Prediksjoner: August 2020

90 % sannsynlig at Putin vil stille det russiske presidentvalget i 2024. 23 % sannsynlig at den amerikanske hæren vil bli direkte involvert i voldelige hendelser inne i USA det neste året.

Litt mer sannsynlig (44 %) at demokratene vinner flertallet i både Senatet og Representantenes hus enn at republikanerne beholder Senatet og demokratene Huset (41 %). 13 % sannsynlig at innsettelsen av USAs neste president i 2021 vil bli utsatt.

Mest sannsynlig (42 %) med omtrent like mange statlige konflikter i verden (50-54 konflikter) de neste tre årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (27 %) med litt flere (55-59 konflikter).

Mest sannsynlig (40 %) med omtrent like mange drepte i statlige konflikter (50,000-69,999) de tre neste årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (35 %) med færre drepte (30,000-49,999).

Mest sannsynlig at minst 500,000 mennesker i Norge vil få en vaksine mot covid-19 i løpet av 2021 (48 %) eller 2020 (34 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden531
Gj.snittlig alder43.81 år
Andel fra forsvarssektoren44.3%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring31.8%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.44 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god

* Deltagere fra FISBasis er ikke inkludert her.

Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 3. august 2020, kl. 0900, til mandag 10. august 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Putin valg 2024
USA hæren innenlands
Utsettelse innsettelse USA president 2021
USA valg kongress
Antall konflikter verden
Antall drepte i konflikter
Vaksine korona Norge covid-19