Månedlige arkiver: april 2020

Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?

 • 49 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning, mens 41 % traff dårligere.
 • De yngste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de eldste. Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens ekspertene traff i snitt dårligere enn resten. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), aldersgruppen 20-29 år og forskere traff i snitt best.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartementet og NTNU traff best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftforsvaret, Forsvarets høgskole og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen ny brigade i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?

 • 50 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konsabler (OR2-OR4) og befal (OR2-OR9) traff best, mens offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter traff dårligst. Deltagerne med lavest utdanningsnivå traff bedre enn dem med høyest.
 • Deltagerne fra Universitetet i Tromsø, NTNU og Heimvernet traff i snitt best, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets fellestjenester traff i snitt dårligst. Sjøforsvarets deltagere (fregattenes forsvarsgren) traff langt dårligere enn resten.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen flere fregatter i regjeringens langtidsplan

Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?

 • 63,6 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF1-OF4) og eksperter i media traff i snitt best, mens det ellers var små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra NTNU, Forsvarets operative hovedkvarter og Luftforsvaret traff best, mens seks av forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Dårligst traff deltagerne fra Hæren, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet.
Fortsett å lese Nytt svar: Ett høyreekstremt angrep i Vesten med minst 10 drepte

Nytt svar: Ingen voldelige trefninger med russiske styrker i Venezuela

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil russiske styrker anklages for å være involvert i voldelige trefninger i Venezuela det neste året?

 • Bare 54 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter som er brukt i media traff i snitt best, og langt bedre enn andre fagfolk. Kvinner traff også bedre enn menn, mens alle militære grader traff dårligere enn resten.
 • Omtrent halvparten av forsvar- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Justisdepartementet, NTNU og Forsvarets logistikkorganisasjon traff best, mens de fra Heimvernet, Hæren og Forsvarsmateriell traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen voldelige trefninger med russiske styrker i Venezuela

Nytt svar: Mange nye nordkoreanske missiltester

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjenoppta missiltester og/eller atomprøvesprengninger i løpet av det neste året?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. De eldste aldersgruppene traff bedre enn de yngste, mens kvinner traff langt bedre enn menn. Deltagerne med høyest utdanningsnivå traff dårligere enn de med lavere.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Forsvarets logistikkorganisasjon traff best, og var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Universitetet i Tromsø traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Mange nye nordkoreanske missiltester