Ny spørsmålsrunde: Korona-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. I lys av den siste utviklingen er april-runden fremskyndet og omgjort til en spesialrunde om koronaviruset.

Her spørres det om hvor mange liv viruset vil ta globalt i år, den årlige BNP-veksten i Norge de neste to årene, bruk av Forsvaret i norske byer, et eventuelt comeback for oljeprisen, og konsekvensene for NATOs mål om å bruke 2 % av BNP på forsvar.

Runden er åpen t.o.m. onsdag 25. mars kl. 0859. Alle som registrerer seg etter onsdag 18. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?

Per 17. mars er over 190,000 bekreftet smittet og 7,500 døde. For å begrense spredningen har flere land innført omfattende bevegelsesrestriksjoner, men det er usikkert hvor godt de vil fungere og hvor lenge de vil opprettholdes.

Svaret baseres på det totalet antall døde i hele verden, rapportert i første oppdatering fra Johns Hopkins University etter 31. desember 2020, evt. internasjonale helsemyndigheter.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 50,000 døde: ___ %
 • 50,000-499,999 døde: ___ %
 • 500,000-4,999,999 døde: ___ %
 • Minst 5,000,000 døde: ___ %
Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge ende på i 2020?

Koronaviruset og det samtidige oljeprisfallet omtales som en «dobbelsmell» for norsk økonomi. Ifølge SSB var den årlige veksten i Norges samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,2 % i 2019. Med en åpen og oljeavhengig økonomi er Norges BNP spesielt utsatt for endringer i oljeprisen og den internasjonale situasjonen (se figur).

Svaret baseres på årlig volumendring i samlet BNP (ikke BNP for Fastlands-Norge) i SSBs første nasjonalregnskap med tall for hele 2020 (tabell 09189). Det spiller ingen rolle om tall fra tidligere år justeres senere.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Lavere enn –4,0 %: ___ %
 • Mellom –4,0 og –2,1 %: ___ %
 • Mellom –2,0 og –0,1 %: ___ %
 • Mellom 0,0 og 1,9 %: ___ %
 • Mellom 2,0 og 3,9 %: ___ %
 • 4,0 % eller høyere: ___ %
Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge bli i 2021?

Et mål på hvor varig den økonomiske krisen blir for Norge, er hvor mye neste års BNP-vekst også kan bli påvirket. Her spør vi derfor om det samme som i forrige spørsmål, men for året 2021.

Svaret baseres på årlig volumendring i samlet BNP (ikke BNP for Fastlands-Norge) i SSBs første nasjonalregnskap med tall for hele 2020 (tabell 09189). Det spiller ingen rolle om tall fra tidligere år justeres senere.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Lavere enn –4,0 %: ___ %
 • Mellom –4,0 og –2,1 %: ___ %
 • Mellom –2,0 og –0,1 %: ___ %
 • Mellom 0,0 og 1,9 %: ___ %
 • Mellom 2,0 og 3,9 %: ___ %
 • 4,0 % eller høyere: ___ %
Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én norsk by i 2020?

Forsvaret kan stille med flere bidrag til sivilsamfunnet, som feltsykehus og helikoptertransport. Teoretisk kan soldater også bli satt inn for å kontrollere områder, f.eks. hvis politiets ressurser til å håndheve et portforbud ikke strekker til, men bare på anmodning fra justismyndighetene.

Det forutsettes at bevæpnede styrker fra Forsvaret blir satt inn for å beskytte eller kontrollere områder, mennesker eller objekter innenfor/langs grensene til minst én norsk by. Begrunnelsen må være koronaviruset og oppdraget innebære kontakt med sivilbefolkningen utover dagens aktivitet, f.eks. vakt på sykehus eller i nabolag. Landegrenser og internasjonale transportknutepunkter teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Når vil oljeprisen nå $50 igjen?

Oljeprisen var allerede på vei nedover på grunn av koronaviruset da den plutselig falt til $30 i mars, etter at OPEC og Russland ikke ble enige om å begrense oljeproduksjonen for å holde prisen oppe.

Svaret avgjøres første dag oljeprisen evt. når $50 igjen (rød linje), basert på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje rapportert av Dagens Næringsliv.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Innen juni 2020: ___ %
 • Juli-september 2020: ___ %
 • Oktober-desember 2020: ___ %
 • Januar-mars 2021: ___ %
 • Ikke før tidligst april 2021: ___ %
Hvor stor andel av BNP vil andre NATO-land enn USA bruke på forsvar i 2021?

Trangere økonomi som følge av koronapandemien kan påvirke hvor høyt NATO-land prioriterer forsvar fremover. USA har lenge vært misnøyd med andre NATO-lands synkende forsvarsbudsjetter (lyseblå linje). Etter Ukraina-krisen i 2014 forpliktet alle seg til å bruke 2 % av BNP på forsvar innen 2024, og siden da har andelen steget.

Svaret baseres på NATOs første estimat av andelen av BNP som andre medlemsland enn USA forventes å bruke på forsvar i 2021. Andelen for 2020 er ennå ikke publisert, mens tallene for 2018 og 2019 er estimater.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 1,4 %: ___ %
 • 1,40 – 1,49 %: ___ %
 • 1,50 – 1,59 %: ___ %
 • 1,60 – 1,69 %: ___ %
 • 1,70 – 1,79 %: ___ %
 • 1,8 % eller mer: ___ %