Månedlige arkiver: februar 2020

Prediksjoner: Februar 2020

Russland krenkelser Norden

Bare 23 % sannsynlig at et nytt land vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram, eller forsøkt å anskaffe det på annet vis, de neste tre årene. 48 % sannsynlig at Donald Trump og Kim Jong-un vil møtes igjen i løpet av 2020. En handelsavtale mellom Norge og Storbritannia vil mest trolig bli undertegnet i fjerde (31 %) eller tredje (27 %) kvartal i år.

42 % sannsynlig at Russland vil varsle nok en øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i 2020, og 40 % sannsynlig at det også vil skytes med skarpt. Men svært usannsynlig at Russland vil krenke norsk, svensk eller finsk landterritorium de neste to årene (under 6 % på hver, men 11 % på minst to av landene).

Koronaviruset vil trolig (43 %) drepe under 1,500 mennesker i 2020, og nest mest sannsynlig (31 %) en del flere (1,500-2,999 personer), men bare 14 % sannsynlig med minst 4,500 døde. Mest sannsynlig (56 %) vil SpaceX også gjennomføre en vellykket bemannet romekspedisjon i 2020.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Februar 2020

Nytt svar: Ingen anklager om statlige forsøk på å påvirke kommunevalget 2019

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, eksperter og andre fagfolk traff i snitt best.
 • Høyere utdanning hang sammen med høyere treffsikkerhet. Ellers var det små forskjeller mellom deltagergruppene.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, NTNU og Utenriksdepartementet traff best, mens deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen anklager om statlige forsøk på å påvirke kommunevalget 2019

Nytt svar: Bare én republikaner stemte for at Trump er skyldig

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?

 • 86 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), eksperter som brukes i media og fagfolk generelt traff i snitt best. Ellers var det små systematiske forskjeller.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, FFI og Sjøforsvaret traff aller best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Bare én republikaner stemte for at Trump er skyldig

Nytt svar: Ingen større, russiske marineskip inn i Fiskevernsonen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?

 • 47 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, kvinner og deltagere mellom 20 og 29 år traff i snitt best. Jo høyere utdanningsnivå, jo høyere var også treffsikkerheten.
 • Ekspertene fra media traff bedre enn andre fagfolk, men alle de militære gruppene gjorde det i snitt dårligere enn de fleste andre.
 • Deltagerne fra FFI, Cyberforsvaret og Forsvarsdepartementet traff best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Universitetet i Tromsø og Hæren traff dårligst – men alle miljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen større, russiske marineskip inn i Fiskevernsonen

Nytt svar: Fortsatt russiske luftangrep i Syria i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9) og deltagerne med lavest høyeste utdanningsnivå traff i snitt best, og langt bedre enn andre deltagergrupper.
 • Både ekspertene og resten av fagfolkene traff derimot dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Heimevernet og Forsvarsstaben traff best, mens deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Fortsatt russiske luftangrep i Syria i 2020

Ny spørsmålsrunde: Februar 2020

SpaceX

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om jakten på atomvåpen, Trump og Kim, koronaviruset, russiske øvelser og krenkelser av landterritorium, oppskyting av romkapsel, og en handelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Runden er åpen t.o.m. mandag 10. februar kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. februar kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Februar 2020

Nytt svar: Ingen fredsbevarende operasjon i Ukraina

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?

 • 85 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere, eksperter og deltagere mellom 60 og 69 år traff i snitt best. Mennene slo kvinnene, mens offiserene (OF5-OF9) traff best av de militære.
 • Deltagerne fra Forsvarsmateriell, Utenriksdepartementet og Universitetet i Oslo traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst (og i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning).
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen fredsbevarende operasjon i Ukraina

Nytt svar: Ingen russiske fly krenket norsk luftrom

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?

 • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), forskere og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Mennene traff bedre enn kvinnene, mens de eldste aldersgrupppene slo de yngste. Ekspertene i media var litt bedre enn resten av fagfolkene.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsstaben og NTNU traff best. De aller fleste forsvars- og fagmiljøene traff også bedre enn tilfeldig gjetning, med unntak av deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Heimevernet, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarets logistikkorganisasjon.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen russiske fly krenket norsk luftrom

Nytt svar: Bare positiv BNP-vekst i USA

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt best. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre. Ellers var det relativt små forskjeller mellom kjønn, og nesten ingen forskjell mellom aldersgruppene og mellom eksperter og andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff best. De aller fleste forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Heimevernet traff dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Bare positiv BNP-vekst i USA