Månedlige arkiver: mai 2020

Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?

  • 59 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Blant deltagergruppene var det stor variasjon. Kvinner traff bedre enn menn, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste. Forskerne traff klart best, etterfulgt av deltagerne med høyest utdanningsnivå og eksperter i media.
  • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen krenkelser av norsk eller svensk territorialfarvann siste to år

Prediksjoner: Mai 2020

61 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre nye missiltester det neste året, og 16 % sannsynlig at dette også vil inkludere nye atomprøvesprengninger.

17 % sannsynlig at Tyrkia vil bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene. Omtrent like sannsynlig (20-30 %) at ingen, ett eller to land vil bestille det nye russiske Su-57-flyet de neste tre årene.

53 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke hverken norsk eller svensk luftrom det neste året, men 26 % sannsynlig at bare svensk luftrom blir det. 27 % sannsynlig at Norge vil hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget 2021.

Svært jevne spredning i sannsynlighetsvurderingene av Kinas BNP-vekst i 4. kvartal 2020. Her vurderte deltagerne alle de fire alternativene som strekte seg fra under 0 % til 5,9 % som omtrent 20 % sannsynlig hver.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2020

Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?

  • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • De eldste aldersgruppene og eksperter i media traff best, og langt bedre enn både forskere og andre fagfolk. Menn slo kvinner med stor margin, mens det ellers var små forskjeller.
  • Like mange forsvars- og fagmiljø svarte i snitt bedre enn tilfeldig gjetning som dårligere. Deltagerne fra UiO, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet traff best, mens deltagerne fra Hæren, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen internasjonal IS-domstol

Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?

  • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Eksperter i media, forskere og deltagere med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, men alle deltagergrupper traff likevel langt bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Alle forsvars- og fagmiljøer traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiO, FFI og NTNU traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye folkeavstemninger mot EU siste to år

Ny spørsmålsrunde: Mai 2020

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye våpentester i Nord-Korea, Tyrkia i F35-programmet, det nye russiske Su-57-flyet, krenkelser av luftrom, påvirkning av stortingsvalget 2021 og Kinas økonomiske vekst etter koronaviruset.

Runden er åpen t.o.m. mandag 11. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2020