Månedlige arkiver: august 2020

Nytt svar: Joe Biden demokratenes presidentkandidat

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?

 • 82 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Befal (OR5-OR9), offiserer (OF5-OF9), eksperter i media og deltagerne med videregående skole/gymnas som høyeste utdanningsnivå traff i snitt best. Menn traff bedre enn kvinner, mens de yngste aldersgruppene traff noe bedre enn de eldste.
 • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet traff best. Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarsstaben.
Fortsett å lese Nytt svar: Joe Biden demokratenes presidentkandidat

Nytt svar: USA begynt tilbaketrekning etter Taliban-avtale

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?

 • 65 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, og menn traff litt bedre enn kvinner. Deltagerne med videregående utdanning som høyest utdanning og aldersgruppene 50-59 år og 60-69 år traff i snitt best, men det var likevel ingen tydelige forskjeller ut fra utdanningsnivå eller alder. Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Bare deltagerne fra NTNU og Justisdepartementet traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens deltagerne fra Sjøforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: USA begynt tilbaketrekning etter Taliban-avtale

Prediksjoner: August 2020

90 % sannsynlig at Putin vil stille det russiske presidentvalget i 2024. 23 % sannsynlig at den amerikanske hæren vil bli direkte involvert i voldelige hendelser inne i USA det neste året.

Litt mer sannsynlig (44 %) at demokratene vinner flertallet i både Senatet og Representantenes hus enn at republikanerne beholder Senatet og demokratene Huset (41 %). 13 % sannsynlig at innsettelsen av USAs neste president i 2021 vil bli utsatt.

Mest sannsynlig (42 %) med omtrent like mange statlige konflikter i verden (50-54 konflikter) de neste tre årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (27 %) med litt flere (55-59 konflikter).

Mest sannsynlig (40 %) med omtrent like mange drepte i statlige konflikter (50,000-69,999) de tre neste årene (2020-2022) som i de tre forrige (2017-2019). Nest mest sannsynlig (35 %) med færre drepte (30,000-49,999).

Mest sannsynlig at minst 500,000 mennesker i Norge vil få en vaksine mot covid-19 i løpet av 2021 (48 %) eller 2020 (34 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: August 2020

Nytt svar: Ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep i USA eller Europa siste året

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

 • 93 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter i media traff i snitt best. Eksperter som er brukt i media traff også dobbelt så godt som andre fagfolk. Menn traff litt bedre enn kvinner, og jo høyere utdanningsnivå traff, jo høyere treffsikkerhet.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsstaben, Utenriksdepartementet og NTNU traff i snitt aller best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep i USA eller Europa siste året

Nytt svar: Uendret oppslutning om alliert trening i Norge

Positiv til alliert trening Forsvarets innbyggerundersøkelse 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best, mens de to andre militære deltagergruppene (OR) var de eneste som traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagere med høyere utdanningsnivå traff bedre enn dem med lavere. Ellers var det små forskjeller.
 • Deltagerne fra UiO og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Sjøforsvaret traff dårligst. Med unntak av de to sistnevnte traff alle forsvars- og fagmiljøer bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Uendret oppslutning om alliert trening i Norge

Nytt svar: Like mange mener det er meget nødvendig med et norsk forsvar

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?

 • 72 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere og eksperter i media traff i snitt best, mens alle de tre militære deltagergruppene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff litt bedre enn de yngste. Det var små forskjeller mellom utdanningsnivåene.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Forsvarets logistikk traff i snitt best, mens Heimevernet, Forsvarsstaben og Utenriksdepartementet traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Like mange mener det er meget nødvendig med et norsk forsvar

Nytt svar: Vellykket bemannet SpaceX-ekspedisjon til og fra ISS

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil SpaceX gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i 2020, og vil den bli vellykket?

 • 68 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Menn traff langt bedre enn kvinner, som i snitt traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og forskere traff i snitt best. Eksperter i media traff bedre enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og FFI traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Utenriksdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Vellykket bemannet SpaceX-ekspedisjon til og fra ISS

Ny spørsmålsrunde: August 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Putin vil stille til gjenvalg, voldelige hendelser med hæren i USA, det amerikanske presidentvalget, antall konflikter og drepte i verden, og vaksinering mot koronaviruset i Norge.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. august kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: August 2020