Månedlige arkiver: september 2020

Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Andel mener forsvarsbudsjettet er for lite.

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

  • 71 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Offiserer (OF5-OF9), de yngste deltagerne (20-29 år) og forskere traff i snitt best. kvinner traff langt bedre enn menn, mens eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
  • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og NUPI traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og NTNU traff dårligst – og dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener forsvarsbudsjettet er for lite, også etter koronapandemien

Prediksjoner: September 2020

Mest sannsynlig (49 %) at Lukasjenko ikke lenger vil være president i Hviterussland om et par år. 41 % sannsynlig at NATO vil anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det neste året.

Klart mest sannsynlig (72 %) med relativt få innlagte (0-99 personer) med koronavirus i Norge ut året. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa neste år.

42 % sannsynlig at USA vil omgjøre beslutningen om å trekke styrker ut av Tyskland innen utgangen av 2021. 78 % sannsynlig med en stabil oppslutning om alliert trening i Norge neste år. 81 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en trusselsituasjon i 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2020

Ny spørsmålsrunde: September 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om hvor lenge Lukasjenko blir sittende, en eventuell russisk inngripen i Hviterussland, innleggelser med koronavirus i Norge, kjemiske og biologiske terrorangrep, synet på alliert trening i Norge, USAs beslutning om å trekke styrker ut fra Tyskland og Forsvarets bistand til politiet i trusselsituasjoner.

Runden er åpen t.o.m. mandag 14. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 7. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2020

Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?

  • 62 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Deltagerne i aldersgruppene 60-69 år og 50-59 år, samt eksperter i media og forskere traff i snitt best. Menn traff langt bedre enn kvinner.
  • Deltagere med høyere utdanning traff langt bedre enn dem uten, men antallet år høyere utdanning hadde lite å si.
  • Deltagerne fra Forsvarsstaben traff i snitt klart best på dette spørsmålet. Deretter fulgte UiO og Forsvarets høgskole. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Forsvarsmateriell traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, i likhet med fire andre forsvars- og fagmiljøer.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen militær intervensjon i Hong Kong

Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

  • 95 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best. Jo høyere utdanning, jo høyere treffsikkerhet, men det var ingen betydelige forskjeller mellom alder eller kjønn.
  • Deltagerne fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsmateriell taff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff langt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bistand til politiet i trusselsituasjoner