Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om farlige hendelser i nord mellom stormaktene, synet på forsvarsbudsjettets størrelse, den neste presidentperioden i USA, president Assads fremtid, frihet i Europa, økonomisk utvikling i USA og den russiske regjeringens oppslutning.

Runden er åpen t.o.m. mandag 8. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juni kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære styrker i en konkret hendelse i nordområdene i 2020?

USA har tidligere kritisert Russland for farlig opptreden med militære styrker, som da russiske fly har flydd svært nært et amerikansk marinefartøy i Østersjøen i 2016 og et rekognoseringsfly i Svartehavet i 2018. I mai seilte amerikanske krigsskip inn i Barentshavet for første gang siden 80-tallet. Rett etter startet Russland sin egen øvelse i området. Den økte aktiviteten omtales som et uttrykk for stormaktsrivalisering i nord.

Det forutsettes at USA offentlig omtaler det russiske militærets adferd mot amerikanske styrker som aggressiv eller utrygg i forbindelse med en konkret hendelse i området markert med rødt på kartet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

I regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret legges det opp til en gradvis økning i forsvarsbudsjettet i årene fremover. Samtidig ligner forslaget mest på det laveste ambisjonsnivået i forsvarssjefens fagmilitære råd.

Et spørsmål i Folk og Forsvars årlige meningsmålinger er: «Synes du dagens Forsvarsbudsjett i Norge er for lite, passe eller for høyt i forhold til de oppgaver som skal utføres?». I 2019 svarte 42 % at det er «for lite» (se figur). Svaret baseres på Folk og Forsvars meningsmåling i 2020.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 35 %: ___ %
 • 35-39 %: ___ %
 • 40-44 %: ___ %
 • 45-49 %: ___ %
 • Minst 50 %: ___ %
Vil vinneren av det amerikanske presidentvalget i 2020 bli sittende hele perioden?

Det amerikanske presidentvalget i 2020 vil trolig stå mellom Donald Trump og Joe Biden. Uansett hvem som vinner, vil de bli de eldste presidentene som innsettes i USAs historie (hhv. 75 år og 78 år). Trump har også blitt stilt for riksrett én gang i løpet av sin første periode.

For at svaret skal bli «ja» må valgvinneren tiltreog bli sittende som president ut hele fireårsperioden (20. jan. 2021-2025). Årsaken til en evt. avgang spiller ingen rolle (f.eks. død, riksrett, frivillig avgang). Midlertidig fravær (f.eks. sykdom) teller ikke.

NB! Svarkriteriet oppdatert 1. jun 2020, kl 15.24.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
I løpet av de neste to årene, vil USA gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Bashar al-Assad kan forbli Syrias president?

Under Obama var USAs posisjon at Bashar al-Assad ikke kunne fortsette som president i Syria som følge av regimets voldsbruk. Trumps posisjon har vært mer uklar, mens USA har involvert seg mindre i konflikten. Biden har tidligere sagt at Assad må fjernes.

«Tilslutning» innebærer at amerikanske myndigheter offentlig støtter en avtale mellom parter i Syria, der det åpnes for at Assad kan fortsette som president, senest 31. mai 2022. Dette inkluderer ikke en avtale der Assad bare kan fortsette i en «overgangsperiode», men inkluderer en avtale der Assad kan stille til valg og fortsette som president etterpå. Det spiller ingen rolle om det innføres begrensninger på antall presidentperioder eller om presidentens formelle makt endres.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange europeiske land vil bli regnet som delvis/ikke frie i 2021?

Det hevdes at demokratiet i Europa er under press. Hvert år kvantifiserer Freedom House graden av frihet i alle land. De fleste europeiske land regnes fremdeles som «frie» (grønn farge på kartet), men det har blitt noen flere land som er «delvis frie» (oransje) eller «ikke frie» (lilla).

I 2019 var det totalt 11 land i Europa som var enten «delvis frie» (Ungarn, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Nord-Makedonia, Albania, Ukraina og Moldova) eller «ikke frie» (Russland, Hviterussland). Dette er samme antall som i 2018, men en økning fra 9 land i 2016 og 2017.

Svaret baseres på det totale antallet europeiske land som kategoriseres som enten «delvis fri» eller «ikke fri» i Freedom Houses rapport for 2021 (kommer 2022). Inkl. alle land med farge i kartet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • 6 land eller færre: ___ %
 • 7-9 land: ___ %
 • 10-12 land: ___ %
 • 13-15 land: ___ %
 • Minst 16 land: ___ %
I hvor mange av de neste fire kvartalene vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA sammenlignet med samme kvartal året før?

NB! Dette spørsmålet utgår fra turneringen, fordi det ble endret underveis.

For hvert kvartal rapporterer det amerikanske handelsdepartementet (BEA) endring i USAs BNP (se figur). Siden 2016 har den kvartalsvise veksten variert mellom 1,1 % og 3,5 %, mens 2020 startet med en negativ BNP-utvikling på -4,8 % i 1. kvartal. Det foreligger ikke tall for 2. kvartal ennå.

Her spørres det om endringen de neste fire kvartalene, dvs. 3. og 4. kvartal 2020 og 1. og 2. kvartal 2021, sammenlignet med samme kvartal året før. Svaret baseres på første rapport fra BEA som inneholder estimater for alle kvartal.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen kvartal: ___ %
 • Ett kvartal: ___ %
 • To kvartal: ___ %
 • Tre kvartal: ___ %
 • Fire kvartal: ___ %
Hvor stor oppslutning vil den russiske regjeringen ha ved utgangen av året?

Oppslutningen om den russiske regjeringen har ligget relativt lavt siden sept. 2017, men steget litt de siste månedene. I januar fikk landet en ny regjering, men i mars førte koronapandemien til nedstenginger også her. I mars var det 48 % som mente at regjeringen gjør en god jobb.

Svaret baseres på andelen som svarer at regjeringen gjør «en god jobb» («approve») i Levadas måling for des. 2020, ev. første påfølgende månedsmåling.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 30 %: ___ %
 • 30-39 %: ___ %
 • 40-49 %: ___ %
 • 50-59 %: ___ %
 • 60 % eller mer: ___ %