Prediksjoner: Juni 2020

32 % sannsynlig at USA anklager russiske styrker for farlig opptreden i nordområdene i 2020. Mest sannsynlig at omtrent like mange eller litt flere vil mene at det norske forsvarsbudsjettet er “for lite”.

27 % sannsynlig at vinneren av det amerikanske presidentvalget ikke sitter hele perioden. 38 % sannsynlig at USA vil gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Assad kan bli sittende i Syria.

68 % sannsynlig med omtrent like mange ufrie land i Europa i 2021 som i 2019. Over 50 % sannsynlig med en omtrent uendret oppslutning på rundt 40-49 % om den russiske regjeringen ved utgangen av året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden530
Gj.snittlig alder43.87 år
Andel fra forsvarssektoren43.2%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring31.9%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.09 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 1. juni 2020, kl. 0900, til mandag 8. juni 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Russland USA Nordområdene farlige hendelser
Norge forsvarsbudsjettet størrelse
USA president 2020
USA Assad Syria
Europa ufrie land
USA økonomisk negativ vekst
NB! Dette spørsmålet utgår i turneringen fordi det måtte endres underveis.
Russland oppslutning regjering