Ny spørsmålsrunde: Februar 2020

SpaceX

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om jakten på atomvåpen, Trump og Kim, koronaviruset, russiske øvelser og krenkelser av landterritorium, oppskyting av romkapsel, og en handelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. februar kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. februar kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Hvor mange andre land enn Iran vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram eller forsøkt å anskaffe atomvåpen de neste tre årene?

Det finnes ni atommakter i verden (se kart). Det er imidlertid bekymring for at flere land vil forsøke å anskaffe det fremover. I dag er det hovedsakelig Iran som mistenkes for å ha eller vurdere et atomvåpenprogram. Det spekuleres også i om andre regionale aktører, som Saudi-Arabia og Tyrkia, kan vurdere det samme.

Det forutsettes at et fast medlem av Sikkerhetsrådet (USA, Russland, Kina, UK, Frankrike) offisielt hevder et annet land enn Iran har begynt et program for utvikling av atomvåpen eller forsøkt å anskaffe det på andre måter, senest 10. februar 2023. Inkl. alle kjernefysiske våpen. Anklagen må omhandle mer enn bare intensjoner, men det spiller ingen rolle når programmet/forsøket skal ha begynt. Land som ikke teller er dagens atommakter og Syria, som har blitt anklaget tidligere, men motsatt seg kontroll.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen land: ___ %
 • Ett land: ___ %
 • To land: ___ %
 • Tre land eller flere: ___ %
Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?

Donald Trump og Kim Jong-un har møttes tre ganger: to av dem på toppmøter i 2018 og 2019, og sist på grensen i juni 2019, etter en Twitter-invitasjon fra Trump mens han var i Sør-Korea. Forhandlingene om Nord-Koreas atomvåpen har imidlertid ikke ført frem, og landet har gjennomført flere missiltester siden da. I september sa Trump at et fjerde møte kunne skje snart, men dette har ikke skjedd.

Det forutsettes en offisiell amerikansk bekreftelse på at de to lederne har møttes ansikt til ansikt, senest 1. januar 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange vil dø av koronaviruset i løpet av 2020?

I januar fastslo kinesiske myndigheter et nytt koronavirus (2019-nCoV), som kan føre til en pandemi (global epidemi). Situasjonen sammenlignes med SARS-viruset, som smittet 8,000 og drepte 774 i 2002–2003. Per 1. februar er det registrert 14,600 smittede og 305 døde av koronaviruset.

Svaret baseres på det totalet antallet døde i hele verden, som rapporteres i første oppdatering fra Johns Hopkins University etter 31. desember 2020, evt. offisielle helsemyndigheter, hvis de slutter å oppdatere før den tid.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 1,500 døde: ___ %
 • 1,500-2,999 døde: ___ %
 • 3,000-4,499 døde: ___ %
 • Minst 4,500 døde: ___ %
Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av 2020, og vil det gjennomføres skarpskyting?

De siste årene har Russland gjennomført flere øvelser utenfor norskekysten. Disse har skjedd stadig lenger sør, og den siste er allerede varslet utenfor Helgelandskysten denne uken. Russland har også varslet skarpskyting ifm. øvelsene, men dette har ofte ikke funnet sted likevel. Ifølge eksperter kan øvelsene være et signal til USA og Norge, mens norske myndigheter har kalt dem unødvendige, gitt tilgjengeligheten på store havområder lenger nord, der Russland normalt øver og tester våpen.

For at svaret skal bli «ja», må det komme minst ett nytt, offentlig varsel (f.eks. NOtice To AirMen, NOTAM), etter 10. februar og senest 31. desember 2020. Aktiviteten må være planlagt innen én uke etter dette. Øvelser som ikke varsles, teller ikke. For at svaret skal inkludere «skarpskyting», må Forsvaret bekrefte at minst én øvelse involverte skyting eller våpentest, uavhengig av hva med. Området inkluderer norsk økonomisk sone i Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak, men sør for Barentshavet (markert i rødt på kartet).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen varsler om nye øvelser: ___ %
 • Ja, men ingen øvelser med skarpskyting: ___ %
 • Ja, og minst én øvelse med skarpskyting: ___ %
Vil Russland krenke norsk, svensk og/eller finsk landterritorium de neste to årene?

I motsetning til i Norge har russiske fly krenket både svensk og finsk luftrom de siste årene, og det har blitt spekulert i om ubåten i skjærgården utenfor Stockholm i 2014 var russisk. Krenkelser av landterritoriene er imidlertid ikke rapportert i noen av landene, og anses som langt mer alvorlig, hvis det skulle skje. Ifølge eksperter kan eventuelle krenkelser av landterritoriet f.eks. handle om å utøve press mot myndighetene, skape usikkerhet, fremprovosere mottiltak eller infiltrere områder.

Svaret baseres på offentlige uttalelser fra myndigheter/væpnede styrker om at landets eget landterritorium er krenket, uavhengig av om dette benektes fra russisk side eller anses som utilsiktet. Uttalelsen må komme senest 10. februar 2022.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landene: ___ %
 • Bare Norge: ___ %
 • Bare Sverige: ___ %
 • Bare Finland: ___ %
 • Minst to av landene: ___ %
Vil SpaceX gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i 2020, og vil den bli vellykket?

Private aktører blir stadig viktigere i verdensrommet, og skal bl.a. overta «taxivirksomhet» til og fra Den internasjonale romstasjonen (ISS). I januar gjennomførte det amerikanske selskapet SpaceX en avgjørende test av romkapselen som astronautene skal fraktes i. Per nå ligger det an til at selskapet skal gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i andre kvartal 2020, men det gjenstår noen siste forberedelser.

Svaret baseres på første bemannede oppskytingsforsøk fra SpaceX. “Vellykket” betyr at astronautene kommer trygt frem og tilbake fra ISS, uavhengig av når returen blir.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ekspedisjonen blir ikke gjennomført i 2020: ___ %
 • Ja, og ekspedisjonen blir vellykket: ___ %
 • Ja, men ekspedisjonen blir ikke vellykket: ___ %
Når vil Norge og Storbritannia eventuelt undertegne en handelsavtale?

Nå som Brexit er et faktum, går Storbritannia inn i en overgangsfase frem til 31. desember 2020. I løpet de neste 11 månedene skal britene forhandle frem nye handelsavtaler med land over hele verden, også Norge. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner, mens Norge er Storbritannias 12. største. Den britiske ambassadøren til Norge er likevel optimistisk med tanke på å få til en handelsavtale mellom landene i løpet av overgangsperioden.

Svaret baseres på tidspunktet norske myndigheter har undertegnet det de selv omtaler som en ny handelsavtale med Storbritannia, som skal gjelde etter nevnte overgangsperiode, uavhengig av omfang og andre parter. Tidspunktet det rapporteres om enighet eller avtalen trer i kraft, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Første kvartal 2020: ___ %
 • Andre kvartal 2020: ___ %
 • Tredje kvartal 2020: ___ %
 • Fjerde kvartal 2020: ___ %
 • Ikke før tidligst 2021: ___ %