Nytt svar: Lavere oppslutning om Putin siste to år

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?

 • 74 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • De eldste aldersgruppene traff langt bedre enn de yngste. Menn traff også bedre enn kvinner. Deltagerne med høyest utdanning traff bedre enn andre. Eksperter i media traff også langt bedre enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men det var store forskjeller. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarsstaben (FST) og FFI traff best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Sjøforsvaret og Hæren traff dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert30. mars 2018
SpørsmålHvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?
Svaralternativer1: Under 60 %, 2: 60,00-69,99 %, 3: 70,00-79,99 %, 4: 80,00-89,99 %, 5: 90 % eller mer
Riktig svar1: Under 60 %
Antall deltagere646

Kilde: Rett etter at spørsmålet ble stilt falt Putins oppslutning betydelig (se figur). Snittet av andelen som svarte at Putin gjør “en god jobb” (“approve”) i Levadas undersøkelser de tre siste månedene (april, mai og juni 2020) var 59,3 %.

Putin levada
Tall hentet fra Levada.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

166 av 646 deltagere (25,7 %) traff bedre enn Apen, som tippet 20 % på alle fem svaralternativer. 480 deltagere (74,3 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Jahn Andreas Mæland-0.8125
1Jan Arild Teland-0.8125
1Ole Skagen-0.8125
1Avmeldt-0.8125
1Anonym-0.8125
1Audun Michael Knudsen-0.8125
1Anonym-0.8125
8Helge Tryggeseth-0.7912
9Espen Nicolaisen-0.7875
10Andreas Løhre-0.7862
11Jon Strøm-0.78
12Hans Morten Vardøy-0.7675
13Avmeldt-0.7325
14Finn Roald Alden-0.7062
15Åge Klepp-0.6875
15Firas Brahimi-0.6875
17Erik Ph. G. Solberg-0.6825
18Svein Askheim-0.6675
18Kjetil Torsteinsen-0.6675
20Avmeldt-0.66
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.