Månedlige arkiver: juni 2020

Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

  • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Kvinner og de yngste aldersgruppene traff i snitt best av alle deltagergruppene, og dobbelt så godt som mennene. Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, men det var små forskjeller mellom ulike utdanningsnivåer. Forskere traff i snitt litt dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Deltagerne fra Universitetet i Oslo (UiO), Justisdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) traff i snitt best, mens deltagerne fra NTNU, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff dårligst (og i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Prediksjoner: Juni 2020

32 % sannsynlig at USA anklager russiske styrker for farlig opptreden i nordområdene i 2020. Mest sannsynlig at omtrent like mange eller litt flere vil mene at det norske forsvarsbudsjettet er “for lite”.

27 % sannsynlig at vinneren av det amerikanske presidentvalget ikke sitter hele perioden. 38 % sannsynlig at USA vil gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Assad kan bli sittende i Syria.

68 % sannsynlig med omtrent like mange ufrie land i Europa i 2021 som i 2019. Over 50 % sannsynlig med en omtrent uendret oppslutning på rundt 40-49 % om den russiske regjeringen ved utgangen av året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Juni 2020

Nytt svar: Ingen flere F-35-fly forsvunnet siste året

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?

  • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Offiserer (OF5-OF9), de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Menn traff dobbelt så godt som kvinner, mens det var ingen systematiske forskjeller mellom utdanningsnivåene. Eksperter i media traff litt bedre enn andre fagfolk.
  • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere F-35-fly forsvunnet siste året

Ny spørsmålsrunde: Juni 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om farlige hendelser i nord mellom stormaktene, synet på forsvarsbudsjettets størrelse, den neste presidentperioden i USA, president Assads fremtid, frihet i Europa, økonomisk utvikling i USA og den russiske regjeringens oppslutning.

Runden er åpen t.o.m. mandag 8. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juni kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juni 2020