Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye våpentester i Nord-Korea, Tyrkia i F35-programmet, det nye russiske Su-57-flyet, krenkelser av luftrom, påvirkning av stortingsvalget 2021 og Kinas økonomiske vekst etter koronaviruset.

Runden er åpen t.o.m. mandag 11. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil Nord-Korea gjennomføre missiltester og/eller atomprøvesprengninger det neste året?

I forbindelse med forhandlingene med USA skal Nord-Korea tidligere ha lovet ikke å gjenoppta missiltester og atomprøvesprengninger. Forhandlingene brøt imidlertid sammen, og siden mai 2019 har Nord-Korea gjennomført en rekke nye missiltester, men ikke nye prøvesprengninger.

Det forutsettes at USA bekrefter minst én missiltest og/eller atomprøvesprengning, senest 3. mai 2021. Alle slags kjernefysiske våpen teller, og alle missil, så lenge det omtales som ballistisk. Mislykkede forsøk teller, men ikke romraketter.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen av delene: ___ %
 • Ja, men bare missiltest: ___ %
 • Ja, men bare atomprøvesprengning: ___ %
 • Ja, både missiltest og atomprøvesprengning: ___ %
Vil Tyrkia bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene?

Etter at Tyrkia mottok det russiske luftvernsystemet S-400 forrige sommer ble landet ekskludert fra det amerikanske kampflyprogrammet F-35, som Norge også er en del av. Årsaken er at bruk av russiske luftvernsystemer sammen med F-35, kan kompromittere viktig informasjon om flyets egenskaper.

Det forutsettes at amerikanske myndigheter bekrefter at Tyrkia er blir tatt opp igjen i F-35-programmet. Det må medføre noen praktiske konsekvenser (f.eks. gjenopptagelse av pilottrening) senest 3. mai 2022. Fullføring av allerede eksisterende avtaler ifm. Tyrkias utfasing teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange land vil bestille det nye, russiske Su-57-flyet de neste tre årene?

Sukhoi-57 (Su-57) er et nytt kampfly under utvikling i Russland. Flyet skal være klart i 2027 og har blitt testet i Syria, men også blitt forsinket flere ganger. Det russiske forsvaret har bestilt 76, men det anses som viktig at flyet blir eksportert til andre land for å sikre den videre utviklingen.

I desember ryktes det at Algerie kunne bli det første kjøperlandet, men dette har ikke blitt bekreftet og eksperter tviler på realismen i dette. Andre mulige kjøpere har også blitt nevnt, inkludert India, Kina og Tyrkia, men eksperter er også i tvil om disse.

Det forutsettes at både russiske og kjøperlandets myndigheter bekrefter en bestilling på minst ett Su-57, senest 3. mai 2023. Inkluderer alle varianter av Su-57.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen land: ___ %
 • Ett land: ___ %
 • To land: ___ %
 • Tre land eller flere: ___ %
Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?

Russiske militære fly skal ha krenket svensk luftrom tre ganger de siste årene, men ikke siden januar 2019. I Norge har det ikke vært registrert russiske krenkelser siden Sovjetunionens fall, men myndighetene hevder at Russland har opptrådt mer selvhevdende i norske nærområder.

Svaret baseres på offentlige uttalelser fra norske og/eller svenske myndigheter/væpnede styrker, om at minst ett russisk militært fly har krenket det aktuelle landets luftrom, uavhengig av om dette benektes fra russisk side. Andre lands fly teller ikke. Uttalelsen må komme senest 3. mai 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen lands luftrom: ___ %
 • Ja, men bare svensk luftrom: ___ %
 • Ja, men bare norsk luftrom: ___ %
 • Ja, begge lands luftrom: ___ %
Vil Norge hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021?

De siste årene har det vært flere forsøk på å påvirke andre lands valg. PST har ikke rapportert om at andre stater forsøkte å påvirke kommunevalget i 2019, men slik aktivitet anses som en trussel mot Norge. Neste stortingsvalg er i september 2021. Et eksempel på påvirkningsforsøk her kan være lekkasje av stjålne dokumenter om at sentrale politikere har lurt staten for skatteinntekter.

Det forutsettes at norske myndigheter, sikkerhets- eller etterretningstjenester offentlig hevder at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021. Uttalelsen må komme senest ifm. de åpne trusselvurderingene året etter, og påvirkningen må kobles direkte til valget, ikke andre prosesser eller handle om påvirkning generelt.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mye høyere eller lavere vil Kinas BNP være i 4. kvartal 2020, sammenlignet med samme kvartal i 2019?

Ved starten av året ble det spådd at Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) ville vokse med rundt 6 % i 2020. Som følge av koronaepidemien falt imidlertid Kinas BNP i 1. kvartal 2020 med 6,8 % sammenlignet med samme kvartal 2019 (se figur). Dette er første gang Kina har rapportert om BNP-fall siden landet begynte med kvartalsrapporter i 1992, men det er usikkert hvor lenge denne nedgangen vil vare.

Her spør vi om endring i BNP i 4. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019 (før koronaepidemien), da veksten var 6,0 % (mørk blå søyle). Svaret baseres på tall fra Kinas statistikkbyrå (NBS) ved bruk av tabellen “Indices of Gross Domestic Product (preceding year=100), Current Quarter”.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 0 %: ___ %
 • 0,0 – 1,9 %: ___ %
 • 2,0 – 3,9 %: ___ %
 • 4,0 – 5,9 %: ___ %
 • Minst 6,0 %: ___ %