Prediksjoner: Februar 2020

Russland krenkelser Norden

Bare 23 % sannsynlig at et nytt land vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram, eller forsøkt å anskaffe det på annet vis, de neste tre årene. 48 % sannsynlig at Donald Trump og Kim Jong-un vil møtes igjen i løpet av 2020. En handelsavtale mellom Norge og Storbritannia vil mest trolig bli undertegnet i fjerde (31 %) eller tredje (27 %) kvartal i år.

42 % sannsynlig at Russland vil varsle nok en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i 2020, og 40 % sannsynlig at det også vil skytes med skarpt. Men svært usannsynlig at Russland vil krenke norsk, svensk eller finsk landterritorium de neste to årene (under 6 % på hver, men 11 % på minst to av landene).

Koronaviruset vil trolig (43 %) drepe under 1,500 mennesker i 2020, og nest mest sannsynlig (31 %) en del flere (1,500-2,999 personer), men bare 14 % sannsynlig med minst 4,500 døde. Mest sannsynlig (56 %) vil SpaceX også gjennomføre en vellykket bemannet romekspedisjon i 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden625
Gj.snittlig alder42.64 år
Andel fra forsvarssektoren46.9%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring31.8%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.84 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 3. februar 2020, kl. 0900, til mandag 10. februar 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Atomvåpenprogram
Koronavirus
Russland øvelser norskekysten
Russland krenkelser Norden
SpaceX
Handelsavtale Storbritannia Norge