorangrep, synet på alliert trening i Norge, USAs beslutning om å trekke styrker ut fra Tyskland og Forsvarets bistand til politiet i trusselsituasjoner.

Runden er åpen t.o.m. mandag 14. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 7. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Når vil Lukasjenko eventuelt slutte å være Hviterusslands president?

Aleksandr Lukasjenko har vært Hviterusslands president siden 1994. Offisielle resultater fra presidentvalget i august ga Lukasjenko en overlegen seier. Dette ledet imidlertid til store protester og krav om at Lukasjenko må gå. Lukasjenko skal etter planen innsettes for seks nye år om noen måneder, men har samtidig sendt motstridende signaler om mulighetene for et nytt valg.

Svaret baseres på tidspunktet Lukasjenko formelt mister den hviterussiske presidenttittelen, uavhengig av endringer i presidentens makt. Det spiller ingen rolle hva som er årsaken til at han slutter å være president (f.eks. død, valg, kupp, avgang).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Senest i 2022: ___ %
 • I 2023 eller 2024: ___ %
 • I 2025 eller 2026: ___ %
 • Tidligst i 2027: ___ %
Vil NATO anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året?

Putin har åpnet for å gi president Lukasjenko militær støtte om det blir nødvendig. Samtidig har NATOs generalsekretær sagt at ingen, inkludert Russland, bør blande seg inn i Hviterussland.

Det forutsettes at NATO offisielt anklager Russland for å ha brukt militære styrker inne i Hviterussland, senest 6. september 2021. Det må skje fysisk skade på mennesker eller objekter som følge av våpenbruk, men det spiller ingen rolle hvem mot eller om andre enn NATO hevder at det bare er snakk om politistyrker. Militære øvelser, styrkedemonstrasjoner og ren tilstedeværelse teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i Norge i resten av 2020?

Etter en rask spredning av koronaviruset i vår, har antallet sykehusinnlagte i Norge falt betydelig (se figur). Samtidig advarer myndighetene om vedvarende fare for oppblussing inntil befolkningen har blitt vaksinert eller gjennomgått infeksjon.

Svaret baseres på det høyeste antallet sykehusinnlagte i Norge med koronavirus (covid-19) per dag i perioden 14. sept.-31. des. 2020. Tall hentes fra Helsedirektoretat.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • 0-99 per dag: ___ %
 • 100-199 per dag: ___ %
 • 200-299 per dag: ___ %
 • 300-399 per dag: ___ %
 • Minst 400 per dag: ___ %
Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

Det har lenge vært frykt for at terrorister skal få tilgang til kjemiske eller biologiske våpen, men det er få eksempler på slike angrep. I 2018 ble en IS-sympatisør arrestert i Tyskland for å ha forberedt en biologisk bombe og produsert nok ricin til å drepe 13,500 mennesker.

Det forutsettes at angrepet skjer senest 6. september 2021, at myndighetene omtaler hendelsen som et terrorangrep og at de hevder kjemiske og/eller biologiske våpen ble brukt, uavhengig av om noen dør. Funn av våpen som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke. Inkluderer alle land som normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia, Kaukasus).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2021, sammenlignet med i 2020?

Ett av spørsmålene i Forsvarets innbyggerundersøkelse er: «Hvor positiv eller negativ er du til at andre NATO-land trener og øver i Norge?». I år svarte 68 % at de var «meget» eller «ganske» positive (se figur). Dette var det samme som 2019 (69 %), og fortsatt høyere enn 2018 (65 %).

I august ble det kjent at USA reduserer sin militære tilstedeværelse i Norge, men skal fortsatt sende et betydelig antall soldater til øvelser. Norges regjering har tidligere sagt at den ønsker mer alliert trening og øving, og at Storbritannia har økt sin tilstedeværelse i Nord-Norge.

Svaret baseres på den totale andelen som svarer at de er «meget» eller «ganske» positive i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Færre (under 65 %): ___ %
 • Omtrent like mange (65-71 %): ___ %
 • Flere (72 % eller mer): ___ %
Vil beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut fra Tyskland omgjøres før 2022?

I juli annonserte USA at rundt 12,000 av 36,000 amerikanske soldater skal trekkes ut fra Tyskland. Halvparten skal flyttes til andre europeiske land, som Polen, og resten tilbake til USA. Ifølge Trump skyldes dette at Tyskland bruker for lite penger på forsvar, mens ifølge forsvarsministeren vil endringen styrke avskrekkingen av Russland og øke USAs fleksibilitet. Det vil trolig ta år å flytte alle soldatene. Joe Biden har imidlertid sagt at han vil gjennomgå beslutningen hvis han blir president.

Det forutsettes en ny beslutning, der minst 6,000 av de rundt 12,000 styrkene som skal ut av Tyskland, ikke blir flyttet likevel. Begrunnelsen og hvilke styrker spiller ingen rolle. En offisiell bekreftelse fra amerikanske myndigheter må komme senest 31. des. 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

Etter terrorangrepene 22. juli har det blitt lettere for politiet å be Forsvaret om bistand. Det har ikke oppstått en tilsvarende trusselsituasjon siden da, men terrorangrepet mot en moske i 2019 aktualiserte spørsmålet igjen. Det siste året har Forsvaret bistått sivilsamfunnet med grensekontroller og helsemottak ifm. koronapandemien, men ikke i noen trusselsituasjoner.

Med «trusselsituasjon» forutsettes det at en aktør bevisst truer/utøver fysisk skade mot mennesker/objekter i Norge. Dette inkl. ikke naturkatastrofer, minerydding e.l., men «skarpe» situasjoner der Forsvaret bes om å bidra med f.eks. vakthold, innsetting eller å «ta ut» angripere. Politiet må bekrefte at Forsvaret har blitt bedt om bistand senest 6. sept. 2021, uavhengig av hva Forsvaret evt. bidrar med. Én trusselsituasjon teller som én gang, selv om Forsvaret blir bedt om å bistå med flere ting. Tiltak som Forsvaret iverksetter på egen hånd, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen ganger: ___ %
 • 1-2 ganger: ___ %
 • 3 ganger eller mer: ___ %