Prediksjoner: Juli 2020

Mest sannsynlig med lik eller litt lavere oppslutning om Trump i hans siste halvår som president. Mest sannsynlig (41 %) med et fall i de globale forsvarstugiftene fra 2019 til 2020 på 0,1-3 %, men nest mest sannsynlig (34 %) at de vil stige med 0,1-3 %.

13 % sannsynlig at Russland vil anklage et NATO-land for å intervenere militært inne på landets territorium de neste to årene. 35 % sannsynlig at ett land vil gjennomføre en atomprøvesprengning de neste to årene, 16 % med to land, men 44 % sannsynlig at ingen gjør det.

13 % sannsynlig at nok et medlemsland vil forlate EU de neste to årene. 35 % sannsynlig med en ny folkeavstemning om skotsk selvstendighet før 2023 der flertallet svarer ja, men 51 % sannsynlig med ingen folkeavstemning i det hele tatt.

41 % sannsynlig med 4-7,9 % BNP-vekst i fremvoksende økonomier og utviklingsland i 2021, 39 % sannsynlig med 0-3,9 % vekst og bare 12 % med et fall.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden492
Gj.snittlig alder43.99 år
Andel fra forsvarssektoren41.9%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring27.6%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.71 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god

* Deltagere fra FISBasis er ikke inkludert her.

Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 6. juli 2020, kl. 0900, til mandag 20. juli 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Trump oppslutning
Globale forsvarstugifter
Russland anklage NATO
Atomprøvesprengning
Forlate EU
Folkeavstemning Skottland
BNP utviklingsland fremvoksende økonomier