Ny spørsmålsrunde: August 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Putin vil stille til gjenvalg, voldelige hendelser med hæren i USA, det amerikanske presidentvalget, antall konflikter og drepte i verden, og vaksinering mot koronaviruset i Norge.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. august kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil Putin stille i det russiske presidentvalget i 2024?

I juli stemte flertallet i Russland for en grunnlovsendring som gir president Putin mulighet til å stille til gjenvalg i 2024, og potensielt fortsette til 2036. Putin selv har sagt at han ikke utelukker at han vil stille til gjenvalg, fordi jakten på en arvtager kan paralysere landet.

Det forutsettes at Putin formelt blir en kandidat i det neste presidentvalget, som etter planen vil finne sted mars 2024. Utfallet av valget og årsaken til hvorfor han evt. ikke stiller, spiller ingen rolle.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil den amerikanske hæren bli direkte involvert i voldelige hendelser i USA det neste året?

Politiske motsetninger, pandemi og protester har gjort at USA anses å være i dyp krise. I juni truet Trump med å bruke hæren mot voldelige demonstranter. Med unntak av nasjonalgarden, som brukes til å opprettholde orden, er vanlige militære styrker generelt unntatt politioppgaver. Forsvarsledelsen motsatte seg Trump, og kalte bruk av hæren et siste alternativ i de mest kritiske situasjonene.

Det forutsettes at amerikanske hærstyrker blir direkte involvert i minst én voldelig hendelse med andre aktører innenfor USAs landegrenser, senest 10. aug. 2021. Inkluderer alle situasjoner hvor det bevisst utøves vold (f.eks. opptøyer, angrep, trefninger), der hæren er én av partene. Minst én person må bli fysisk skadet. Ren tilstedeværelse av hærstyrker, voldelige hendelser som bare involverer nasjonalgarden eller som skjer inne på/i forsvar av militære baser, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil innsettelsen av USAs president i 2021 bli utsatt?

I november er det presidentvalg i USA. Få eksperter tror valget blir utsatt pga. korona, men flere er usikre på hva som kan skje etter at valgresultatet foreligger. Gitt dagens polariserte politiske stemning er det mulig at den tapende kandidaten vil utfordre resultatet. En mulig konsekvens er at innsettelsen av USAs president for de neste fire årene kan bli utsatt. Hvis ikke en president innsettes 20. jan. 2021, når Trumps innværende periode er offisielt over, vil makten midlertidig overføres til andre, men det er uklart hvem.

For at svaret skal bli «ja» må den formelle innsettelsen av én av kandidatene i presidentvalget bli utsatt til etter 20. jan. 2021, uavhengig av årsak. Innsettelse av andre, ikke-kandidater teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter valget i 2020?

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus. I dag har republikanerne (Trumps parti) flertall i Senatet, mens demokratene (Bidens parti) har flertall i Representantenes hus. I november er det også valg på alle de 435 setene i Representantenes hus, og 35 av de 100 setene i Senatet.

Ifølge eksperter forventer ikke republikanerne å vinne tilbake Representantenes hus, og det blir derfor viktig å beholde flertallet i Senatet, spesielt hvis presidenten blir en demokrat. For demokratene vil det å vinne Senatet bli viktig for å kunne demme opp for Trump, i tilfelle han blir gjenvalgt.

Svaret baseres på antallet representanter hvert parti får valgt inn i hvert kammer. Hvem de uavhengige kandidatene velger å støtte eller den reelle maktbalansen med sympatisører etter valget, spiller ingen rolle. Dersom det blir helt likt (50/50) i Senatet, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Republikanerne får flertall i begge kamre: ___ %
 • Demokratene får flertall i begge kamre: ___ %
 • Republ. vinner Senatet, mens demokratene Huset: ___ %
 • Republ. vinner Huset, mens demokratene Senatet: ___ %
Hvor mange statlige konflikter vil det være i verden i perioden 2020-2022?

Etter den kalde krigen ble verden gradvis fredeligere, målt i antallet «statlige konflikter» (der stater er involvert på minst én av sidene). Fra 1990 til 2000-tallet falt antallet fra rundt 50 konflikter i året til rundt 35. Siden den arabiske våren i 2011 har antallet steget til over 50 igjen (se figur). I dag omtaler noen også mulighetene for krig som økende, som følge av mer stormaktsrivalisering.

Et sentralt spørsmål er om det vil bli flere eller færre statlige konflikter fremover. De tre siste årene (2017, 2018 og 2019) var det i snitt 52 konflikter per år. Her spør vi om snittet de tre neste årene.

Svaret baseres på snittet av antallet statlige konflikter i 2020, 2021 og 2022, basert på tall fra UCDP. Dersom tallene fra tidligere år justeres, vil svarintervallene justeres tilsvarende.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 45 konflikter per år: ___ %
 • 45-49 konflikter per år: ___ %
 • 50-54 konflikter per år: ___ %
 • 55-59 konflikter per år: ___ %
 • Minst 60 konflikter per år: ___ %
Hvor mange mennesker vil bli drept i statlige konflikter i perioden 2020-2022?

Selv om antallet statlige konflikter har steget de siste årene, har antallet mennesker som blir drept i disse likevel falt hvert år siden 2014 (se figur). Et annet sentralt spørsmål er derfor om flere eller færre vil bli drept i årene fremover.

De tre siste årene (2017, 2018 og 2019) ble det i snitt drept 57,000 per år i statlige konflikter, hvorav flest ble drept i Afghanistan. Her spør vi om antall drepte de tre neste årene.

Svaret baseres på snittet av antall drepte i statlige konflikter i 2020, 2021 og 2022, basert på tall fra UCDP. Dersom tallene fra tidligere år justeres, vil svarintervallene justeres tilsvarende.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 30,000 drepte per år: ___ %
 • 30,000-49,999 drepte per år: ___ %
 • 50,000-69,999 drepte per år: ___ %
 • 70,000-89,000 drepte per år: ___ %
 • Minst 90,000 drepte per år: ___ %
Når vil minst 500,000 mennesker i Norge ha fått en vaksine mot covid-19?

Forskningsmiljøer verden over arbeider med å finne en vaksine mot koronaviruset (covid-19). Det er imidlertid usikkert når en vaksine eventuelt vil bli klar, og når den vil være tilgjengelig i Norge.

Svaret baseres på tidspunktet norske helsemyndigheter rapporterer at minst 500,000 mennesker i Norge har fått en vaksine mot korona, uavhengig av type, doser og behov. Testpersoner teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2020: ___ %
 • I løpet av 2021: ___ %
 • I løpet av 2022: ___ %
 • I løpet av 2023: ___ %
 • Ikke før tidligst 2024: ___ %